Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: krmit svou duši Božím slovem

Bible

Myšlenka na den: přinášet úrodu

Bible

Zemřela paní Anneliese Meutgens

P. Stanislav Přibyl, CSsRDnes ráno zemřela paní Anneliese Meutgens, velká podporovatelka a dobrodinkyně české církve.

 

Zvolení nového provinciála

P. Stanislav Přibyl, CSsRDne 12. ledna 2011 byl provinciálem Pražské provincie redemptoristů zvolen na období 4 let, tj. do ledna 2015, P. Josef Michalčík, CSsR.

 

Myšlenka na den: kde je tvůj domov?

Bible

Myšlenka na den: prosme o přímluvu Matku Boží Pannu Marii, která je také naší Matkou

Bible

Jak jsme prožili advent

Michelangelo Buonarroti (1475-1564): Poslední soud (Sixtinská kaple, Vatikán)"Až přijde Syn člověka ... " V adventu jsme očekávali příchod Pána do našeho života. To, jak žijeme, úzce souvisí s  naší věčností. Můžeme si na závěr adventního času připomenout to najdůležitější, podle čeho jednou budeme posouzeni. Snažme se obrátit k Bohu celým svým srdcem, celou svou myslí, rozumem i sílou. Ať z našich myšlenek, slov i skutků vyzařuje sám Bůh pokoje, který přišel mezi nás.

Myšlenka na den: důvěřujme našem Pánu

Bible

Myšlenka na den: vystavit své srdce přicházejícímu Spasiteli

Bible

Myšlenka na den: v pochybnostech se utíkat k Ježíši

Bible

Myšlenka na den: obraťme se a uvěřme evangeliu!

Bible

Kalendář akcí 2010/2011

Kalendář akcí 2010Právě vychází kalendář akcí pro liturgický rok 2010 / 2011.
 09.12.2010  více

Myšlenka na den: nový život skrze Ježíše Krista

Bible

Myšlenka na den: "Odpouštějí se ti hříchy."

Bible

Myšlenka na den: uslyšet Boží volání a následovat Ježíše

Bible

Myšlenka na den: Blíží se naše vykoupení

Bible

Myšlenka na den: láska nezanikne

Bible

Myšlenka na den: Pane, dej nám více víry

Bible

Příliš krásné, než aby to byla pravda?

P. Stanislav Přibyl, CSsRHomilie přednesená při mši svaté v 9 hodin, kterou ze Svaté Hory přenášel ČRo 2 - Praha.

 

Zemřel redemptorista P. Alois Kraxner

P. Stanislav Přibyl, CSsRVe čtvrtek 4. listopadu 2010 zemřel ve vídeňské nemocnici Hietzing ve věku 77 let P. Dr. Alois Kraxner, CSsR.