Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
15.01.18 Výstava "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77"
Výstava "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77"
15.01.18 15:00  - 31.10.18   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Putovní výstava s názvem "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77" bude umístěna v Mníšecké kapli a bude ke shlédnutí za vstupné dobrovolné každý den.
24.03.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
24.03.18 13:00  - 24.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci březnu to bude 3. 3., 10. 3., 24. 3. a 25. 3. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


25.03.18 Květná neděle
Květná neděle
25.03.18 07:30  - 25.03.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Mše v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstí.
25.03.18 Prohídky svatohorského sklepení
Prohídky svatohorského sklepení
25.03.18 13:00  - 25.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci březnu to bude 3. 3., 10. 3., 24. 3. a 25. 3. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


29.03.18 Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek
29.03.18 07:00  - 29.03.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Pravidelné bohoslužby se nekonají. Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.

30.03.18 Velký pátek
Velký pátek
30.03.18 07:00  - 30.03.18  18:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Den přísného postu. Pravidelné bohoslužby se nekonají. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady v basilice. Hudba: R. Rejšek - Janovy pašije ad. Možnost získat plnomocné odpustky.
31.03.18 Bílá sobota
Bílá sobota
31.03.18 06:30  - 31.03.18  22:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Pravidelné bohoslužby se nekonají. Boží hrob otevřen od 6.30. Obřady velikonoční vigilie ve 20.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
31.03.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
31.03.18 13:00  - 31.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

V březnu prohlídky budou probíhat ve dnech 4., 11., 18. a 31. 3. 2018 od 13  a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat!

Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


01.04.18 Boží Hod velikonoční
Boží Hod velikonoční
01.04.18 07:30  - 01.04.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Zasvěcený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Žehnání pokrmů při všech mších sv. 
01.04.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
01.04.18 13:00  - 01.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci dubnu to bude 1. 4. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


02.04.18 Pondělí velikonoční
Pondělí velikonoční
02.04.18 07:30  - 02.04.18  17:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. V 16.30 Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
02.04.18 Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru
Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru
02.04.18 16:30  - 02.04.18  17:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : V 16.30 Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru. Vstupné je dobrovolné.

04.04.18 Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
04.04.18 17:30  - 04.04.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Zveme vás na čtvrtou přednášku paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory. Tato se jmenuje "Redemptoristé svatohorskými správci" (1861–1971). Počet míst je omezený. Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorském poutním muzeu. Vstupné 50,-- Kč.
07.04.18 2. pouť díků za záchranu MUKLů z Bytízu, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
2. pouť díků za záchranu MUKLů z Bytízu, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
07.04.18 11:00  - 07.04.18  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Děkovná mše sv. v basilice v 11 hodin.

07.04.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
07.04.18 13:00  - 07.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci dubnu to bude 7. 4., 15. 4., 28. 4. a 29. 4. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně, tel. 731 619 800.


08.04.18 2. neděle velikonoční (Neděle Božího Milosrdenství)
2. neděle velikonoční (Neděle Božího Milosrdenství)
08.04.18 07:30  - 08.04.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Hudba při mši sv. v 9.00: J. Langlais - Missa Missericordiae Domini.
08.04.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
08.04.18 13:00  - 08.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

V dubnu prohlídky budou probíhat ve dnech 8., 14., 21. a 22. 4. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat na tel. 731 619 800! Vstupné je 50,-- Kč na osobu.


09.04.18 Zvěstování Páně
Zvěstování Páně
09.04.18 07:00  - 09.04.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
11.04.18 Opakování přednášky z cyklu Cesta do minulosti Svaté Hory
Opakování přednášky z cyklu Cesta do minulosti Svaté Hory
11.04.18 17:30  - 11.04.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

Všechny přednášky cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory  se pro velký zájem budou opakovat v těchto termínech, a to vždy v refektáři na Svaté Hoře:

Redemptoristé svatohorskými správci (1861-1971)

Středa  11. dubna od 17.30

Rezervace míst se přijímají ve Svatohorském poutním muzeu tel. 318 429 943, 731 619 800.


14.04.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
14.04.18 13:00  - 14.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

V dubnu prohlídky budou probíhat ve dnech 8., 14., 21. a 22. 4. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat na tel. 731 619 800! Vstupné je 50,-- Kč na osobu.


