Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


Historie kongregace


Katedrála sv. Vavřince ve ScaleKongregace Nejsvětějšího Vykupitele byla založena 9. listopadu 1732 ve Scale v Neapolském království. Založení předcházelo setkání zakladatele sv. Alfonse de Liguori s chudými pastýři v okolí Scaly. Alfons byl pozván biskupem ze Scaly, aby před svátkem Povýšení Svatého Kříže roku 1731 kázal novénu v katedrálním chrámu. Tam se zakladatel modlil před sochou ukřižovaného Krista a pochopil, že Bůh není především Soudce, ale že je láskyplný a jeho láska přivedla na svět Ježíše, který nás vykoupil.

Papež Benedikt XIV.První Alfonsovi společníci pocházeli ze stejného prostředí jako on. Byli to neapolští právníci a aristokraté. Brzy se však toto společenství rozpadlo pro nejednotnost představ o budoucnosti institutu. Z prvních společníků vytrval jen právník Vito Curzio, který byl prvním bratrem-laikem.
Později se Alfonsovo dílo začalo velice rychle šířit. Nejprve v Neapolském království a později i v Papežském státě. První stálý dům založili redemptoristé v Ciorani na statcích barona Sarnelliho. Jeho syn Gennaro
Roku 1752 vstoupil do kongregace bratr Gerard Maiella , který zemřel rok 1755 v Materdomini v pověsti svatosti. Roku 1762 byl Alfons jmenován biskupem v St. Agatha dei Goti. Tento úřad vykonával až do roku 1775, kdy jej pro věk a chorobu opustil.

V roce 1785 vstoupili do kongregace první cizinci, Klement Hofbauer a Tadeáš Hýbl, roku 1786 byli vysvěceni na kněze a odebrali se zpět do své vlasti, aby založili domy v Rakouské říši. Tam však v té době vládl Josef II., který kláštery naopak rušil, takže to nebylo možné. Oba redemptoristé se tedy vydali na cestu na sever. Roku 1787 založil dům ve Varšavě. Z tohoto domu, který rozkvétal, Klement stále vyjížděl, aby se pokusil založit další domy v Německu, ve Švýcarsku a v Bavorsku. Pokud se mu to snad s těžkostmi dařilo, domy neměly příliš dlouhého trvání, a to buď z politických důvodů nebo z důvodů nepřátelství ze strany kléru.

Roku 1808 byl dům ve Varšavě uzavřen, členové pozavíráni a později odesláni každý do své vlasti. Klement se usadil ve Vídni, ale tam zažíval ze strany vlády jen samé ústrky. Nebylo daleko ani k jeho vyhoštění, zakazovali mu působit. On však kolem sebe shromáždil vídeňskou inteligenci a mládež a pracoval s nimi po domech. Konečně roku 1819 svitla naděje.Kostel Maria am Gestade ve Vídni Klement se však založení domu ve Vídni nedožil. Pár dnů po jeho smrti dostali redemptoristé kostel Maria am Gestade, kde jsou dodnes a kde je sv. Klement také pohřben.

Potom už nabírá rozvoj kongregace velké obrátky a šíří se do všech světadílů. Velkou zásluhu na tom má P. Josef Amand Passerat, který byl Klementovým nástupcem v úřadu generálního vikáře kongregace za Alpami. V současnosti usilujeme o jeho svatořečení.

V USA se mezi redemptoristy vyznamenali biskup Jan Neumann , rodák z českých Prachatic, dnes svatořečený a jeho spolubratr Franz Xaver Seelos , blahořečený roku 2000. V té době také začal působit v Surinamu mezi černochy na plantážích a mezi malomocnými Holanďan Peter Donders , blahořečený roku 1983.

Roku 1866 dostala kongregace od blahoslaveného papeže Pia IX. do opatrování ikonu Matky ustavičné pomoci . Redemptoristé ji šíří při svých apoštolských pracích. Dnes je to nejrozšířenější mariánský obraz na světě.

20. století bylo stoletím mučednictví i pro redemptoristy. Existují svědectví o mučednické smrti redemptoristů ve Španělsku, Mexiku a za II. světové války v Polsku. Nejkrvavější pronásledování zažili spolubratři v zemích bývalého Sovětského svazu. Jejich věrnost církvi a kongregaci pro většinu znamenala vyhnanství na Sibiř, dlouholeté nucené práce, případně vězení. Někteří z nich v tomto pronásledování nalezli smrt a byli roku 2001 blahořečeni. Jsou mezi nimi dva biskupové - redemptoristé, Mikuláš Čarněckyj a Vasil Veličkovskyj , a dva kněží, kteří byli zvlášť krutě umučeni. Ivan Ziatyk byl zbit, polit vodou a vyhozen do sibiřské zimy, Zynovij Kovalyk byl mučen ve vězení za II. světové války, a nakonec byl ukřižován na chodbě věznice, věznitelé mu rozpárali břicho a do něj vložili mrtvé dítě. Také jeden ze slovenských řeckokatolíků, původem z Moravy, Metoděj Dominik Trčka , byl vězněn a ve vězení zahynul mučednickou smrtí. I on byl blahořečen v Římě.

Pronásledování zažili redemptoristé i v ostatních zemích s komunistickým režimem, jako byla Česká republika, ale i Čína, Kuba a Vietnam. Poměry se ve většině států změnily k lepšímu, ale pronásledování ve východoasijských komunistických zemích pokračuje. Také mnozí spolubratři v zemích třetího světa prožívají spolu s obyvatelstvem hrůzy válek v Africe, terorismu v jižní Americe a v islámských zemích.
Spolu se změnou politického klimatu znamená současná doba i pro redemptoristy výzvu. Zázrakem bylo dovolení vrátit se na Kubu v roce 2001, nové netušené možnosti se otevírají v Rusku, Kazachstánu, na Sibiři a v zemích bývalé Jugoslávie.

Dnes je kongregace redemptoristů přítomná v 77 zemích světa na čtyřech kontinentech a plní své poslání, které jí svěřil Vykupitel prostřednictvím našeho zakladatele: "Poslal mě hlásat evangelium chudým". vstoupil do kongregace a roku 1744 zemřel v pověsti svatosti. Roku 1996 byl blahořečen a je pohřben právě v Ciorani. Roku 1749 papež Benedikt XIV. potvrdil řeholi institutu a ta platila až do II. vatikánského koncilu.