Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Obnova misií ve Chvojnově 9. - 14. 9. 2005

Bůh je velký! Toto zvolání zazní na mých rtech, když budu vzpomínat na Chvojnov, na dobré lidi v Kojčicích u Pelhřimova, na kouzelné kouty ve Služátkách a tajemné, skryté za kopečkem Útěchovičky. Zeptáte se, odkud takové nadšení?

Lidové misie ve Zruči nad Sázavou, Čestíně a Kácově 4. - 12. 6. 2005

Poslední misijní cesta před prázdninami nás zavedla do Zruče nad Sázavou. Na pokyn Ducha svatého a díky odvaze P. Jaroslava Konečného, místního faráře a vikáře, jsme tak mohli nahlédnout do nitra naši republiky. Misie jsme vedli v osvědčeném složení: P. Šindelář, P. Waściński a skoro jáhen Petr Beneš.

Květnové poutě 2005

Pokračujeme ve zvyku zvát na Horu Matky Boží do Králík farnosti, kde jsme vykonali lidové misie.

Obnova misií v Lomnici nad Popelkou, Libštátu a okolí - 21. - 26. 5. 2005

Radovat se s radujícími, plakat s plačícími je docela přirozené a křesťanské. Sv. Pavel věděl proč to říká. Takovýto stav jsme prožívali na druhém konci hradecké diecéze v Lomnici n. Popelkou a okolí. Bohužel letos bez našeho věrného spolupracovníka bratra Petra Beneše.

Diplomová práce o lidových misiích

Marie Grombířová ze Žamberka napsala pod vedením Aleše Opatrného, Th.D. diplomouvou práci o lidových misiích redemptoristů.

Obnova misií v Šumperku 30. 4. - 5. 5. 2005

„Šumperku, Šumperku, kdybys znal cenu svého vykoupení!". Možná takto by Ježíš oslovil toto město s 30 000 obyvateli, které se skrývá na severu Moravy před studenými větry z jesenických hor.

Obnova misií v Králíkách 23. - 28. 4. 2005

„Staré víno, dobré víno". Přál bych si, aby toto přísloví bylo platné pro duchovní život každého křesťana. A protože nesmíme porovnávat dozrávání vína z dozráváním člověka, mile nás překvapila misijní obnova v Králíkach, ve farnosti sv. Archanděla Michaela.

První jarní pouť - Králíky ,16. 4. 2005

První jarní pouti v sobotu 16.4. se zúčastnilo cca 30 lidí. Přijeli převážně z farností, kde v minulosti proběhly lidové misie.

Obnova misií v Jablonném a Jamném nad Orlicí 9. - 14. 4. 2005

Duch Páně nás v prvních dubnových dnech zavedl do Jablonného, abychom provedli misijní obnovu tamní farnosti.

Jarní úklid s poutníky 23 .4. 2005, respektive 2. 4. 2005

Nejen poutě či duchovní obnovy pomáhají lidem budovat vztahy k Bohu i k sobě navzájem, ale i společná práce, které je na našem poutním místě stále dost. Zájem o jarní "brigádu" projevili již dříve rodiny s dětmi z farnosti sv. Michala v Olomouci, kde v minulém roce proběhla obnova misií.

Velikonoční výstup na Králický Sněžník 28. 3. 2005

Farnostem, ve kterých poběhly naše misie nabízíme možnost dalšího setkávání. Jde o určité, v některých případech zcela nefomální,  pokračování misií.  

Obnova misií ve farnostech Dřevohostice,Blazice, Pavlovice a Radslavice 12. - 17. 3. 2005

Na poslední misijní obnovu v této postní době jsme byli pozváni do Dřevohostic a okolí. Šestidenní duchovní obnovu provedli P. Šindelář, P. Waściński a dva naši bohoslovci: Roman Janáč a Jiří Ondovčák.

Lidové misie v Bystřici a Vendryni 26. 2. - 6. 3. 2005

Krásné ale i velmi náročné misie jsme zažili v okolí Třince ve farnostech Vendryně a Bystřice. Spolu se sousedními vesnicemi má každá z obcí 5000-6000 obyvatel. Na nedělní bohoslužby dochází pravidelně do každé farnosti 300-400 věřících. Duchovním správcem je zde P. Artur Kimak. Misie vedli P. Šindelář, P. Waściński a Petr Beneš.

Lidové misie v Luži a Chrasti 5. - 13. 2. 2005

Luže a Chrast jsou dalšími farnostmi v Královéhradecké diecéze, ve kterých proběhly lidové misie. Jsou to typická maloměsta poblíž Českomoravské vrchoviny. Spolu s přilehlými obcemi mají ca 2600 respektive 3200 obyvatel.

Obnova misií v Žamberku a okolí 22. - 27. 1. 2005

Lidové misie v Blovicích 8. - 16. 1. 2005

Blovice jsou klasickým maloměstem na západě Čech, s přilehlými vesničkami mají necelých 4000 obyvatel a nedělní bohoslužby ve farním kostele navštěvuje zpravidla 70 věřících. Nápad uspořádat lidové misie v Blovicích (v mém rodišti) se zrodil, když jsem jednou v zimě přijel domů na dovolenou.

Silvestr 2004 - 2005

Občas využíváme kontaktů z lidových misií či z jiných akcí ve farnostech v okolí a zveme naše přátele na různé akce. Tou poslední byla společná oslava Nového roku "na běžkách".

Obnova lidových misií v Olomouci ve farnosti sv. Michala: 4.9.12.2004

Aneb z pohanského Polabí do centra zbožné Moravy?

Obnova lidových misií v Lysé nad Labem a Milovicích 20. - 25. 11. 2004

Po roce jsme opět navštívili naše úrodné Polabí. Žel úrodné hlavně po stránce zemědělské, s tou duchovní úrodou je to zde zřejmě již desítky let zcela jinak. Z důvodů malé účasti v minulém roce jsme letos rozšířili své působení i na sousední farnost Milovice.

Obnova misií v Mladém Bříšti a Zachotíně 6. - 10. 11. 2004, Lidové misie ve Chvojnově 6. - 14. 11. 2004

Když Kristus posílal své učedníky do světa, snad měl na mysli takové úzké, polní a docela vzdálené cestičky. Místo, kam nás poslal tentokrát Duch Páně, je něco málo vzdálené od hlavní cesty na Pelhřimov. Mladé Bříště, Zachotín a Chvojnov.


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187