Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Dne 27. ledna 2018 zemřel dlouholetý svatohorský kostelník pan Jan Hassmann. Rozloučili jsme se s ním v basilice na Svaté Hoře dne 3. 2. 2018 ve 14 hodin.
Jechortová
Všechny přednášky cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory  se pro velký zájem budou opakovat v těchto termínech, a to vždy v refektáři na Svaté Hoře:
Jechortová
Autor: Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
15.01.18 Výstava "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77"
Výstava "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77"
15.01.18 15:00  - 31.10.18   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Putovní výstava s názvem "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77" bude umístěna v Mníšecké kapli a bude ke shlédnutí za vstupné dobrovolné každý den.
21.02.18 Opakování přednášky z cyklu přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
Opakování přednášky z cyklu přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
21.02.18 17:30  - 21.02.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

Všechny přednášky cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory  se pro velký zájem budou opakovat v těchto termínech, a to vždy v refektáři na Svaté Hoře:

Hora krásná, spanilá (1648-1773)

Středa 21. února od 17.30

Probošti mezi revolucemi (1773-1859)

Středa 14. března od 17.30

Redemptoristé svatohorskými správci (1861-1971)

Středa  11. dubna od 17.30

 

Rezervace míst se přijímají ve Svatohorském poutním muzeu tel. 318 429 943, 731 619 800.


24.02.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
24.02.18 13:00  - 24.02.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 30 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci únoru to bude 10., 11., 17. a 24. 2. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.

 


25.02.18 2. neděle postní
2. neděle postní
25.02.18 07:30  - 25.02.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Při mši sv. v 11.00 zazní gregoriánský chorál. Zpívá Schola Cantorum Pilsensis.
25.02.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
25.02.18 13:00  - 25.02.18  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V únoru 25. 2. 2018 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


26.02.18 Exercicie "Milost nebo skutky?"
Exercicie "Milost nebo skutky?"
26.02.18 17:30  - 02.03.18  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Vede P. Jan Kuník. Exercicie začínají první den večeří v 17.30 a končí poslední den po snídani. Cena: 1860 Kč. Přihlásit se můžete zde nebo písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena….


07.03.18 Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
07.03.18 17:30  - 07.03.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Zveme vás na třetí přednášku paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory. Tato se jmenuje "Probošti mezi revolucemi" (1773–1859). Počet míst je omezený. Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorském poutním muzeu. Vstupné 50,-- Kč.
08.03.18 Exercicie „Církev s citem“ které vede P. Ondřej Salvet
Exercicie „Církev s citem“ které vede P. Ondřej Salvet
08.03.18 17:30  - 11.03.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Dr. Ondřej Salvet. Začátek je v 17.30 večeří a konec po obědě. Cena je 1470,-- Kč.

14.03.18 Opakování přednášky z Cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory
Opakování přednášky z Cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory
14.03.18 17:30  - 14.03.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

Všechny přednášky cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory  se pro velký zájem budou opakovat v těchto termínech, a to vždy v refektáři na Svaté Hoře:

Probošti mezi revolucemi (1773-1859)

Středa 14. března od 17.30

Redemptoristé svatohorskými správci (1861-1971)

Středa  11. dubna od 17.30

 

Rezervace míst se přijímají ve Svatohorském poutním muzeu tel. 318 429 943, 731 619 800.


15.03.18 Ikonopisecký kurz "Ikona sv. Ludmily"
Ikonopisecký kurz "Ikona sv. Ludmily"
15.03.18 15:00  - 18.03.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Ikonopisecký kurz vede p. Mgr. Sylva Novotná. U ní se také prosím přihlašujte. Mail: sylva@volomouci.cz.

 


17.03.18 Postní duchovní obnova na téma "Věříš v Syna člověka? (Jan 9,35)"
Postní duchovní obnova na téma "Věříš v Syna člověka? (Jan 9,35)"
17.03.18 09:00  - 17.03.18  12:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Vede P. Petr Beneš, CSsR. Začátek v 9.00 mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace, možnost sv. smíření, zakončení ve 12.00 hod. krátkým koncertem. Další mše sv. v 7.00 a 17.00. 

19.03.18 Sv. Josefa
Sv. Josefa
19.03.18 07:00  - 19.03.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
25.03.18 Květná neděle
Květná neděle
25.03.18 07:30  - 25.03.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Mše v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstí.
29.03.18 Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek
29.03.18 07:00  - 29.03.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Pravidelné bohoslužby se nekonají. Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.

30.03.18 Velký pátek
Velký pátek
30.03.18 07:00  - 30.03.18  18:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Den přísného postu. Pravidelné bohoslužby se nekonají. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady v basilice. Hudba: R. Rejšek - Janovy pašije ad. Možnost získat plnomocné odpustky.
 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187