15.04.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
15.04.18 13:00  - 15.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci dubnu to bude 7. 4., 15. 4., 28. 4. a 29. 4. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně, tel. 731 619 800.


21.04.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
21.04.18 13:00  - 21.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

V dubnu prohlídky budou probíhat ve dnech 8., 14., 21. a 22. 4. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat na tel. 731 619 800! Vstupné je 50,-- Kč na osobu.


22.04.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
22.04.18 13:00  - 22.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

V dubnu prohlídky budou probíhat ve dnech 8., 14., 21. a 22. 4. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat na tel. 731 619 800! Vstupné je 50,-- Kč na osobu.


26.04.18 Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy
26.04.18 15:30  - 26.04.18  17:00 
místo : Svatá Hora - dolní chodba rezidence, přednášková místnost
popis : Vernisáž výstavy k 40. výročí požáru Svaté Hory v 15.30. Výstava bude po celý rok součástí expozice svatohorského poutního muzea.
26.04.18 Exercicie "S Marií za Kristem"
Exercicie "S Marií za Kristem"
26.04.18 17:30  - 29.04.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vedené v duchu intenzívní modlitby (růženec, adorace) vede P. František Boldy, CSsR. Začátek je večeří v 17.30 a konec po obědě. Cena je 1470,-- Kč.
28.04.18 Připomenutí 40. výročí požáru Svaté Hory
Připomenutí 40. výročí požáru Svaté Hory
28.04.18 09:00  - 28.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika, náměstíčko a okolí, parkoviště
popis : Mše svatá v 9 hodin v basilice, 10.30 slavnostní průvod hasičů z parkoviště na náměstíčko, 11.00 slavnostní projevy, předávání pamětních listů a plaket, 12.00 - 14.30 Doprovodný program - ukázky hasičů dynamické i statické, ukázka techniky dobové i moderní....... Další mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
28.04.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
28.04.18 13:00  - 28.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci dubnu to bude 7. 4., 15. 4., 28. 4. a 29. 4. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně, tel. 731 619 800.


29.04.18 Prohlídky svatohorských sklepů
Prohlídky svatohorských sklepů
29.04.18 13:00  - 29.04.18  15:00 
místo : Svatá Hora
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci dubnu to bude 7. 4., 15. 4., 28. 4. a 29. 4. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně, tel. 731 619 800.


30.04.18 Oslava výročí ukončení 1. světové války za účasti obyvatelů Valle di Ledro
Oslava výročí ukončení 1. světové války za účasti obyvatelů Valle di Ledro
30.04.18 10:00  - 30.04.18  11:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Slavnostní mše sv. v 10.00 k výročí ukončení 1. světové války za účasti obyvatelů Valle di Ledro. Další mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

03.05.18 Exercicie "Jde o život"
Exercicie "Jde o život"
03.05.18 17:30  - 06.05.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Karel Satoria. Začátek je v 17.30 večeří a konec po obědě. Cena je 1470,-- Kč.

06.05.18 Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
06.05.18 14:00  - 06.05.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hrají I. Michalovičová, P. Kujalová. Vstupné dobrovolné.
09.05.18 Noc literatury ve sklepení
Noc literatury ve sklepení
09.05.18 17:00  - 09.05.18  23:00 
místo : Svatá Hora - sklepy
popis : Celovečení akce Knihovny Jana Drdy ve sklepení svatohorské rezidence (17.00 - 23.00).
10.05.18 Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Bolest duše, bolest těla a víra“
Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Bolest duše, bolest těla a víra“
10.05.18 17:30  - 13.05.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede mons. Aleš Opatrný. Začátek je v 17.30 hod. večeří a končí po obědě. Cena je 1470,-- Kč.

12.05.18 17. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
17. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
12.05.18 08:00  - 12.05.18  15:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis : Mši sv. v 11.00 celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Další mše sv. v 7.00, 9.00 av 17.00.

