Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Kalendář akcí na Svaté Hoře 2016 - 2017 máte ke stažení v pdf  zde.
Autor: Jechortová
Plakátek se všemi exerciciemi na Svaté Hoře v roce 2017 je ke stažení zde.
Autor: Jechortová

Muzeum

Nově zrekonstruovaný poutní areál Svaté Hory Vám nyní nabízí novou expozici nového velkého muzea, které je určeno nejen všem žákům a studentům, ale i všem zájemcům o historii a barokní umění. Máme pro Vás připravený poutavý výklad, pracovní listy, zajímavé exponáty, časovou osu s významnými událostmi z naší historie, animované filmy, dokumentární film o rekonstrukci, slepou mapu Čech a mnoho dalšího. Plakátek je ke stažení zde:

Autor: Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
15.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
15.01.17   - 31.12.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.
21.01.17 112. výročí povýšení na basiliku
112. výročí povýšení na basiliku
21.01.17   - 21.01.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Možnost získání plnomocných odpustků.
02.02.17 Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
02.02.17   - 02.02.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
01.03.17 Popeleční středa
Popeleční středa
01.03.17   - 01.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Den přísného postu. Udělování popelce při všech mších. Hudba při liturgii v 17.00: Proprium Radka Rejška.

13.03.17 Výroční den zvolení papeže Františka
Výroční den zvolení papeže Františka
13.03.17   - 13.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
18.03.17 Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova
18.03.17 09:00  - 18.03.17  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vede P. Jan Sokulski CSsR.: Mše svatá, promluva, adorace, závěr. Ostatní mše sv. v 7.00, 17.00. 

20.03.17 Sv. Josefa
Sv. Josefa
20.03.17   - 20.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
23.03.17 Exercicie "Trpělivost s církví"
Exercicie "Trpělivost s církví"
23.03.17 17:30  - 26.03.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Ondřej Salvet, cena kurzu je 1200,-- Kč.

25.03.17 Zvěstování Páně
Zvěstování Páně
25.03.17   - 25.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
27.03.17 Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
27.03.17 17:30  - 31.03.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Jan Kuník.

01.04.17 Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
01.04.17 11:00  - 01.04.17  12:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962.
09.04.17 Květná neděle
Květná neděle
09.04.17   - 09.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Mše v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstíčka před Svatou Horou.  Hudba při liturgii v 9.00 a v 11.00: Pavel Šmolík - Pašije podle Matouše.
13.04.17 Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek
13.04.17 17:00  - 13.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.
14.04.17 Velký pátek
Velký pátek
14.04.17   - 14.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Den přísného postu. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady. Hudba při obřadech: Janovy pašije (chorální). Možnost získat plnomocné odpustky.

15.04.17 Bílá sobota
Bílá sobota
15.04.17   - 15.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Boží hrob otevřen od 6.30. Obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hodin. Možnost získat plnomocné odpustky.
 

Archív akcí   Všechny plánované akce