Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


04.04.2018

Připomenutí 40. výročí požáru Svaté Hory

V sobotu 28. dubna 2018 si Svatá Hora připomene událost, kdy před 40 lety díky úsilí a osobnímu nasazení profesionálních i dobrovolných hasičů, armády a dalších složek včetně dobrovolníků z řad občanů byla zachráněna památka významná nejen pro náš region. Plakátek naleznete zde.

Od „nevinné“ hry dětí vznikl 27. dubna 1978 požár v místech, kde Svatohorské schody odbočují z přímého směru dovnitř areálu. Ten se následně po hořlavé střešní krytině šířil a postupoval do objektu i směrem dolů po schodech. Vysoko šlehajícími plameny byly zasaženy dřevěné podlážky lešení v průčelí opravované části budovy, po nichž se požár přenesl na střechu severních ambitů a dále pak na sousední internát. Požár se šířil velmi rychle vlivem dobré hořlavosti šindele na střeše a třistaletým usazeným prachem pod střechou.

Ke vzplanutí došlo pravděpodobně okolo 14.45, a teprve v 15.10 byl telefonicky nahlášen na Ohlašovnu požárů. Na místo zásahu se postupně dostavilo přes 300 hasičů z více než 40 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Zasahovali zde hasiči z povolání z bývalých okresů Příbram, Beroun, Praha-západ, Kolín, Kladno, Písek a Strakonice a mnoho dobrovolných jednotek z širokého okolí. Je na místě jmenovat i další subjekty, které se podílely na zdárné likvidaci a záchraně cenného inventáře, zejména – Báňská záchranná stanice Příbram, Technické služby měst Příbram a Dobříš, Vězeňské nápravné zařízení Bytíz, Vojenské útvary Příbram a Jince.

Hasilo se tři dny

Díky výše uvedeným se podařilo požár Svaté Hory během tří dnů úspěšně uhasit a zachránit tak většinu národní kulturní památky. Na jejich počest a jako dík jejich snaze a obětavosti bude uspořádána 28. dubna 2018 na Svaté Hoře vzpomínková akce ke 40. výročí požáru Svaté Hory. Organizuje ji Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územním odborem Příbram ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Příbram, Městem Příbram a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora. Cílem je důstojné uctění základních hodnot hasičů a hasičského hnutí.

Již ve čtvrtek 26. dubna 2018 se uskuteční slavnostní zahájení unikátní výstavy v prostorách Svaté Hory sestavené Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora spolu se Státním okresním archivem. Tato výstava instalovaná v expozici muzea Svaté Hory bude i nadále veřejnosti přístupná a k vidění bude nejen fotodokumentace s bohatými komentáři, ale i autentická videonahrávka Svaté Hory několikdní po požáru.

Program sobotního dne – 28. dubna – však není připraven jen pro hasiče a jejich příznivce. Tato vzpomínková akce započne mší svatou. Následně vyjde z parkoviště pod Svatou horou průvod sborů, které zde před 40 lety zasahovaly, a jejich cílem bude náměstí před Pražskou branou. Na tomto místě za účasti nejvyšších funkcionářů Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení Čech, Moravy a Slezska a představitelů Města Příbram a regionu budou předány všem zasahujícím sborům pamětní ocenění.

Vyzkoušet si práci záchranářů

Odpoledne bude patřit široké veřejnosti. Naplánovány jsou ukázky historické i současné techniky profesionálních i dobrovolných sborů. Diváci budou mít možnost například srovnat zásah tehdejší a nyní užívané techniky, sledovat chemický průzkum nebo ukázky slaňování. Poprvé bude v Příbrami představen kouřový stan – stan, ve kterém je simulována situace jako při požáru a veřejnost za doprovodu odborného komentáře si může vyzkoušet podmínky, ve kterých hasiči zasahují. Jako perlička bude v rámci prezentované hasičské techniky k vidění vyprošťovací tank a největší hasičský kolový jeřáb, kterými disponuje Záchranný útvar HZS ČR.

 I pro děti bude připraveno spoustu zábavy. Jedním z hlavních lákadel pro nejmenší bude skákací automobil. Ty větší pak mohou soutěžit na několika stanovištích, kde budou prokazovat své znalosti, jak chránit sebe a okolí před nebezpečím a také praktické dovednosti. Na ty nejšikovnější v cíli bude čekat odměna.

Kristýna Vojtíšková

HZS Středočeského kraje, Příbram

 

Program vzpomínkové akce

9.00: mše svatá na Svaté Hoře k uctění památky a vzpomínky na požár před 40 lety

10.30: průvod hasičských praporůz ulice Hrabákovy na horní náměstí před Svatou Horou (pražský portál), za doprovodu pochodové hudby

11.00: slavnostní projevy před nastoupenými praporyředitel HZS ÚO PB, generální ředitel HZS ČR, starosta města, hejtmanka a další hosté

11.30: dekorování praporů a předání pamětních ocenění sborům a dalším zúčastněným subjektům

12.30-16.00: ukázky sil a prostředků HZS ČR a JSDH obcí

Celý den: Statické ukázky

- ukázka požární techniky – současné i historické (HZS + JSDHO)

- preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany člověka před mimořádnými událostmi – soutěže a workshopy zaměřené na děti a mládež

- ohňový stan – ukázka a simulace podmínek požáru pro veřejnost

12.30–14.00: Dynamické ukázky – horní náměstí před Sv. Horou (před Pražskou bránou)

- historické hašení pomocí ruční koňské stříkačky

- cvičení sestavy s hákovými žebříky

- historické hašení pomocí parní stříkačky

- ukázka nácviku dětských přípravek SDH

14.00–16.00: Dynamické ukázky – parkoviště pod Svatou Horou

- hasební zásah (historie vs. současnost)

- vyprošťování osob z havarovaných vozidel

- chemický průzkum + dekontaminace příslušníků HZS ÚO Příbram

- práce ve výšce a nad volnou hloubkou (slaňování) z výškové techniky

- práce speciální techniky HZS ČR – vyprošťovací tank a největší kolový jeřáb u HZS ČR

Kristýna Vojtíšková HZS Středočeského kraje, Příbram, Jechortová