Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 30.10.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


26.05.17 Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
26.05.17 17:00  - 31.10.17   
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

O Muzejní noci na Svaté Hoře dne 26. 5. 2017 bude možno prvně shlédnout výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

     Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

     K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení na stránkách Ústavu pro totalitní režimy. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


28.05.17 Nově - prohlídky svatohorské zvonice
Nově - prohlídky svatohorské zvonice
28.05.17 13:00  - 28.05.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci květnu 28. 5. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Další termíny jsou: v červnu 18. 6. a 25. 6. 2017

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
29.05.17 Seminář obnovy víry I.
Seminář obnovy víry I.
29.05.17 15:00  - 02.06.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR.
03.06.17 Koncert v basilice "Zdoroslavíček"
Koncert v basilice "Zdoroslavíček"
03.06.17 19:00  - 03.06.17  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zdoroslavíček - celovečerní provedení barokní sbírky duchovních písní v basilice.

04.06.17 Seslání Ducha Svatého
Seslání Ducha Svatého
04.06.17   - 04.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Možnost získat plnomocné odpustky.
08.06.17 Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
08.06.17 17:30  - 11.06.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


09.06.17 Noc kostelů
Noc kostelů
09.06.17 19:00  - 09.06.17  23:30 
místo : Svatá Hora
popis : Netradiční „večer otevřených chrámů“. Prohlídky, koncerty, výstavy.
11.06.17 Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice
11.06.17   - 11.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Hudba při liturgii v 9.00: Mikoláš Troup - Missa Spiritus Domini replevit orbem terrarum.

15.06.17 Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
15.06.17   - 15.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
18.06.17 Oslava Božího Těla
Oslava Božího Těla
18.06.17   - 18.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30. Po mši svaté v 9.00 následuje eucharistický průvod.
18.06.17 Novinka - prohlídky svatohorské zvonice
Novinka - prohlídky svatohorské zvonice
18.06.17 13:00  - 18.06.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci červnu 18. 6. a 25. 6. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
19.06.17 Exercicie „Škola Ducha svatého“
Exercicie „Škola Ducha svatého“
19.06.17 17:30  - 23.06.17   
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Jan Sokulski, CSsR, cena kurzu je 1510,-- Kč.


19.06.17 Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
19.06.17   - 19.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

23.06.17 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
23.06.17   - 23.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
24.06.17 Oslava Korunovace – vigilie
Oslava Korunovace – vigilie
24.06.17 19:30  - 24.06.17  21:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Po mši svaté v 19.30 následuje světelný průvod.
24.06.17 Řeckokatolická pouť na Svatou Horu
Řeckokatolická pouť na Svatou Horu
24.06.17 09:00  - 24.06.17  14:30 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis : Již tradiční pouť Apoštolského exarchátu. Svatá liturgie začne v 10.30 hod. u Korunovačního oltáře, možnost sv. smíření od 9.00 hodin po celou dobu poutě, v 9.30 modlitba růžence. Od 14.00 hodin Mariánský Akathist.

25.06.17 284. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské
284. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské
25.06.17   - 25.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje českobudějovický biskup P. Vlastimil Kročil. Možnost získání plnomocných odpustků. Hudba při liturgii:  Charles Gounod - Messe brève no. 7 "Aux chapelles". Následuje průvod s mil. soškou. Ostatní bohoslužby jako v neděli.

25.06.17 Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
25.06.17 13:00  - 25.06.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. Dne 25. 6. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
27.06.17 Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
27.06.17   - 27.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

28.06.17 Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
28.06.17   - 28.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

29.06.17 Slavnost sv. Petra a Pavla
Slavnost sv. Petra a Pavla
29.06.17   - 29.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
30.06.17 Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
30.06.17   - 30.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

05.07.17 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.17   - 05.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
16.07.17 Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
16.07.17   - 16.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Titulární slavnost kongregace redemptoristů. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
17.07.17 Exercicie "Ježíšova podobenství"
Exercicie "Ježíšova podobenství"
17.07.17 17:00  - 21.07.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Petr Beneš, CSsR, začátek mší svatou v 17 hod., cena kurzu je 1510,-- Kč.


22.07.17 Sv. Máří Magdaleny
Sv. Máří Magdaleny
22.07.17   - 22.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika a krápníková kaple
popis : Mše svatá v 7.00 v basilice, v 9.00 a v 17.00 v krápníkové kapli.
01.08.17 Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
01.08.17   - 01.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zakladatele redemptoristů. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.08.17 Panny Marie Andělské -Porciunkule
Panny Marie Andělské -Porciunkule
02.08.17   - 02.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
14.08.17 Exercicie v mlčení pro lidi středního věku
Exercicie v mlčení pro lidi středního věku
14.08.17 15:00  - 18.08.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Angelo Scarano.

15.08.17 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15.08.17   - 15.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
19.08.17 Poutní slavnost - vigilie
Poutní slavnost - vigilie
19.08.17   - 19.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Po mši sv. v 19.30 následuje světelný průvod.

