Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: umět ztrácet z důvodu lásky

Bible

Myšlenka na den: hledat domov v Srdci Ježíšově

Bible

Myšlenka na den: modlit se s vírou v pokoře srdce

Bible

Myšlenka na den: být vděčný za Boží dary

Bible

Myšlenka na den: připravit cestu Pánu

Bible

Myšlenka na den: prosit o dar rozlišování

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - cesta k životu

Bible

Nedělní Boží slovo: za koho považuji Ježíše Krista

12. zastavení Svatohorské křížové cesty

Myšlenka na den: modlit se s vírou v Boží dobrotu

Bible

Myšlenka na den: konat dobro nezištně

Bible

Myšlenka na den: milovat své nepřátele

Bible

Myšlenka na den: neodplácet zlým za zlé

Bible

Bůh nenasazuje korunu na sádrovou hlavu s parukou

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání o Slavnosti Korunovace při hlavní mši svaté v 9 hodin, které předsedal arcibiskup Diego Causero, apoštolský nuncius v ČR

 

Uchovávat poklad v srdci

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání přednesené v předvečer Korunovace při mši svaté v 19.30 hodin

 

Myšlenka na den: láska Božského Srdce

Bible

Myšlenka na den: žít celé evangelium

Bible

Myšlenka na den: být světlem světa

Bible

Myšlenka na den: být šťastným i v utrpení

Bible

Myšlenka na den: být darem

Bible

Myšlenka na den: Ježíš je Boží Syn

Bible