Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


08.07.2010

Myšlenka na den: Boží slovo žít a hlásat

Bible

 

Ježíš řekl svým apoštolům: "Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť `hoden je dělník své mzdy´.

Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte: `Pokoj vám.´ A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu. (Mt 10,7-15)

 

Chtějme slyšet pravdu. V dnešním světě se pravda Ježíše Krista rozmělňuje nejenom masovým morálním úpadkem, ale často i teologickými názory a sáhodlouhými komentáři. Jako křesťané jsme posláni do tohoto světa a máme kázat Boží království účinně - to znamená ne pouze slovem, ale celým svým životem. Nestačí slova slyšet nebo mluvit. Toho je plný internet. Ale jde o to, abychom my sami Boží slovo slyšeli a vážně přijali. Ať nám není k odsouzení slovo, které k nám Pán mluví, když bychom ho neplnili. My, když hlásáme Krista, působíme zevně, ale to Bůh vzdělává a osvěcuje srdce. My pouze zaléváme povrch, ale Pán dává úrodnost. My dokážeme jenom hlásat slovo, ale Boží moc dává sluchu vnímavost.

Drahý Spasiteli, promlouvej k nám, ať se mohou potěšit naše duše a ať se napraví náš život mocí tvého slova. A když k někomu budeme mluvit my, ty rozněcuj srdce posluchačů, ty je uzdravuj, ty vyháněj démony, ať tě lidé dneška poznají a zamilují si tě celým srdcem. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85