13.05.18 Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
13.05.18 14:00  - 13.05.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hraje Jaroslav Tůma. Vstupné dobrovolné.
16.05.18 Přednáška "Putování do Compostely"
Přednáška "Putování do Compostely"
16.05.18 18:00  - 16.05.18  19:30 
místo : Svatá Hora
popis : Přednáška s fotografiemi o známé poutní cestě do Santiago di Compostela, tentokrát sdělují své zkušenosti manželé Kalovi.
16.05.18 Sv. Jana Nepomuckého
Sv. Jana Nepomuckého
16.05.18 07:00  - 16.05.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

17.05.18 Setkání církevních hudebníků „Kancionály od středověku do dneška“
Setkání církevních hudebníků „Kancionály od středověku do dneška“
17.05.18 17:30  - 19.05.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Kurz vedou PhDr. Martin Horyna, PhD., Michael Pospíšil, PhDr. Tomáš Slavický, PhD. Cena je 980,-- Kč.
19.05.18 Pouť bývalých příslušníků PTP
Pouť bývalých příslušníků PTP
19.05.18 10:30  - 19.05.18  11:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše sv. v 10.30. Další mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
20.05.18 Seslání Ducha Svatého
Seslání Ducha Svatého
20.05.18 07:30  - 20.05.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Možnost získání plnomocných odpustků. Hudba při mši sv. v 9.00: J. J. Fux - Victimae Paschali Laudes ad.
20.05.18 Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
20.05.18 14:00  - 20.05.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hraje Jiřina Dvořáková. Vstupné dobrovolné.
21.05.18 Exercicie "Dozrávání k naplnění smyslu života"
Exercicie "Dozrávání k naplnění smyslu života"
21.05.18 17:30  - 25.05.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Josef Michalčík CSsR. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.

25.05.18 Noc kostelů
Noc kostelů
25.05.18 19:00  - 25.05.18  23:30 
místo : Svatá Hora
popis : Tradiční „večer otevřených chrámů“. Prohlídky, koncerty, výstavy, zahájení v 19.00. Podrobný program na www.nockostelu.cz.
26.05.18 Pouť Matice Svatohorské 
Pouť Matice Svatohorské 
26.05.18 10:00  - 26.05.18  11:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svatá v basilice v 10.00. Další mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

26.05.18 Orelská pouť
Orelská pouť
26.05.18 11:30  - 26.05.18  13:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář a basilica
popis : Mše sv. u Korunovačního oltáře v 11:30. Křížová cesta v 15:00 hod., poté požehnání v basilice.
27.05.18 Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice
27.05.18 07:30  - 27.05.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.

27.05.18 Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
27.05.18 14:00  - 27.05.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hraje Jürgen Essl. Vstupné dobrovolné.
31.05.18 Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
31.05.18 07:00  - 31.05.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.06.18 7. národní pouť přátel organizace Likvidace lepry
7. národní pouť přátel organizace Likvidace lepry
02.06.18 10:00  - 02.06.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše sv. 10.00 v basilice, celebruje P. Czendlik. Doprovodný program s přednáškami zakončený modlitbou ve 13,30 hod. Další mše sv. v 7.00, 9.00 a v 17.00.

02.06.18 Svatohorský Downtown
Svatohorský Downtown
02.06.18 12:00  - 02.06.18  19:00 
místo : Svatá Hora
popis : Svatohorský Downtown - závod ve sjezdu na kolech ze Svaté Hory dolů do města Příbrami.
03.06.18 Oslava Božího Těla
Oslava Božího Těla
03.06.18 07:30  - 03.06.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Při mši svaté v 9.00 oslava Božího Těla. Po mši následuje eucharistický průvod. Hudba: Skladby pro sbor a žestě. Další mše sv. z 9. neděle v mezidobí.
03.06.18 Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
03.06.18 14:00  - 03.06.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hraje Radek Rejšek. Vstupné dobrovolné.
07.06.18 Závěrečný koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram
Závěrečný koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram
07.06.18 19:00  - 07.06.18  21:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis : Závěrečný koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram v 19.00 u Korunovačního oltáře. Zazní Requiem A. Dvořáka. Pražská komorní filharmonie, hosté, diriguje Debashis Chaudhuri. Spoluúčinkují příbramské pěvecké sbory.
08.06.18 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
08.06.18 07:00  - 08.06.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
09.06.18 Vigilie k výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské
Vigilie k výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské
09.06.18 19:30  - 09.06.18  21:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá začíná v 19.30 hodin a po jejím skončení následuje světelný průvod.

