Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: tajemství Nejsvětější Trojice

Bible

Myšlenka na den: kráčet ve víře

Bible

Myšlenka na den: jak se zachováme k bližním my, tak se k nám zachová Bůh

Bible

Myšlenka na den: přijmout pravdu

Bible

Myšlenka na den: proste a dostanete

Bible

Myšlenka na den: nebe a peklo

Bible

Myšlenka na den: nejtěžší půst

Bible

Myšlenka na den: dát Bohu celý svůj život

Bible

Myšlenka na den: otevřít se Bohu v radostné důvěře

Bible

Myšlenka na den: za koho považujeme Ježíše?

Bible

Myšlenka na den: hlásat evangelium svým životem

Myšlenka na den: kráčet s Ježíšem k věčnému životu

Bible

Myšlenka na den: Zratit aby získat Boha

Bible

Myšlenka na den: přiblížit se Mariinu Srdci

Bible

Myšlenka na den: krmit svou duši Božím slovem

Bible

Myšlenka na den: přinášet úrodu

Bible

Zemřela paní Anneliese Meutgens

P. Stanislav Přibyl, CSsRDnes ráno zemřela paní Anneliese Meutgens, velká podporovatelka a dobrodinkyně české církve.

 

Zvolení nového provinciála

P. Stanislav Přibyl, CSsRDne 12. ledna 2011 byl provinciálem Pražské provincie redemptoristů zvolen na období 4 let, tj. do ledna 2015, P. Josef Michalčík, CSsR.

 

Myšlenka na den: kde je tvůj domov?

Bible

Myšlenka na den: prosme o přímluvu Matku Boží Pannu Marii, která je také naší Matkou

Bible

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187