Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Historie májových pobožností

Originál článku si můžete přečíst na stánkách univerzity v Daytonu (Ohio, USA)
Redakce 01.05.2006  více

Májové pobožnosti

V měsíci květnu se scházíme, abychom uctili Pannu Marii. Někdy se zdá, že májovým odzvonilo. Přinášíme pár historických poznámek a postřehů.

Hrob a setkání

Nikdo z lidí neviděl Ježíšovo zmrtvýchvstání. Vojáci spali, apoštolové byli plni strachu a za zavřenými dveřmi, ani ženy nebyly u této události. O skutečnosti zmrtvýchvstání křesťané svědčili vždy jako o realitě prázdného hrobu a setkání s živým Ukřižovaným.

Krátká zpráva o duchovní obnově v Pelhřimově

Ve dnech 28.3. - 1.4.2006 se konala v Pelhřimově postní duchovní obnova.

Pokání

Pokání, zkroušenost, sebezápor, umrtvování a podobné výrazy, mají v dnešním slovníku většiny lidí negativní význam. Chápou se jako posty, noční bdění, nebo dokonce způsobování si fyzické bolesti: bičování, nošení kajících pásů, požívaní hořkých bylin a odříkaní se jiných příjemností života.

Tasovice se připravují na poutní slavnost

Nejen věřící, ale také milovníci, obdivovatelé a znalci chleba a dalších pekařských výrobků se těší na poutní slavnost, která se koná v Tasovicích u Znojma, rodišti sv. Klementa Maria Hofbauera, patrona pekařů a cukrářů pravidelně 15. března.

P.Zdeněk Šilhánek 20.02.2006  více

Obnova misií v Blovicích 28. 1. - 2. 2. 2006

Po roce došlo i na obnovu lidových misií v poměrně malé farnosti na západě Čech - v Blovicích. A protože takových menších farností, kde na udílení svátostí stačí jeden kněz, máme více, rozhodli jsme se s P. Tomášem, že své síly tentokrát rozdělíme. Blovice si vzal na starost P. Šindelář s Pavlínou Rácikovou a do další malé farnosti - do Podbořan - se vypravil, sólo, P. Tomáš.

Rok 2005 na Svaté Hoře

byl bohatý na události.

Homilie generálního představeného J.W.Tobina při ustavení provincie St. Clementis

J. W. Tobin, generální představený redemptoristůJsem velmi rád, že mi byla nabídnuta možnost kázat při této eucharistické slavnosti, která je inaugurační slavností nejmladší jednotky kongregace, Provincie Sancti Clementis. Doufám, že tyto další okamžiky pro vás nebudou příliš úmorné, zejména pro mé francouzsky mluvící spolubratry. Z přízvuku a křehké gramatiky je každému jasné, že káže cizinec, ale snad právě toto vám je dokladem zájmu a sounáležitosti celé kongregace v tomto historickém okamžiku.

Lidové misie v Pelhřimově 3. - 11. 12. 2005

Ukryté v dolíku podél břehů říčky Bělé leží malebné, leč dosud historicky a návštěvníky nedoceněné město Pelhřimov. Ke vzniku Pelhřimova se váže pověst o biskupu Peregrinovi, který se při své pouti do Říma zastavil u studánky Belky a okouzlen krásou krajiny zde založil město, které nazval svým jménem – Pelhřimov.

Pán přichází! Vynesme nad sebou soud!

Začínáme adventní dobu. K jejímu dobrému prožívání nám může pomoci i následující zamyšlení...

Lidové misie v Brně - Řečkovicích

Po nedávné obnově misií v Brně Zábrdovicích se náš misijní tým vrátil do krásné Jihomoravské metropole znovu. Tentokráte to odnesla farnost Řečkovice, která se nachází na okraji města. Na nedělní bohoslužby sem dochází pravidelně ca 550 věřících.

250 let od smrti sv. Gerarda Majelly

Petr beneš, CSsR, jáhenV svatohorských ambitech hned vedle vchodu do kláštera redemptoristů se nachází obraz sv. Gerarda Majelly. Jedná se o jednoho z nejoblíbenějších světců kongregace redemptoristů. V Čechách však až tak známý není. V církvi je uctíván jako patron maminek a těhotných žen.

Obnova misií v Brně - Zábrdovicích 24. - 29. 9 . 2005

Na další misijní obnovu jsme se vypravili do Brna Zábrdovic, kde se před rokem rovněž uskutečnily naše lidové misie. Farnost se od té doby nijak zvlášť nezměnila. Nedělní bohoslužby zde dál navštěvuje 300-350 věřících a zdejší duchovní správce P. Jiří Rous se dál potýká s opravou kostela a vytrvale se věnuje jak řadovým farníkům, tak i romským rodinám, kterých je v této části města plno.

Obnova misií ve Chvojnově 9. - 14. 9. 2005

Bůh je velký! Toto zvolání zazní na mých rtech, když budu vzpomínat na Chvojnov, na dobré lidi v Kojčicích u Pelhřimova, na kouzelné kouty ve Služátkách a tajemné, skryté za kopečkem Útěchovičky. Zeptáte se, odkud takové nadšení?

Lidové misie ve Zruči nad Sázavou, Čestíně a Kácově 4. - 12. 6. 2005

Poslední misijní cesta před prázdninami nás zavedla do Zruče nad Sázavou. Na pokyn Ducha svatého a díky odvaze P. Jaroslava Konečného, místního faráře a vikáře, jsme tak mohli nahlédnout do nitra naši republiky. Misie jsme vedli v osvědčeném složení: P. Šindelář, P. Waściński a skoro jáhen Petr Beneš.

Květnové poutě 2005

Pokračujeme ve zvyku zvát na Horu Matky Boží do Králík farnosti, kde jsme vykonali lidové misie.

Obnova misií v Lomnici nad Popelkou, Libštátu a okolí - 21. - 26. 5. 2005

Radovat se s radujícími, plakat s plačícími je docela přirozené a křesťanské. Sv. Pavel věděl proč to říká. Takovýto stav jsme prožívali na druhém konci hradecké diecéze v Lomnici n. Popelkou a okolí. Bohužel letos bez našeho věrného spolupracovníka bratra Petra Beneše.

Diplomová práce o lidových misiích

Marie Grombířová ze Žamberka napsala pod vedením Aleše Opatrného, Th.D. diplomouvou práci o lidových misiích redemptoristů.

Obnova misií v Šumperku 30. 4. - 5. 5. 2005

„Šumperku, Šumperku, kdybys znal cenu svého vykoupení!". Možná takto by Ježíš oslovil toto město s 30 000 obyvateli, které se skrývá na severu Moravy před studenými větry z jesenických hor.