10.06.18 Oslava výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské a Hlavní pouť české církevní provincie
Oslava výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské a Hlavní pouť české církevní provincie
10.06.18 07:30  - 10.06.18  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

ŘKF při kostele Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a Městem Příbram vás zve na 286. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské ve dnech 9. a 10. června 2018, které bude slaveno současně jako Národní pouť české církevní provincie.

V předvečer slavnosti je pro poutníky připraveno slavení českých mariánských nešpor v 19.00 u Korunovačního oltáře, po nichž v 19.30 následuje mešní liturgie s následným světelným průvodem.

V den slavnosti bude hlavní program na svatohorském náměstí zahájen v 10.00 krátkou přednáškou PhDr. Věry Smolové z historie Svaté Hory. V 10.30 následuje společná modlitba růžence. Hlavní mši sv. v 11.00 bude celebrovat Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český, a to za spoluúčasti českých a moravských biskupů. Účast přislíbili též zástupci veřejného života. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem.

Odpolední program bude zahájen slavnostním koncertem v 14.00 v basilice. V 15.00 bude následovat pobožnost křížové cesty na Toufarově louce v parku a program bude zakončen v 16.00 slavnostním požehnáním s žehnáním předmětů v basilice Nanebevzetí P. Marie. Prohlídky areálu se budou konat od 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Muzeum bude k dispozici celý den.

Další mše sv. v 7.30, 9.00. Odpolední mše sv. v 15.30 NEBUDE!

 


10.06.18 Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
10.06.18 14:00  - 10.06.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hraje Jiřina Dvořáková. Vstupné dobrovolné.
14.06.18 Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané „Vyrovnávat se s minulostí, žít přítomnost, tvořit budoucnost“
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané „Vyrovnávat se s minulostí, žít přítomnost, tvořit budoucnost“
14.06.18 17:30  - 17.06.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede mons. Aleš Opatrný. Začátek je večeří v 17.30 a konec po obědě. Cena je 1470,-- Kč.

15.06.18 Muzejní noc 2018
Muzejní noc 2018
15.06.18 16:00  - 15.06.18  22:30 
místo : Svatá Hora - muzeum
popis : Celostátní Festival muzejních nocí. Svatohorské muzeum bude otevřeno za symbolickou cenu 20 Kč. Zároveň bude součástí muzea výstava k 40. výročí požáru Svaté Hory.

16.06.18 Pouť nemocných a zdravotně postižených
Pouť nemocných a zdravotně postižených
16.06.18 11:00  - 16.06.18  13:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis : Mši svatou v 11.00 s udělováním svátosti pomazání nemocných u Korunovačního oltáře celebruje kardinál Duka, P. Stanislav Gora. Další mše sv. v 7.00, 9.00 a 17.00.
16.06.18 Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
16.06.18 07:00  - 16.06.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
17.06.18 Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
Nedělní varhanní půlhodinka v basilice
17.06.18 14:00  - 17.06.18  14:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hraje Jaroslav Tůma.

19.06.18 Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
19.06.18 07:00  - 19.06.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

20.06.18 Ikonopisecký kurz
Ikonopisecký kurz
20.06.18 15:00  - 24.06.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Kurz ikonopisu vede pan Martin Damian, přihlášky prosím směřujte na něho. Mail: DamianM@seznam.cz.

 


23.06.18 Řeckokatolická pouť
Řeckokatolická pouť
23.06.18 10:30  - 23.06.18  12:00 
místo : Svatá Hora a Korunovační oltář
popis : Možnost přijetí svátosti smíření od 9.00 hodin, modlitba růžence v 9.30. Sv. liturgie v 10.30 hod. u Korunovačního oltáře., ve 14 hod. Mariánský akathist.
24.06.18 Narození sv. Jana Křtitele
Narození sv. Jana Křtitele
24.06.18 07:30  - 24.06.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Při mši sv. v 11.00 zazní gregoriánský chorál. Zpívá Schola Cantorum Pilsensis.
27.06.18 Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
27.06.18 07:00  - 27.06.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

28.06.18 Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
28.06.18 07:00  - 28.06.18  18:00 
místo : Svatá Hora -basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

29.06.18 Slavnost sv. Petra a Pavla
Slavnost sv. Petra a Pavla
29.06.18 07:00  - 29.06.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
30.06.18 Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
30.06.18 07:00  - 30.06.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

