Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


03.05.2018

17. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

V sobotu 12. 5. 2018 se v areálu Svaté Hory uskuteční již 17. arcidiecézn pouť za duchovní povolání

Poutnímu programuna Svaté Hoře předchází noční pěší pouť mládeže. Bližší informace jsou na samostatném plakátku a na www.adcm.cz. Na přípravě pouti se podílejí řeholnice a řeholníci pražské arcidiecéze a bohoslovci pražského semináře. Program: 9.00 mše svatá v basilice, po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti

10.15 Svátostné požehnání

10.30 modlitba růžence

11.00 mše svatá s přijetím kandidatury jáhenství a kněžství (celebruje kardinál Dominik Duka OP)

13.30 májov pobožnost 

Během dopolední adorace a modlitby růžence je možnost přijetí svátosti smíření.

Jechortová