Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


15.07.2010

Myšlenka na den: Ježíš - naše cesta k pokoji srdce

Bible

 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (Mt 11,28-30)

 

Co nás nejvíce tíží, jsou ve skutečnosti naše hříchy. Jsou to břemena, která nemohou být odňata žádným psychologickým pohovorem. Hřích je vědomé a dobrovolné porušení Božího řádu stvoření, lásky, harmonie a pokoje srdce - a děláme to nejčastěji kvůli nějaké domnělé výhodě.

Dalšími břemeny jsou zbytečné starosti a úzkosti, které si vyrábíme ve svém srdci, aniž bychom počítali s Pánem a jeho mocí. Jsou to starosti, které nás pomalu užírají a berou odvahu. I tyto máme předávat Božskému Srdci, abychom žili vnitřně svobodně.

Pak jsou starosti, před kterými neutečeme. Týkají se skutečností spojených s naším životním povoláním. I ty bychom měli každé ráno i večer odevzdávat ve víře našemu Spasiteli a použít dostupné síly a šikovnosti k jejich zvládání.

Pane Ježíši, buď naším útočištěm. Chceme se snažit o tiché a pokorné srdce, abychom dokázali Tobě i druhým naslouchat, rozeznávat, co máme dělat a tak naplnit své životní poslání. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85