Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Jechortová
Jechortová
Bifary pro trubku a varhany. Plakát ke stažení je zde
Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
19.11.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
19.11.17 13:00  - 19.11.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V listopadu 19. a 26. 11. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


22.11.17 Památka sv. Cecílie
Památka sv. Cecílie
22.11.17   - 22.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

22.11.17 Svatocecilské nešpory
Svatocecilské nešpory
22.11.17 18:00  - 22.11.17  18:45 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Po večerní mši svaté následují tradiční zpívané Svatocecilské nešpory P. Šmolíka.
23.11.17 Koncert v refektáři - Bifary pro trubku a varhany
Koncert v refektáři - Bifary pro trubku a varhany
23.11.17 19:00  - 23.11.17  20:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Bifary pro trubku a varhany
Originální kompozice pro trubku a varhany z pera R. Rejška a další duchovní hudba v refektáři kláštera. Radek Rejšek – trubka, Pavel Šmolík – varhany. Plakát zde:


24.11.17 Koncert varhany a zpěv v refektáři kláštera!
Koncert varhany a zpěv v refektáři kláštera!
24.11.17 15:30  - 24.11.17  16:30 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

 

V pátek 24. 11. od 15.30 hodin se koná koncert v refektáři kláštera. Na varhany hraje Marie Zahrádková a zpívat kantáty od Bacha a Buxtehudeho bude Kateřina Falcníková. Plakát zde:

 


26.11.17 Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Ježíše Krista Krále
26.11.17   - 26.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky.
26.11.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
26.11.17 13:00  - 26.11.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V listopadu 19. a 26. 11. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


26.11.17 Prohlídky sklepních prostor na Svaté Hoře
Prohlídky sklepních prostor na Svaté Hoře
26.11.17 13:00  - 26.11.17  15:45 
místo : Svatá Hora
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V listopadu: 26. 11. 2017 od 13 a od 15 hodin.


02.12.17 Žehnání adventních věnců
Žehnání adventních věnců
02.12.17 16:30  - 02.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Nechte si v 16.30 požehnat váš adventní věnec! Akce otevřená široké veřejnosti.
03.12.17 1. neděle adventní
1. neděle adventní
03.12.17   - 03.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30, po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Žehnání adventních věnců při všech mších svatých.
06.12.17 Přednáška "Medicína pod stromem aneb Lékařská mise v Ghaně"
Přednáška "Medicína pod stromem aneb Lékařská mise v Ghaně"
06.12.17 18:00  - 06.12.17  19:30 
místo : Svatá Hora - přednášková místnost
popis : Opakování přednášky a besedy Ondřeje Ježka o misi ze září 2016, na kterou byla provedena na Svaté Hoře sbírka.

07.12.17 Autogramiáda knihy Svatá Hora v proměnách času
Autogramiáda knihy Svatá Hora v proměnách času
07.12.17 16:30  - 07.12.17  18:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Autogramiáda knihy Josefa Fryše - možnost koupě, povídání si o knize s autorem, autogramiáda, promítání zajímavých fotografií.


08.12.17 Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
08.12.17   - 08.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše v 7:00, 9.00 a 17.00.

09.12.17 Ranní rorátní mše svatá
Ranní rorátní mše svatá
09.12.17 06:00  - 09.12.17  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00. Další mše svaté v  9.00 a 17.00. (Mše sv. v 7.00 nebude.)
09.12.17 Adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnova
09.12.17 09:00  - 09.12.17  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vede P. David Horáček, CSsR. Začátek v 9.00 mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace Nejsv. Svátosti, možnost svátosti smíření, zakončení ve 12.00 hod. krátkým koncertem.

 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187