Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Lidové misie v Brně - Řečkovicích

Po nedávné obnově misií v Brně Zábrdovicích se náš misijní tým vrátil do krásné Jihomoravské metropole znovu. Tentokráte to odnesla farnost Řečkovice, která se nachází na okraji města. Na nedělní bohoslužby sem dochází pravidelně ca 550 věřících.

250 let od smrti sv. Gerarda Majelly

Petr beneš, CSsR, jáhenV svatohorských ambitech hned vedle vchodu do kláštera redemptoristů se nachází obraz sv. Gerarda Majelly. Jedná se o jednoho z nejoblíbenějších světců kongregace redemptoristů. V Čechách však až tak známý není. V církvi je uctíván jako patron maminek a těhotných žen.

Obnova misií v Brně - Zábrdovicích 24. - 29. 9 . 2005

Na další misijní obnovu jsme se vypravili do Brna Zábrdovic, kde se před rokem rovněž uskutečnily naše lidové misie. Farnost se od té doby nijak zvlášť nezměnila. Nedělní bohoslužby zde dál navštěvuje 300-350 věřících a zdejší duchovní správce P. Jiří Rous se dál potýká s opravou kostela a vytrvale se věnuje jak řadovým farníkům, tak i romským rodinám, kterých je v této části města plno.

Obnova misií ve Chvojnově 9. - 14. 9. 2005

Bůh je velký! Toto zvolání zazní na mých rtech, když budu vzpomínat na Chvojnov, na dobré lidi v Kojčicích u Pelhřimova, na kouzelné kouty ve Služátkách a tajemné, skryté za kopečkem Útěchovičky. Zeptáte se, odkud takové nadšení?

Lidové misie ve Zruči nad Sázavou, Čestíně a Kácově 4. - 12. 6. 2005

Poslední misijní cesta před prázdninami nás zavedla do Zruče nad Sázavou. Na pokyn Ducha svatého a díky odvaze P. Jaroslava Konečného, místního faráře a vikáře, jsme tak mohli nahlédnout do nitra naši republiky. Misie jsme vedli v osvědčeném složení: P. Šindelář, P. Waściński a skoro jáhen Petr Beneš.

Květnové poutě 2005

Pokračujeme ve zvyku zvát na Horu Matky Boží do Králík farnosti, kde jsme vykonali lidové misie.

Obnova misií v Lomnici nad Popelkou, Libštátu a okolí - 21. - 26. 5. 2005

Radovat se s radujícími, plakat s plačícími je docela přirozené a křesťanské. Sv. Pavel věděl proč to říká. Takovýto stav jsme prožívali na druhém konci hradecké diecéze v Lomnici n. Popelkou a okolí. Bohužel letos bez našeho věrného spolupracovníka bratra Petra Beneše.

Diplomová práce o lidových misiích

Marie Grombířová ze Žamberka napsala pod vedením Aleše Opatrného, Th.D. diplomouvou práci o lidových misiích redemptoristů.

Obnova misií v Šumperku 30. 4. - 5. 5. 2005

„Šumperku, Šumperku, kdybys znal cenu svého vykoupení!". Možná takto by Ježíš oslovil toto město s 30 000 obyvateli, které se skrývá na severu Moravy před studenými větry z jesenických hor.

Obnova misií v Králíkách 23. - 28. 4. 2005

„Staré víno, dobré víno". Přál bych si, aby toto přísloví bylo platné pro duchovní život každého křesťana. A protože nesmíme porovnávat dozrávání vína z dozráváním člověka, mile nás překvapila misijní obnova v Králíkach, ve farnosti sv. Archanděla Michaela.

První jarní pouť - Králíky ,16. 4. 2005

První jarní pouti v sobotu 16.4. se zúčastnilo cca 30 lidí. Přijeli převážně z farností, kde v minulosti proběhly lidové misie.

Obnova misií v Jablonném a Jamném nad Orlicí 9. - 14. 4. 2005

Duch Páně nás v prvních dubnových dnech zavedl do Jablonného, abychom provedli misijní obnovu tamní farnosti.

Jarní úklid s poutníky 23 .4. 2005, respektive 2. 4. 2005

Nejen poutě či duchovní obnovy pomáhají lidem budovat vztahy k Bohu i k sobě navzájem, ale i společná práce, které je na našem poutním místě stále dost. Zájem o jarní "brigádu" projevili již dříve rodiny s dětmi z farnosti sv. Michala v Olomouci, kde v minulém roce proběhla obnova misií.

Velikonoční výstup na Králický Sněžník 28. 3. 2005

Farnostem, ve kterých poběhly naše misie nabízíme možnost dalšího setkávání. Jde o určité, v některých případech zcela nefomální,  pokračování misií.  

Obnova misií ve farnostech Dřevohostice,Blazice, Pavlovice a Radslavice 12. - 17. 3. 2005

Na poslední misijní obnovu v této postní době jsme byli pozváni do Dřevohostic a okolí. Šestidenní duchovní obnovu provedli P. Šindelář, P. Waściński a dva naši bohoslovci: Roman Janáč a Jiří Ondovčák.

Lidové misie v Bystřici a Vendryni 26. 2. - 6. 3. 2005

Krásné ale i velmi náročné misie jsme zažili v okolí Třince ve farnostech Vendryně a Bystřice. Spolu se sousedními vesnicemi má každá z obcí 5000-6000 obyvatel. Na nedělní bohoslužby dochází pravidelně do každé farnosti 300-400 věřících. Duchovním správcem je zde P. Artur Kimak. Misie vedli P. Šindelář, P. Waściński a Petr Beneš.

Lidové misie v Luži a Chrasti 5. - 13. 2. 2005

Luže a Chrast jsou dalšími farnostmi v Královéhradecké diecéze, ve kterých proběhly lidové misie. Jsou to typická maloměsta poblíž Českomoravské vrchoviny. Spolu s přilehlými obcemi mají ca 2600 respektive 3200 obyvatel.

Obnova misií v Žamberku a okolí 22. - 27. 1. 2005

Lidové misie v Blovicích 8. - 16. 1. 2005

Blovice jsou klasickým maloměstem na západě Čech, s přilehlými vesničkami mají necelých 4000 obyvatel a nedělní bohoslužby ve farním kostele navštěvuje zpravidla 70 věřících. Nápad uspořádat lidové misie v Blovicích (v mém rodišti) se zrodil, když jsem jednou v zimě přijel domů na dovolenou.

Silvestr 2004 - 2005

Občas využíváme kontaktů z lidových misií či z jiných akcí ve farnostech v okolí a zveme naše přátele na různé akce. Tou poslední byla společná oslava Nového roku "na běžkách".


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187