Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


13.07.2010

Myšlenka na den: žít zodpovědně svůj život

Bible

 

 

Ježíš začal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: "Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu, nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě odehrály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes. Ale pravím vám: zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě." (Mt 11,20-24)

 

Nesrovnávejme se s druhými, v čem jsme lepší. Bůh posoudí náš život podle talentů, které jsme od něj dostali a co jsme s nimi udělali. Jinak se bude dívat na nás, kteří jsme byli obdařeni vírou a jeho blízkostí ve svátostech, než na ty, kteří tuto možnost neměli.

Pane Ježíši, dej nám prosíme, ať si uvědomme zázraky, které v našem životě konáš. Obdař nás zkroušeným a pokorným srdcem, ať konáme pravé pokání. Dej nám, Pane milost,  ať s radostí se vzdáme všeho, co nám brání tě následovat. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85