Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
11.11.18 Exercicie pro kněze „Ježíš pro nás v dnešní době“
Exercicie pro kněze „Ježíš pro nás v dnešní době“
11.11.18 17:30  - 17.11.18  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný. Začátek je večeří v 17.30 a konec po snídani. Cena je 2840,-- Kč.


17.11.18 Prohlídky svatohorského sklepení od 13 a od 15 hodin.
Prohlídky svatohorského sklepení od 13 a od 15 hodin.
17.11.18 13:00  - 17.11.18  15:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V listopadu budou prohlídky 3., 17. a 24. 11. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně, tel. 318 429 943 nebo přes objednávkový formulář na našich stránkách.


18.11.18 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
18.11.18 17:30  - 24.11.18  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Pavel Pola, OCD. Exercicie začínají první den večeří a končí poslední den po snídani. Cena: 2840 Kč. Přihlásit se můžete zde.
18.11.18 Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
18.11.18 13:00  - 18.11.18  15:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

V listopadu budou prohlídky probíhat ve dnech 4., 10. a 18. 11. a dále 2. 12. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat přes objednávkový formulář na našich stránkách nebo na tel. 318 429 943. Vstupné je 50,-- Kč na osobu.
22.11.18 Sv. Cecílie
Sv. Cecílie
22.11.18 07:00  - 22.11.18  18:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Tradiční zpívané Svatocecilské nešpory v 18.00.
24.11.18 Prohlídky svatohorského sklepení od 13 a od 15 hodin.
Prohlídky svatohorského sklepení od 13 a od 15 hodin.
24.11.18 13:00  - 24.11.18  15:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V listopadu budou prohlídky 3., 17. a 24. 11. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně, tel. 318 429 943 nebo přes objednávkový formulář na našich stránkách.


25.11.18 Ježíše Krista Krále
Ježíše Krista Krále
25.11.18 07:30  - 25.11.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica, klášterní kaple.
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Od 12.00 do 15.00 adorace vyjímečně v klášterní kapli. Možnost získat plnomocné odpustky. Hudba při mši sv. v 9.00: J. Bříza - Mešní proprium, K. Bříza - III. ordinarium. Mše svatá v 15.30 hod. bude také přesunuta do klášterní kaple. Vchod z ambit.

25.11.18 Žehnání nových varhan
Žehnání nových varhan
25.11.18 17:00  - 25.11.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Pan kardinál Dominik Duka slavnostně požehná naše nové varhany z dílny Vladimíra Šlajcha z Borovan.
26.11.18 Exercicie „O králi Davidovi"
Exercicie „O králi Davidovi"
26.11.18 17:30  - 30.11.18  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Václav Hypius, CSsR. Exercicie začínají první den večeří a končí poslední den po snídani. Cena: 1860 Kč. Přihlásit se můžete zde.
02.12.18 Vyrobte si vlastnoručně adventní věnec.
Vyrobte si vlastnoručně adventní věnec.
02.12.18 13:00  - 02.12.18  17:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis : Výroba adventních věnců ve sklepení pod vedením paní Štěpánky Sobotkové. Pouze na vstupenky, možno zakoupit jen ve svatohorské prodejně a infocentru předem!
02.12.18 Nechte si požehnat svůj adventní věnec!
Nechte si požehnat svůj adventní věnec!
02.12.18 15:00  - 02.12.18  15:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Před odpolední mši sv. v 15.00 žehnání donesených adventních věnců pro veřejnost. Jinak také při každé mši svaté.

02.12.18 Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
02.12.18 13:00  - 02.12.18  15:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

V prosinci budou prohlídky probíhat 2. 12. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat přes objednávkový formulář na našich stránkách nebo na tel. 318 429 943. Vstupné je 50,-- Kč na osobu.


08.12.18 Ranní rorátní mše
Ranní rorátní mše
08.12.18 06:00  - 08.12.18  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00 (Svatohorští literáti). Mše sv. v 7.00 nebude. Další mše svaté v  9.00, 17.00.

15.12.18 Ranní rorátní mše
Ranní rorátní mše
15.12.18 06:00  - 15.12.18  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00 (Svatohorští literáti). Mše sv. v 7.00 nebude. Další mše svaté v  9.00, 17.00.

20.12.18 Vernisáž výstavy betlémů
Vernisáž výstavy betlémů
20.12.18 16:00  - 20.12.18  17:00 
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Vernisáž výstavy betlémů. Výstava bude otevřena v Mníšecké kapli: od 21.12. 2018 do 6. 1. 2018 otevřeno o svátcích 10-16 hod, jinak dle plakátu.
22.12.18 Přinesení betlémského světla
Přinesení betlémského světla
22.12.18 18:00  - 22.12.18  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Příbramské skautské oddíly přinesou Betlémské světlo s krátkým programem. Betlémské světlo bude k dispozici v předsíni basiliky až do konce roku.
22.12.18 Ranní rorátní mše
Ranní rorátní mše
22.12.18 06:00  - 22.12.18  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00 (Svatohorští literáti). Mše sv. v 7.00 nebude. Další mše svaté v  9.00, 17.00.

24.12.18 Ranní rorátní mše
Ranní rorátní mše
24.12.18 06:00  - 24.12.18  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00 (Svatohorští literáti). Mše sv. v 7.00 nebude. Další mše v 9.00.
24.12.18 Štědrý den
Štědrý den
24.12.18 16:00  - 24.12.18  17:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis :

Ranní rorátní mše v 6.00. Další mše svatá  v 9.00. Mše sv. v 7.00 a 17.00 nebude.

"Půlnoční" mše sv. Hudba: J. J. Ryba - Česká mše vánoční.


25.12.18 Zpívání u jesliček v basilice.
Zpívání u jesliček v basilice.
25.12.18 14:00  - 25.12.18  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpívání koled u jesliček za doprovodu varhan se bude konat od 14 hodin v basilice.Zpěvníky budou k dispozici.

26.12.18 Zpívání u jesliček v basilice.
Zpívání u jesliček v basilice.
26.12.18 14:00  - 26.12.18  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpívání koled u jesliček za doprovodu varhan se bude konat od 14 hodin v basilice.Zpěvníky budou k dispozici.
29.12.18 Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
Prohlídky svatohorské zvonice od 13 a od 15 hodin.
29.12.18 13:00  - 29.12.18  15:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

V prosinci budou prohlídky probíhat ve dnech 2. a 29. 12. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat přes objednávkový formulář na našich stránkách nebo na tel. 318 429 943. Vstupné je 50,-- Kč na osobu.


30.12.18 Zpívání u jesliček v basilice.
Zpívání u jesliček v basilice.
30.12.18 14:00  - 30.12.18  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpívání koled u jesliček za doprovodu varhan se bude konat od 14 hodin v basilice.Zpěvníky budou k dispozici.
31.12.18 sv. Silvestra
sv. Silvestra
31.12.18 22:30  - 31.12.18  24:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá na závěr občanského roku ve 22:30. Po ní následuje prezentace dění za uplynulý rok a přípitek s ohňostojem na náměstíčku.
01.01.19 Zpívání u jesliček v basilice.
Zpívání u jesliček v basilice.
01.01.19 14:00  - 01.01.19  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpívání koled u jesliček za doprovodu varhan se bude konat od 14 hodin v basilice.Zpěvníky budou k dispozici.
06.01.19 Tříkrálový koncert
Tříkrálový koncert
06.01.19 18:00  - 06.01.19  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Tříkrálový koncert Vepřekova smíšeného sboru.
 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187