Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" o kardinálu Beranovi, která je na Svaté Hořeod Noci kostelů, je nyní nainstalována v Mníšecké kapli. Prosím požádejte obsluhu v prodejně a infocentru o zpřístupnění.Foto
Jechortová

Muzeum

Nově zrekonstruovaný poutní areál Svaté Hory Vám nyní nabízí novou expozici nového velkého muzea, které je určeno nejen všem žákům a studentům, ale i všem zájemcům o historii a barokní umění. Máme pro Vás připravený poutavý výklad, pracovní listy, zajímavé exponáty, časovou osu s významnými událostmi z naší historie, animované filmy, dokumentární film o rekonstrukci, slepou mapu Čech a mnoho dalšího. Plakátek je ke stažení zde:

Autor: Jechortová
Plakát ke stažení je zde:
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
15.06.16 Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - na požádání v Mníšecké kapli
Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - na požádání v Mníšecké kapli
15.06.16   - 14.12.16   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" 

je věnovaná poválečnému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni Josefu kardinálu Beranovi. Výstava na deseti panelech přibližuje životní mezníky kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Její vernisáž se stala součástí vzpomínkového obřadu pořádaného dne 7. prosince 2009, při němž kardinál Miloslav Vlk odhalil před pražským kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana. V únoru 2010 byla expozice k vidění na mezinárodním festivalu Mene Tekel. V závěru roku o výstavu projevil zájem český velvyslanec u Svatého stolce Pavel Vošalík. Jeho přičiněním byla přeložena do italštiny, a tak mohla být dne 16. května 2011 představena italské veřejnosti na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti 100. výročí Beranova kněžského svěcení a jeho římské primice. Výstavu slavnostně zahájila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová a s projevy vystoupili emeritní státní sekretář Svatého stolce kardinál Angelo Sodano, papežský nuncius Diego Causero a kardinál Miloslav Vlk. Přítomna byla také delegace města Plzně, rodiště kardinála Berana, v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou a plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Od té doby byla výstava s italským názvem Amare il bene e contrapporsi al male k vidění v říjnu 2011 v Miláně a následně v listopadu na Teologickém institutu San Tommaso v sicilské Messině. V březnu 2012 doputovala do reprezentativních prostor komplexu S. Maria la Nova v Neapoli a odtud byla přemístěna do poutního domu Velehrad v Římě. Také česká verze výstavy se objevila na různých místech republiky. Od 31. ledna 2011 hostovala v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Následně proběhla v třeboňské farnosti a ve Znojmě. Na jaře roku 2012 zavítala mezi krajany ve Vídni a v prosinci 2013 se představila v Plzni. Od června 2016 je zapůjčena na Svatou Horu.

 

PROSÍM POŽÁDEJTE V PRODEJNĚ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE…….


27.10.16 Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
27.10.16 17:30  - 30.10.16   
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Pro velký zájem mons. Aleš Opatrný přidal ještě jeden kurz. ..

01.11.16 Slavnost Všech svatých
Slavnost Všech svatých
01.11.16   - 01.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.11.16 Všech věrných zemřelých
Všech věrných zemřelých
02.11.16   - 02.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté  v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Po odpolední mši svaté následuje dušičková pobožnost.  Hudba při liturgii: Karel Bříza - Pohřební responzoria (výběr).
05.11.16 Dušičkový koncert
Dušičkový koncert
05.11.16 18:00  - 05.11.16  19:00 
místo : Svatá Hora
popis : "Sic luceat lux vestra" - koncert duchovní hudby. Skladby o světlech vnějších i vnitřních.
06.11.16 Bl. španělských mučedníků, CSsR
Bl. španělských mučedníků, CSsR
06.11.16   - 06.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30.
09.11.16 Výročí posvěcení lateránské baziliky, Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
Výročí posvěcení lateránské baziliky, Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
09.11.16   - 09.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
13.11.16 Exercicie pro kněze „Ježíš – chléb života podle 6. kapitoly Janova evangelia“
Exercicie pro kněze „Ježíš – chléb života podle 6. kapitoly Janova evangelia“
13.11.16 17:30  - 19.11.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede Mons. Aleš Opatrný.

20.11.16 Svatocecilské nešpory
Svatocecilské nešpory
20.11.16 18:00  - 20.11.16  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Svatocecilské nešpory P. Šmolíka zpívá SHS.
20.11.16 Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Ježíše Krista Krále
20.11.16   - 20.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky.
20.11.16 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
20.11.16 17:30  - 26.11.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. Pavel Pola.

23.03.17 Exercicie "Trpělivost s církví"
Exercicie "Trpělivost s církví"
23.03.17 17:30  - 26.03.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Ondřej Salvet, cena kurzu je 1200,-- Kč.

27.04.17 Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Hledání zdrojů síly ke službě“
Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Hledání zdrojů síly ke službě“
27.04.17 17:30  - 30.04.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.
08.05.17 Exercicie P. Satoria
Exercicie P. Satoria
08.05.17 17:30  - 12.05.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. karel Satoria, cena kurzu je 1510,-- Kč.


08.06.17 Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
08.06.17 17:30  - 11.06.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


 

Archív akcí   Všechny plánované akce