Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


V české společnosti právě vyvrcholil téměř stoletý spor o znovupostavení pražského mariánského sloupu.Foto zde:
dr. Věra Smolová, Státní okresní archiv Příbram
Do 5. října nás můžete ještě podpořit svýh hlasováním. QR kód a letáček ke stažení zde:
Jechortová
Jechortová
Pamatnik
..

.. :  - ..  : 
Od
 
Název akce
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 30.10.17   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


26.05.17 Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
26.05.17 17:00  - 31.10.17   
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

O Muzejní noci na Svaté Hoře dne 26. 5. 2017 bude možno prvně shlédnout výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

     Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

     K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení na stránkách Ústavu pro totalitní režimy. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


24.09.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
24.09.17 13:00  - 24.09.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V září 10. a 24. 9. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


24.09.17 Koncert: Odpoledne s flétnou a cembalem
Koncert: Odpoledne s flétnou a cembalem
24.09.17 14:00  - 24.09.17  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zveme Vás srdečně na koncert s flétnou a cembalem. Účinkují Iveta Fraitová - zobcové flétny a Pavel Šmolík - cembalo. Zazní skladby J. S. Bacha, J. C. Fischera J. J. Froberera, L. Lea ad. Vstupné dobrovolné.Plakát
25.09.17 Exercicie „Přímluvná modlitba a její místo v našem životě“
Exercicie „Přímluvná modlitba a její místo v našem životě“
25.09.17 15:00  - 29.09.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Josef Michalčík, CSsR.

26.09.17 Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
26.09.17   - 26.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

28.09.17 Slavnost sv. Václava
Slavnost sv. Václava
28.09.17   - 28.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
28.09.17 Den Věží a rozhleden 28. 9. 2017 na Svaté Hoře
Den Věží a rozhleden 28. 9. 2017 na Svaté Hoře
28.09.17 09:00  - 28.09.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Letos prvně se Svatá Hora zapojila do akce Den věží a rozhleden aneb stoupá celá rodina (děti, rodiče, prarodiče).

Vydejte se v tento sváteční den na svatohorskou zvonici. K výstupu obdržíte jeden z pohádkových čtyřpohledů, můžete si ho označit naším pohádkovým razítkem. Vstupné je symbolické  - 10,-- Kč.  Při výstupu prohlídce si můžete prohlédnout svatohorské zvony, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou. Těšíme se na Vás. Plakátek

 


30.09.17 Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
30.09.17 13:00  - 30.09.17  15:45 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

Začínáme již v pátek 25. 8. 2017 od 13 a od 15 hodin. Další dny - 29., 30., 31. 8. 2017 - se prohlídky budou konat ve stejné časy. V září pak prohlídky budou dne 1. a 30. 9. 2017.


02.10.17 Seminář obnovy víry
Seminář obnovy víry
02.10.17 15:00  - 06.10.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR. Kurz stojí 1510,-- Kč.
03.10.17 Koncert - Marie Zahrádková - recitál
Koncert - Marie Zahrádková - recitál
03.10.17 18:00  - 03.10.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Marie Zahrádková - recitál. Skladby pro varhany a cembalo. Zazní skladby: J. S. Bach, J. P. Rameau, J. Štěpán, B. Martinů, G. Muffat, D. Buxtehude. Plakát ke stažení je zde:
05.10.17 Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
05.10.17   - 05.10.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

12.10.17 Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
12.10.17 17:30  - 15.10.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


13.10.17 Koncert - improvizace na chodbě neboli Varhanní positiv v chodbě svatohorské rezidence
Koncert - improvizace na chodbě neboli Varhanní positiv v chodbě svatohorské rezidence
13.10.17 17:00  - 13.10.17  18:00 
místo : Svatá Hora - rezidence
popis : Improvizace na chodbě neboli Varhanní positiv v chodbě svatohorské rezidence. Hraje Pavel Šmolík. Plakát ke stažení je zde:

16.10.17 Sv. Gerarda Majelly, CSsR
Sv. Gerarda Majelly, CSsR
16.10.17   - 16.10.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

 

Archív akcí   Všechny plánované akce


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187