Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Od
 
Název akce
19.03.18 Sv. Josefa
Sv. Josefa
19.03.18 07:00  - 19.03.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
18.03.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
18.03.18 13:00  - 18.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

V březnu prohlídky budou probíhat ve dnech 4., 11., 18. a 31. 3. 2018 od 13 a od 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat!

Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


17.03.18 Postní duchovní obnova na téma "Věříš v Syna člověka? (Jan 9,35)"
Postní duchovní obnova na téma "Věříš v Syna člověka? (Jan 9,35)"
17.03.18 09:00  - 17.03.18  12:30 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Vede P. Petr Beneš, CSsR. Začátek v 9.00 mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace, možnost sv. smíření, zakončení ve 12.00 hod. krátkým koncertem. Další mše sv. v 7.00 a 17.00. 

15.03.18 Ikonopisecký kurz "Ikona sv. Ludmily"
Ikonopisecký kurz "Ikona sv. Ludmily"
15.03.18 15:00  - 18.03.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Ikonopisecký kurz vede p. Mgr. Sylva Novotná. U ní se také prosím přihlašujte. Mail: sylva@volomouci.cz.

 


14.03.18 Opakování přednášky z Cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory
Opakování přednášky z Cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory
14.03.18 17:30  - 14.03.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

Všechny přednášky cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory  se pro velký zájem budou opakovat v těchto termínech, a to vždy v refektáři na Svaté Hoře:

Probošti mezi revolucemi (1773-1859)

Středa 14. března od 17.30

Redemptoristé svatohorskými správci (1861-1971)

Středa  11. dubna od 17.30

 

Rezervace míst se přijímají ve Svatohorském poutním muzeu tel. 318 429 943, 731 619 800.


11.03.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
11.03.18 13:00  - 11.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

V březnu prohlídky budou probíhat ve dnech 4., 11., 18. a 31. 3. 2018 od 13 a 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat!

Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


10.03.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
10.03.18 13:00  - 10.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci březnu to bude 3. 3., 10. 3., 24. 3. a 25. 3. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


08.03.18 Exercicie „Církev s citem“ které vede P. Ondřej Salvet
Exercicie „Církev s citem“ které vede P. Ondřej Salvet
08.03.18 17:30  - 11.03.18  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Dr. Ondřej Salvet. Začátek je v 17.30 večeří a konec po obědě. Cena je 1470,-- Kč.

07.03.18 Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
07.03.18 17:30  - 07.03.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Zveme vás na třetí přednášku paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory. Tato se jmenuje "Probošti mezi revolucemi" (1773–1859). Počet míst je omezený. Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorském poutním muzeu. Vstupné 50,-- Kč.
04.03.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
04.03.18 13:00  - 04.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

V březnu prohlídky budou probíhat ve dnech 4., 11., 18. a 31. 3. 2018 od 13 a 15 hodin.

Při prohlídce se dozvíte něco o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnout, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou.

Proto doporučujeme si místa zarezervovat!

Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.

 


03.03.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
03.03.18 13:00  - 03.03.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 25 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci březnu to bude 3. 3., 10. 3., 24. 3. a 25. 3. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


26.02.18 Exercicie "Milost nebo skutky?"
Exercicie "Milost nebo skutky?"
26.02.18 17:30  - 02.03.18  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Vede P. Jan Kuník. Exercicie začínají první den večeří v 17.30 a končí poslední den po snídani. Cena: 1860 Kč. Přihlásit se můžete zde nebo písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena….


25.02.18 2. neděle postní
2. neděle postní
25.02.18 07:30  - 25.02.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Při mši sv. v 11.00 zazní gregoriánský chorál. Zpívá Schola Cantorum Pilsensis.
25.02.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
25.02.18 13:00  - 25.02.18  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V únoru 25. 2. 2018 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


24.02.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
24.02.18 13:00  - 24.02.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 30 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci únoru to bude 10., 11., 17. a 24. 2. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.

 


21.02.18 Opakování přednášky z cyklu přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
Opakování přednášky z cyklu přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
21.02.18 17:30  - 21.02.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

Všechny přednášky cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory  se pro velký zájem budou opakovat v těchto termínech, a to vždy v refektáři na Svaté Hoře:

Hora krásná, spanilá (1648-1773)

Středa 21. února od 17.30

Probošti mezi revolucemi (1773-1859)

Středa 14. března od 17.30

Redemptoristé svatohorskými správci (1861-1971)

Středa  11. dubna od 17.30

 

Rezervace míst se přijímají ve Svatohorském poutním muzeu tel. 318 429 943, 731 619 800.


