Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Obnova misií v Blovicích 28. 1. - 2. 2. 2006

Po roce došlo i na obnovu lidových misií v poměrně malé farnosti na západě Čech - v Blovicích. A protože takových menších farností, kde na udílení svátostí stačí jeden kněz, máme více, rozhodli jsme se s P. Tomášem, že své síly tentokrát rozdělíme. Blovice si vzal na starost P. Šindelář s Pavlínou Rácikovou a do další malé farnosti - do Podbořan - se vypravil, sólo, P. Tomáš.

Rok 2005 na Svaté Hoře

byl bohatý na události.

Homilie generálního představeného J.W.Tobina při ustavení provincie St. Clementis

J. W. Tobin, generální představený redemptoristůJsem velmi rád, že mi byla nabídnuta možnost kázat při této eucharistické slavnosti, která je inaugurační slavností nejmladší jednotky kongregace, Provincie Sancti Clementis. Doufám, že tyto další okamžiky pro vás nebudou příliš úmorné, zejména pro mé francouzsky mluvící spolubratry. Z přízvuku a křehké gramatiky je každému jasné, že káže cizinec, ale snad právě toto vám je dokladem zájmu a sounáležitosti celé kongregace v tomto historickém okamžiku.

Lidové misie v Pelhřimově 3. - 11. 12. 2005

Ukryté v dolíku podél břehů říčky Bělé leží malebné, leč dosud historicky a návštěvníky nedoceněné město Pelhřimov. Ke vzniku Pelhřimova se váže pověst o biskupu Peregrinovi, který se při své pouti do Říma zastavil u studánky Belky a okouzlen krásou krajiny zde založil město, které nazval svým jménem – Pelhřimov.

Pán přichází! Vynesme nad sebou soud!

Začínáme adventní dobu. K jejímu dobrému prožívání nám může pomoci i následující zamyšlení...

Lidové misie v Brně - Řečkovicích

Po nedávné obnově misií v Brně Zábrdovicích se náš misijní tým vrátil do krásné Jihomoravské metropole znovu. Tentokráte to odnesla farnost Řečkovice, která se nachází na okraji města. Na nedělní bohoslužby sem dochází pravidelně ca 550 věřících.

250 let od smrti sv. Gerarda Majelly

Petr beneš, CSsR, jáhenV svatohorských ambitech hned vedle vchodu do kláštera redemptoristů se nachází obraz sv. Gerarda Majelly. Jedná se o jednoho z nejoblíbenějších světců kongregace redemptoristů. V Čechách však až tak známý není. V církvi je uctíván jako patron maminek a těhotných žen.

Obnova misií v Brně - Zábrdovicích 24. - 29. 9 . 2005

Na další misijní obnovu jsme se vypravili do Brna Zábrdovic, kde se před rokem rovněž uskutečnily naše lidové misie. Farnost se od té doby nijak zvlášť nezměnila. Nedělní bohoslužby zde dál navštěvuje 300-350 věřících a zdejší duchovní správce P. Jiří Rous se dál potýká s opravou kostela a vytrvale se věnuje jak řadovým farníkům, tak i romským rodinám, kterých je v této části města plno.

Obnova misií ve Chvojnově 9. - 14. 9. 2005

Bůh je velký! Toto zvolání zazní na mých rtech, když budu vzpomínat na Chvojnov, na dobré lidi v Kojčicích u Pelhřimova, na kouzelné kouty ve Služátkách a tajemné, skryté za kopečkem Útěchovičky. Zeptáte se, odkud takové nadšení?

Lidové misie ve Zruči nad Sázavou, Čestíně a Kácově 4. - 12. 6. 2005

Poslední misijní cesta před prázdninami nás zavedla do Zruče nad Sázavou. Na pokyn Ducha svatého a díky odvaze P. Jaroslava Konečného, místního faráře a vikáře, jsme tak mohli nahlédnout do nitra naši republiky. Misie jsme vedli v osvědčeném složení: P. Šindelář, P. Waściński a skoro jáhen Petr Beneš.

Květnové poutě 2005

Pokračujeme ve zvyku zvát na Horu Matky Boží do Králík farnosti, kde jsme vykonali lidové misie.

Obnova misií v Lomnici nad Popelkou, Libštátu a okolí - 21. - 26. 5. 2005

Radovat se s radujícími, plakat s plačícími je docela přirozené a křesťanské. Sv. Pavel věděl proč to říká. Takovýto stav jsme prožívali na druhém konci hradecké diecéze v Lomnici n. Popelkou a okolí. Bohužel letos bez našeho věrného spolupracovníka bratra Petra Beneše.

Diplomová práce o lidových misiích

Marie Grombířová ze Žamberka napsala pod vedením Aleše Opatrného, Th.D. diplomouvou práci o lidových misiích redemptoristů.

Obnova misií v Šumperku 30. 4. - 5. 5. 2005

„Šumperku, Šumperku, kdybys znal cenu svého vykoupení!". Možná takto by Ježíš oslovil toto město s 30 000 obyvateli, které se skrývá na severu Moravy před studenými větry z jesenických hor.

Obnova misií v Králíkách 23. - 28. 4. 2005

„Staré víno, dobré víno". Přál bych si, aby toto přísloví bylo platné pro duchovní život každého křesťana. A protože nesmíme porovnávat dozrávání vína z dozráváním člověka, mile nás překvapila misijní obnova v Králíkach, ve farnosti sv. Archanděla Michaela.

První jarní pouť - Králíky ,16. 4. 2005

První jarní pouti v sobotu 16.4. se zúčastnilo cca 30 lidí. Přijeli převážně z farností, kde v minulosti proběhly lidové misie.

Obnova misií v Jablonném a Jamném nad Orlicí 9. - 14. 4. 2005

Duch Páně nás v prvních dubnových dnech zavedl do Jablonného, abychom provedli misijní obnovu tamní farnosti.

Jarní úklid s poutníky 23 .4. 2005, respektive 2. 4. 2005

Nejen poutě či duchovní obnovy pomáhají lidem budovat vztahy k Bohu i k sobě navzájem, ale i společná práce, které je na našem poutním místě stále dost. Zájem o jarní "brigádu" projevili již dříve rodiny s dětmi z farnosti sv. Michala v Olomouci, kde v minulém roce proběhla obnova misií.

Velikonoční výstup na Králický Sněžník 28. 3. 2005

Farnostem, ve kterých poběhly naše misie nabízíme možnost dalšího setkávání. Jde o určité, v některých případech zcela nefomální,  pokračování misií.  

Obnova misií ve farnostech Dřevohostice,Blazice, Pavlovice a Radslavice 12. - 17. 3. 2005

Na poslední misijní obnovu v této postní době jsme byli pozváni do Dřevohostic a okolí. Šestidenní duchovní obnovu provedli P. Šindelář, P. Waściński a dva naši bohoslovci: Roman Janáč a Jiří Ondovčák.


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187