Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


14.08.2018

Srdečně Vás zveme na letošní poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Oslavy proběhnou v sobotu 18. 8. 2018 a v neděli 19. 8. 2018.

Oslavy začínají v předvečer, v sobotu 18. 8. 2018. Od 19 hodin bude modlitba růžence, poté v 19.30 večerní mše svatá u Korunovačního oltáře, po ní následuje světelný průvod.

Hlavní mše svatá je v neděli 19. 8. 2018 v 9.00 u Korunovačního oltáře, celebruje mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Hudba při liturgii: S. Jelínek - Mešní proprium. Po skončení mše svaté bude průvod s milostnou soškou, požehnání květin a uctívání milostné sošky. Ostatní bohoslužby jsou v 7.30, 11.00 a 15.30. ve 13.30 budou loretánské litanie a požehnání, ve 14 hodin následuje nedělní varhanní půlhodinka - hraje Marie Pochopová, vstupné dobrovolné. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Možnost získat plnomocné odpustky.

Odpoledne od 13 a od 15 hodin budou komentované prohlídky svatohorské zvonice (doporučujeme si místa zarezervovat.)

Jechortová