Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: žít nezištnou lásku k Bohu

Bible

Myšlenka na den: pravá dokonalost

Bible

Myšlenka na den: jít po Božích cestách

Bible

Myšlenka na den: nebojte se!

Bible

Myšlenka na den: proměnit svou bezmoc v Boží všemohoucnost

Bible

Pokušení na poušti - postní duchovní obnova - P. Tomáš Roule

 V sobotu 9. dubna 2011 P. Tomáš Roule, sekretář otce arcibiskupa Dominika Duky, vedl na Svaté Hoře postní duchovní obnovu na téma „pokušení na poušti“.

Postní období se pomalu končí a tak můžeme využít čas k hlubšímu zamyšlení se nad svým životem a jeho směřováním. Ať je nám nabídnutý text inspirací k vnitřní proměně.

P. J. Michalčík, CSsR
P. T. Roule 14.04.2011  více

Myšlenka na den: tajemství Nejsvětější Trojice

Bible

Myšlenka na den: kráčet ve víře

Bible

Myšlenka na den: jak se zachováme k bližním my, tak se k nám zachová Bůh

Bible

Myšlenka na den: přijmout pravdu

Bible

Myšlenka na den: proste a dostanete

Bible

Myšlenka na den: nebe a peklo

Bible

Myšlenka na den: nejtěžší půst

Bible

Myšlenka na den: dát Bohu celý svůj život

Bible

Myšlenka na den: otevřít se Bohu v radostné důvěře

Bible

Myšlenka na den: za koho považujeme Ježíše?

Bible

Myšlenka na den: hlásat evangelium svým životem

Myšlenka na den: kráčet s Ježíšem k věčnému životu

Bible

Myšlenka na den: Zratit aby získat Boha

Bible

Myšlenka na den: přiblížit se Mariinu Srdci

Bible