05.07.18 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.18 07:00  - 05.07.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
09.07.18 Exercicie "Tváří v tvář problémům moderního světa"
Exercicie "Tváří v tvář problémům moderního světa"
09.07.18 17:30  - 13.07.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Josef Michalčík CSsR. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


15.07.18 Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
15.07.18 07:30  - 15.07.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Titulární slavnost kongregace redemptoristů. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.
16.07.18 Exercicie "Boží slovo v životě křesťana"
Exercicie "Boží slovo v životě křesťana"
16.07.18 17:30  - 20.07.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Josef Žák. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


26.07.18 sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie
sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie
26.07.18 07:00  - 26.07.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00 (dle počasí u venkovního oltáře sv. Jáchyma a Anny).
30.07.18 Exercicie "Hledání světla v temnotě lidské bezmoci"
Exercicie "Hledání světla v temnotě lidské bezmoci"
30.07.18 17:30  - 03.08.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Josef Michalčík CSsR. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


01.08.18 Sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
Sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
01.08.18 07:00  - 01.08.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Zakladatele redemptoristů. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.08.18 Panny Marie Andělské -Porciunkule
Panny Marie Andělské -Porciunkule
02.08.18 07:00  - 02.08.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
06.08.18 Exercicie „Svoboda v Kristu“
Exercicie „Svoboda v Kristu“
06.08.18 17:00  - 10.08.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Petr Beneš CSsR. Začátek je mší svatou v basilice v 17.00 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


13.08.18 Exercicie v mlčení pro lidi středního věku „Ježíšova velekněžská modlitba (Jan 17)“
Exercicie v mlčení pro lidi středního věku „Ježíšova velekněžská modlitba (Jan 17)“
13.08.18 17:30  - 17.08.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Angelo Scarano. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


15.08.18 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15.08.18 07:00  - 15.08.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
18.08.18 Poutní slavnost - vigilie
Poutní slavnost - vigilie
18.08.18 07:00  - 18.08.18  21:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Sobotní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Vigilie v 19.30. Po mši svaté následuje světelný průvod.
19.08.18 Poutní slavnost, Pouť chrámových sborů a zpěváků
Poutní slavnost, Pouť chrámových sborů a zpěváků
19.08.18 07:30  - 19.08.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Hudba při liturgii: S. Jelínek - Mešní proprium. Ostatní bohoslužby v 7.30, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Možnost získat plnomocné odpustky.

22.08.18 Panny Marie Královny
Panny Marie Královny
22.08.18 07:00  - 22.08.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

25.08.18 Bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR , mučedníka
Bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR , mučedníka
25.08.18 07:00  - 25.08.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

27.08.18 Slavnost 344. výročí posvěcení baziliky
Slavnost 344. výročí posvěcení baziliky
27.08.18 07:00  - 27.08.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
01.09.18 Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů
Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů
01.09.18 07:00  - 01.09.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše sv. v 9.00 v basilice. Další mše svaté v 7.00 a 17.00.
03.09.18 Exercicie „Věda a víra - hledání smyslu života“
Exercicie „Věda a víra - hledání smyslu života“
03.09.18 17:30  - 07.09.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Josef Michalčík CSsR. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


08.09.18 Narození Panny Marie
Narození Panny Marie
08.09.18 07:00  - 08.09.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

08.09.18 Příbramská svatohorská šalmaj
Příbramská svatohorská šalmaj
08.09.18 10:00  - 08.09.18  23:00 
místo : Svatá Hora - náměstíčko
popis : Historická slavnost na svatohorském náměstí (10.00-23:00). Přístup do basiliky bude volný.

08.09.18 Běh hasičů do svatohorských schodů
Běh hasičů do svatohorských schodů
08.09.18 10:00  - 08.09.18  15:00 
místo : Svatá Hora - svatohorské schody, Březnická brána
popis : Závod dvojic hasičů s dýchacím přístrojem v běhu do schodů na Svatou Horu, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory.
12.09.18 Exercicie podle sv. Ignáce
Exercicie podle sv. Ignáce
12.09.18 17:30  - 15.09.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Vede P. Josef Čunek, SJ. Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den. Cena: 1470 Kč. Přihlásit se můžete zde.