20.08.17 Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20.08.17   - 20.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje J. Exc. Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Ostatní bohoslužby jako v neděli. Možnost získat plnomocné odpustky. Hudba při liturgii: Tradiční mariánské písně.
25.08.17 Bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR , mučedníka
Bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR , mučedníka
25.08.17   - 25.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

27.08.17 Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
27.08.17   - 27.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30.  Možnost získat plnomocné odpustky.
27.08.17 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
27.08.17 15:00  - 02.09.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Miloslav Kabrda, SDB
02.09.17 Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů
Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů
02.09.17 09:00  - 02.09.17  10:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ostatní mše svaté v 7.00 a v 17.00.
04.09.17 Exercicie „Za svatými na cestě životem“
Exercicie „Za svatými na cestě životem“
04.09.17 17:30  - 08.09.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Jan Sokulski, CSsR, cena kurzu je 1510,-- Kč.


09.09.17 Příbramská svatohorská šalmaj
Příbramská svatohorská šalmaj
09.09.17 10:00  - 09.09.17  23:30 
místo : Svatá Hora - náměstíčko
popis : Historická slavnost s kulturním programem a obchůdky na svatohorském náměstí.
09.09.17 Běh hasičů do svatohorských schodů
Běh hasičů do svatohorských schodů
09.09.17 08:00  - 09.09.17   
místo : Svatá Hora - svatohorské schody a prostranství před Březnickou bránou
popis : Jedná se o již tradiční závod dvojic hasičů s dýchacím přístrojem v běhu do schodů na Svatou Horu, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory.

14.09.17 Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
14.09.17 17:30  - 17.09.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


15.09.17 Panny Marie Bolestné
Panny Marie Bolestné
15.09.17   - 15.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

16.09.17 Pouť nemocných a zdravotně postižených, den bez bariér
Pouť nemocných a zdravotně postižených, den bez bariér
16.09.17 11:00  - 16.09.17  12:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mši svatou v 11.00 s udělováním svátosti pomazání nemocných celebruje pan biskup Karel Herbst. Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

17.09.17 Exercicie podle sv. Ignáce
Exercicie podle sv. Ignáce
17.09.17 17:30  - 22.09.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede  P. Cyril John SJ

25.09.17 Exercicie „Přímluvná modlitba a její místo v našem životě“
Exercicie „Přímluvná modlitba a její místo v našem životě“
25.09.17 15:00  - 29.09.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Josef Michalčík, CSsR.

26.09.17 Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
26.09.17   - 26.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

28.09.17 Slavnost sv. Václava
Slavnost sv. Václava
28.09.17   - 28.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
28.09.17 Den Věží a rozhleden 28. 9. 2017 na Svaté Hoře
Den Věží a rozhleden 28. 9. 2017 na Svaté Hoře
28.09.17 09:00  - 28.09.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Se zakoupeným "výškovým 4pohledem" navštivte naši zvonici a získejte na pohled razítko s logem člena Pohádkového království. Můžete tak být zařazeni do losování o horské kolo Galaxy od CykloŠvec a další odměny.


02.10.17 Seminář obnovy víry II.
Seminář obnovy víry II.
02.10.17 15:00  - 06.10.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR.
05.10.17 Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
05.10.17   - 05.10.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

12.10.17 Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
12.10.17 17:30  - 15.10.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


16.10.17 Sv. Gerarda Majelly, CSsR
Sv. Gerarda Majelly, CSsR
16.10.17   - 16.10.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

01.11.17 Slavnost Všech svatých
Slavnost Všech svatých
01.11.17   - 01.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.11.17 Všech věrných zemřelých
Všech věrných zemřelých
02.11.17   - 02.11.17   
místo : Svatá Hota - basilika a dušičková kaple
popis : Mše svaté  v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Po odpolední mši svaté následuje dušičková pobožnost. Hudba při liturgii: Karel Bříza - Pohřební responzoria (výběr).
06.11.17 Bl. španělských mučedníků, CSsR
Bl. španělských mučedníků, CSsR
06.11.17   - 06.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

09.11.17 Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a výročí posvěcení lateránské baziliky
Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a výročí posvěcení lateránské baziliky
09.11.17   - 09.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
12.11.17 Exercicie pro kněze – „Opory našeho života“
Exercicie pro kněze – „Opory našeho života“
12.11.17 17:30  - 18.11.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 2310,-- Kč.


22.11.17 Památka sv. Cecílie
Památka sv. Cecílie
22.11.17   - 22.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

22.11.17 Svatocecilské nešpory
Svatocecilské nešpory
22.11.17 18:00  - 22.11.17  18:45 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Po večerní mši svaté následují tradiční zpívané Svatocecilské nešpory P. Šmolíka.
26.11.17 Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Ježíše Krista Krále
26.11.17   - 26.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky.
 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187