Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Autor: Jechortová
Plakátek zde.
Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" o kardinálu Beranovi, která je na Svaté Hořeod Noci kostelů, je nyní nainstalována v Mníšecké kapli. Prosím požádejte obsluhu v prodejně a infocentru o zpřístupnění.Foto
Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
15.06.16 Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - na požádání v Mníšecké kapli
Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - na požádání v Mníšecké kapli
15.06.16   - 31.12.16   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" 

je věnovaná poválečnému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni Josefu kardinálu Beranovi. Výstava na deseti panelech přibližuje životní mezníky kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Její vernisáž se stala součástí vzpomínkového obřadu pořádaného dne 7. prosince 2009, při němž kardinál Miloslav Vlk odhalil před pražským kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana. V únoru 2010 byla expozice k vidění na mezinárodním festivalu Mene Tekel. V závěru roku o výstavu projevil zájem český velvyslanec u Svatého stolce Pavel Vošalík. Jeho přičiněním byla přeložena do italštiny, a tak mohla být dne 16. května 2011 představena italské veřejnosti na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti 100. výročí Beranova kněžského svěcení a jeho římské primice. Výstavu slavnostně zahájila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová a s projevy vystoupili emeritní státní sekretář Svatého stolce kardinál Angelo Sodano, papežský nuncius Diego Causero a kardinál Miloslav Vlk. Přítomna byla také delegace města Plzně, rodiště kardinála Berana, v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou a plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Od té doby byla výstava s italským názvem Amare il bene e contrapporsi al male k vidění v říjnu 2011 v Miláně a následně v listopadu na Teologickém institutu San Tommaso v sicilské Messině. V březnu 2012 doputovala do reprezentativních prostor komplexu S. Maria la Nova v Neapoli a odtud byla přemístěna do poutního domu Velehrad v Římě. Také česká verze výstavy se objevila na různých místech republiky. Od 31. ledna 2011 hostovala v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Následně proběhla v třeboňské farnosti a ve Znojmě. Na jaře roku 2012 zavítala mezi krajany ve Vídni a v prosinci 2013 se představila v Plzni. Od června 2016 je zapůjčena na Svatou Horu.

 

PROSÍM POŽÁDEJTE V PRODEJNĚ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE…….


28.08.16 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
28.08.16 17:30  - 03.09.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. Miloslav Kabrda, SDB
09.09.16 Příbramská svatohorská šalmaj
Příbramská svatohorská šalmaj
09.09.16   - 09.09.16   
místo : Příbram - náměstí T. G. Masaryka
popis : Zahájení historické slavnosti na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.
10.09.16 Příbramská svatohorská šalmaj
Příbramská svatohorská šalmaj
10.09.16 10:00  - 10.09.16  23:00 
místo : Svatá Hora - náměstíčko
popis :
Historická slavnost na svatohorském náměstí.

10.09.16 Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů v 9 hodin
Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů v 9 hodin
10.09.16 09:00  - 10.09.16  10:00 
místo : Svatá Hora
popis : Ostatní mše svaté v 7.00 a v 17.00.
15.09.16 Panny Marie Bolestné
Panny Marie Bolestné
15.09.16   - 15.09.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. 

15.09.16 Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
15.09.16 17:30  - 18.09.16  13:00 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede Mons. Aleš Opatrný.
17.09.16 Koncert "Barokní ozvěny"
Koncert "Barokní ozvěny"
17.09.16 18:00  - 17.09.16  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Hraje soubor Capella infernata, řídí Miroslav Kůzl.
17.09.16 Pouť nemocných a zdravotně postižených, Den bez bariér
Pouť nemocných a zdravotně postižených, Den bez bariér
17.09.16 11:00  - 17.09.16  12:30 
místo : Svatá Hora
popis : Mši svatou v 11.00 s udělováním svátosti pomazání nemocných celebruje pan biskup Karel Herbst.
26.09.16 Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
26.09.16   - 26.09.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

28.09.16 Slavnost sv. Václava
Slavnost sv. Václava
28.09.16   - 28.09.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.

01.10.16 Svatováclavský koncert
Svatováclavský koncert
01.10.16 18:00  - 01.10.16  19:00 
místo : Svatá Hora
popis : České nebe - hudební portréty českého nebeského zastupitelstva v písních barokních a postbarokních. Účinkují: K. Falcníková - zpěv, M. Troup - varhany
03.10.16 Základní kurz duchovních cvičení (pro ty, kdo ještě nebyli na exerciciích)
Základní kurz duchovních cvičení (pro ty, kdo ještě nebyli na exerciciích)
03.10.16 17:30  - 07.10.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. David Horáček, CSsR.

05.10.16 Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
05.10.16   - 05.10.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. 

10.10.16 Exercicie pro muže "Král David"
Exercicie pro muže "Král David"
10.10.16 17:30  - 14.10.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. Václav Hypius, CSsR.

 

Archív akcí   Všechny plánované akce