Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Jechortová
Od 8. do 11. června 2017 povede mons. Aleš Opatrný kurz exercicií s názveem "Boží slovo - pokrm k životu".
Jechortová
Jedná se o "Seminář obnovy víry" vedený P. Krzysztofem Strzelczykem, redemptoristou, ve dnech 29. 5. - 2. 6. 2017. 
Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 30.10.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


26.05.17 Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
26.05.17 17:00  - 31.10.17   
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

O Muzejní noci na Svaté Hoře dne 26. 5. 2017 bude možno prvně shlédnout výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

     Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

     K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení na stránkách Ústavu pro totalitní režimy. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


28.05.17 Nově - prohlídky svatohorské zvonice
Nově - prohlídky svatohorské zvonice
28.05.17 13:00  - 28.05.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci květnu 28. 5. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Další termíny jsou: v červnu 18. 6. a 25. 6. 2017

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
29.05.17 Seminář obnovy víry I.
Seminář obnovy víry I.
29.05.17 15:00  - 02.06.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR.
03.06.17 Koncert v basilice "Zdoroslavíček"
Koncert v basilice "Zdoroslavíček"
03.06.17 19:00  - 03.06.17  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zdoroslavíček - celovečerní provedení barokní sbírky duchovních písní v basilice.

04.06.17 Seslání Ducha Svatého
Seslání Ducha Svatého
04.06.17   - 04.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Možnost získat plnomocné odpustky.
08.06.17 Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
08.06.17 17:30  - 11.06.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


09.06.17 Noc kostelů
Noc kostelů
09.06.17 19:00  - 09.06.17  23:30 
místo : Svatá Hora
popis : Netradiční „večer otevřených chrámů“. Prohlídky, koncerty, výstavy.
11.06.17 Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice
11.06.17   - 11.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Hudba při liturgii v 9.00: Mikoláš Troup - Missa Spiritus Domini replevit orbem terrarum.

15.06.17 Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
15.06.17   - 15.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
18.06.17 Oslava Božího Těla
Oslava Božího Těla
18.06.17   - 18.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30. Po mši svaté v 9.00 následuje eucharistický průvod.
18.06.17 Novinka - prohlídky svatohorské zvonice
Novinka - prohlídky svatohorské zvonice
18.06.17 13:00  - 18.06.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci červnu 18. 6. a 25. 6. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
19.06.17 Exercicie „Škola Ducha svatého“
Exercicie „Škola Ducha svatého“
19.06.17 17:30  - 23.06.17   
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Jan Sokulski, CSsR, cena kurzu je 1510,-- Kč.


19.06.17 Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
19.06.17   - 19.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

23.06.17 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
23.06.17   - 23.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187