17.02.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
17.02.18 13:00  - 17.02.18  13:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 30 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci únoru to bude 10., 11., 17. a 24. 2. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.

 


14.02.18 Popeleční středa
Popeleční středa
14.02.18 07:00  - 14.02.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Den přísného půstu. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Udělování popelce při všech mších. Hudba při mši sv. v 17.00: P. J. Olejník - mešní proprium, ordinárium.
11.02.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
11.02.18 13:00  - 11.02.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 30 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci únoru to bude 10., 11., 17. a 24. 2. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


10.02.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
10.02.18 13:00  - 10.02.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 30 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci únoru to bude 10., 11., 17. a 24. 2. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


07.02.18 Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
07.02.18 17:30  - 07.02.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Zveme vás na druhou přednášku paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory. Tato se jmenuje "Hora krásná, spanilá"(1648–1773). Počet míst je omezený. Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorském poutním muzeu. Vstupné 50,-- Kč.
02.02.18 Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
02.02.18 07:00  - 02.02.18  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Žehnání svící při každé mši sv.
28.01.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
28.01.18 13:00  - 28.01.18  16:00 
místo : Svatá HOra - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V lednu 7. a 28. 1. 2018 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


27.01.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
27.01.18 13:00  - 27.01.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 35 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci lednu to bude 6., 13., 21. a 27. 1. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


21.01.18 112. výročí povýšení na basilicu
112. výročí povýšení na basilicu
21.01.18 07:30  - 21.01.18  17:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Možnost získat plnomocné odpustky. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.
21.01.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
21.01.18 13:00  - 21.01.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 35 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci lednu to bude 6., 13., 21. a 27. 1. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


17.01.18 Opakování první přednášky paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory.
Opakování první přednášky paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory.
17.01.18 17:30  - 17.01.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

Kapacita místa na přednášku Kaple naší milé Matičky ve středu 10. ledna 2018 od 17. 30 v refektáři na Svaté Hoře je plně obsazena. Pro všechny již přihlášené náhradníky a další zájemce se bude tato přednáška opakovat ve středu 17. ledna 2018 od 17. 30 v refektáři na Svaté Hoře. I na tento termín si lze  rezervovat místo ve Svatohorském poutním muzeu. 

Zveme vás na opakování první přednášky paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory. Tato se jmenuje "Kaple naší milé Matičky" a zabývá se obdobím 1406 - 1647. Počet míst je omezený. Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorském poutním muzeu (731 619 800). Vstupné 50,-- Kč.


15.01.18 Výstava "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77"
Výstava "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77"
15.01.18 15:00  - 31.10.18   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Putovní výstava s názvem "Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77" bude umístěna v Mníšecké kapli a bude ke shlédnutí za vstupné dobrovolné každý den.
13.01.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
13.01.18 13:00  - 13.01.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 35 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci lednu to bude 6., 13., 21. a 27. 1. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


10.01.18 Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
Cyklus přednášek "Cesty do minulosti Svaté Hory"
10.01.18 17:30  - 10.01.18  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Zveme vás na první přednášku paní PhDr. Věry Smolové o minulosti Svaté Hory. Tato se jmenuje "Kaple naší milé Matičky" a zabývá se obdobím 1406 - 1647. Počet míst je omezený. Rezervujte si prosím Vaši účast včas ve Svatohorském poutním muzeu. Vstupné 50,-- Kč.

07.01.18 Svátek Křtu Páně
Svátek Křtu Páně
07.01.18   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.
07.01.18 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
07.01.18 13:00  - 07.01.18  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V lednu 7. a 28. 1. 2018 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


06.01.18 Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
06.01.18   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. V 18.00 Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru.
06.01.18 Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru
Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru
06.01.18 18:00  - 06.01.18  19:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Účinkuje Svatohorský chrámový sbor. Vstupné je dobrovolné.
06.01.18 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
06.01.18 13:00  - 06.01.18  15:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 35 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V měsíci lednu to bude 6., 13., 21. a 27. 1. 2018 vždy od 13 a od 15 hodin. Počet účastníků je omezen, je vhodné si místa rezervovat v prodejně.


