Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Jechortová
Kalendář akcí na Svaté Hoře 2016 - 2017 máte ke stažení v pdf  zde.
Autor: Jechortová
Plakátek se všemi exerciciemi na Svaté Hoře v roce 2017 je ke stažení zde.
Autor: Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 30.10.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


26.05.17 Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
26.05.17 17:00  - 31.10.17   
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

O Muzejní noci na Svaté Hoře dne 26. 5. 2017 bude možno prvně shlédnout výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

     Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

     K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení na stránkách Ústavu pro totalitní režimy. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


27.06.17 Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
27.06.17   - 27.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

28.06.17 Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
28.06.17   - 28.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

29.06.17 Slavnost sv. Petra a Pavla
Slavnost sv. Petra a Pavla
29.06.17   - 29.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
30.06.17 Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
30.06.17   - 30.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

05.07.17 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.17   - 05.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
16.07.17 Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
16.07.17   - 16.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Titulární slavnost kongregace redemptoristů. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
17.07.17 Exercicie "Ježíšova podobenství"
Exercicie "Ježíšova podobenství"
17.07.17 17:00  - 21.07.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Petr Beneš, CSsR, začátek mší svatou v 17 hod., cena kurzu je 1510,-- Kč.


22.07.17 Sv. Máří Magdaleny
Sv. Máří Magdaleny
22.07.17   - 22.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika a krápníková kaple
popis : Mše svatá v 7.00 v basilice, v 9.00 a v 17.00 v krápníkové kapli.
01.08.17 Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
01.08.17   - 01.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zakladatele redemptoristů. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
02.08.17 Panny Marie Andělské -Porciunkule
Panny Marie Andělské -Porciunkule
02.08.17   - 02.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
14.08.17 Exercicie v mlčení pro lidi středního věku
Exercicie v mlčení pro lidi středního věku
14.08.17 15:00  - 18.08.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Angelo Scarano.

15.08.17 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15.08.17   - 15.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
19.08.17 Poutní slavnost - vigilie
Poutní slavnost - vigilie
19.08.17   - 19.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Po mši sv. v 19.30 následuje světelný průvod.

 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187