15.09.18 Panny Marie Bolestné
Panny Marie Bolestné
15.09.18 07:00  - 15.09.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.

16.09.18 Exercicie pro seniory „Těšíte se do nebe?“
Exercicie pro seniory „Těšíte se do nebe?“
16.09.18 17:30  - 19.09.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný. Začátek je večeří v 17.30 a konec po obědě. Cena je 1470,-- Kč.


20.09.18 Exercicie pro seniory „Těšíte se do nebe?“
Exercicie pro seniory „Těšíte se do nebe?“
20.09.18 17:30  - 23.09.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný. Začátek je večeří v 17.30 a konec po obědě. Cena je 1470,-- Kč.


26.09.18 Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
26.09.18 07:00  - 26.09.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
28.09.18 Sv. Václava
Sv. Václava
28.09.18 07:00  - 28.09.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
28.09.18 Den věží a rozhleden
Den věží a rozhleden
28.09.18 09:00  - 28.09.18  17:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis : Výstup na věž zvonice se 4pohledem Pohádkového království.
30.09.18 26. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí
30.09.18 07:30  - 30.09.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Při mši sv. v 11.00 zazní gregoriánský chorál. Zpívá Schola Cantorum Pilsensis.
05.10.18 Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
05.10.18 07:00  - 05.10.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
08.10.18 Exercicie o mši sv.: Eucharistie „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“
Exercicie o mši sv.: Eucharistie „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“
08.10.18 17:00  - 12.10.18  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe“(Jan 6,51). Eucharistie  „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“.

Vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR. Exercicie začínají první den mší svatou v basilice a poté večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 1860 Kč. Přihlásit se můžete zde nebo písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena….

 


16.10.18 Sv. Gerarda Majelly, CSsR
Sv. Gerarda Majelly, CSsR
16.10.18 07:00  - 16.10.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
22.10.18 Exercicie „Život s Kristem v moderním světě“
Exercicie „Život s Kristem v moderním světě“
22.10.18 17:30  - 26.10.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Josef Michalčík CSsR. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


01.11.18 Všech svatých
Všech svatých
01.11.18 07:00  - 01.11.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.11.18 Všech věrných zemřelých
Všech věrných zemřelých
02.11.18 07:00  - 02.11.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica a Dušičková kaple
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Po odpolední mši svaté následuje dušičková pobožnost. Hudba při mši sv. v 17.00: F. Gruber - Requiem.

05.11.18 Exercicie „Ježíš - uzdravující světlo našich duší“
Exercicie „Ježíš - uzdravující světlo našich duší“
05.11.18 17:30  - 09.11.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Josef Michalčík CSsR. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 1860,-- Kč.


06.11.18 Bl. španělských mučedníků, CSsR
Bl. španělských mučedníků, CSsR
06.11.18 07:00  - 06.11.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
09.11.18 Posvěcení lateránské baziliky, Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
Posvěcení lateránské baziliky, Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
09.11.18 07:00  - 09.11.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.

11.11.18 Exercicie pro kněze „Ježíš pro nás v dnešní době“
Exercicie pro kněze „Ježíš pro nás v dnešní době“
11.11.18 17:30  - 17.11.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný. Začátek je večeří v 17.30 a konec po obědě. Cena je 2840,-- Kč.


18.11.18 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
18.11.18 17:30  - 24.11.18  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Pavel Pola, OCD. Exercicie začínají první den večeří a končí poslední den po snídani. Cena: 2840 Kč. Přihlásit se můžete zde.
22.11.18 Sv. Cecílie
Sv. Cecílie
22.11.18 07:00  - 22.11.18  18:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Tradiční zpívané Svatocecilské nešpory v 18.00.
25.11.18 Ježíše Krista Krále
Ježíše Krista Krále
25.11.18 07:30  - 25.11.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Od 12.00 do 15.00 adorace.
Možnost získat plnomocné odpustky. Hudba při mši sv. v 9.00: J. Bříza - Mešní proprium, K. Bříza - III. ordinarium.
26.11.18 Exercicie „O králi Davidovi"
Exercicie „O králi Davidovi"
26.11.18 17:30  - 30.11.18  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Václav Hypius, CSsR. Exercicie začínají první den večeří a končí poslední den po snídani. Cena: 1860 Kč. Přihlásit se můžete zde.
 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187