Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


19.07.2010

Myšlenka na den: Ježíš - znamení k našemu obrácení

Bible

 

Farizeové a zákoníci řekli Ježíšovi: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení." On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je víc než Šalomoun. (Mt 12,38-42)

 

K tomu, abychom se odvrátili od svých špatností, stačí Boží slovo a jeho milost. Na to, abychom Ježíši uvěřili, nepotřebujeme nějaká zvláštní znamení. Boží slovo se dotýká srdce, které je upřímné a otevřené, které chce růst v tom všem, k čemu ho Bůh volá.

Na druhou stranu - člověku, který nechce změnit svůj život a uvěřit Bohu, nebude nikdy nic stačit - ani zázrak z nebe. Pro naše obrácení je nejdůležitějším znamením Kristova láska na kříži, jeho smrt na odpuštění našich hříchů a jeho zmrtvýchvstání, abychom v jeho síle žili novým životem.

Pane Ježíši, obdaruj nás, prosíme, odvahou k pravdě, otevřeností na tvé slovo a sílou přizpůsobit svůj život, své názory a přesvědčení podle poznané pravdy. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85