01.01.18 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Slavnost Matky Boží Panny Marie
01.01.18   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Zasvěcený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Ve 14.00 zpívání u jesliček v basilice.
01.01.18 Zpívání u jesliček
Zpívání u jesliček
01.01.18 14:00  - 01.01.18  15:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Přijďte si zazpívat koledy do basilice za doprovodu varhan. Zpěvníčky budou k dispozici v basilice.
31.12.17 Svátek Svaté Rodiny
Svátek Svaté Rodiny
31.12.17   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Obnova manželských slibů při všech mších sv. Mše svatá na závěr občanského roku ve 22.30. Po ní prezentace shrnující dění v uplynulém roce a přípitek s ohňostojem na náměstí.
30.12.17 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
30.12.17 13:00  - 30.12.17  15:45 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V prosinci: 3., 9., 16., 17., 27. a 30. 12. 2017 od 13 a od 15 hodin.


28.12.17 Svátek svatých mláďátek, mučedníků
Svátek svatých mláďátek, mučedníků
28.12.17   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00.
27.12.17 Sv. Jana, apoštola a evangelisty
Sv. Jana, apoštola a evangelisty
27.12.17   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Žehnání doneseného vína.
27.12.17 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
27.12.17 13:00  - 27.12.17  15:45 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V prosinci: 3., 9., 16., 17., 27. a 30. 12. 2017 od 13 a od 15 hodin.


26.12.17 Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru
Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru
26.12.17 16:30  - 26.12.17  17:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Koncert Svatohorského chrámového sboru v basilice pod vedením regenschoriho Pavla Šmolíka. Na varhany hraje titulární varhaník svatohorský Doc. Jaroslav Tůma, na flétnu Yoshimi Oshima (Japonsko). Vstupné je dobrovolné.
26.12.17 sv. Štěpána
sv. Štěpána
26.12.17   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Ve 14.00 zpívání u jesliček v bazilice. V 16.30 Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
26.12.17 Zpívání u jesliček
Zpívání u jesliček
26.12.17 14:00  - 26.12.17  15:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Přijďte si zazpívat koledy do basilice za doprovodu varhan. Zpěvníčky budou k dispozici v basilice.
26.12.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
26.12.17 13:00  - 26.12.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V prosinci 10. a 26. 12. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


25.12.17 Boží Hod vánoční
Boží Hod vánoční
25.12.17   - 01.01.70   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Zasvěcený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Hudba při mši sv. v 9.00: J. J. Ryba - Missa pastoralis in B. Ve 14.00 Zpívání u jesliček v basilice.

25.12.17 Zpívání u jesliček
Zpívání u jesliček
25.12.17 14:00  - 25.12.17  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Přijďte si zazpívat koledy do basilice za doprovodu varhan. Zpěvníčky budou k dispozici v basilice.
24.12.17 4. neděle adventní, Štědrý den
4. neděle adventní, Štědrý den
24.12.17 06:00  - 24.12.17  17:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00. Další mše svatá v 7.30 a v 9.00. Půlnoční mše svatá v 16.00. Hudba:  J. J. Ryba - Česká mše vánoční. (Mše sv. v 11.00 a 15.30 nebude.)
23.12.17 Ranní rorátní mše svatá
Ranní rorátní mše svatá
23.12.17 06:00  - 23.12.17  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00. Další mše svaté v  9.00 a 17.00. (Mše sv. v 7.00 nebude.)

23.12.17 »(Před)vánoční zpívání« ve sklepení na Svaté Hoře
»(Před)vánoční zpívání« ve sklepení na Svaté Hoře
23.12.17 18:00  - 23.12.17  19:00 
místo : Svatá Hora - sklepení, nový vchod spodem okolo kláštera
popis :

Vstupné dobrovolné.

Plakátek ke stažení zde 


23.12.17 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
23.12.17 13:00  - 23.12.17  15:45 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V prosinci: 3., 9., 16., 17., 27. a 30. 12. 2017 od 13 a od 15 hodin.

 


22.12.17 Výstava betlémů v Mníšecké kapli
Výstava betlémů v Mníšecké kapli
22.12.17 10:00  - 07.01.18  16:00 
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Výstava bude otevřena v Mníšecké kapli: od 22.12. 2017 do 2. 1. 2018 otevřeno 10-16 hod, poté přes týden jen na požádání v muzeu, 6.-7. ledna otevřeno opět 10 až 16 hodin.
22.12.17 Přinesení betlémského světla
Přinesení betlémského světla
22.12.17 18:00  - 22.12.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Příbramské skautské oddíly přinesou Betlémské světlo s krátkým programem. Betlémské světlo bude k dispozici v předsíni basiliky až do konce roku.
21.12.17 Vernisáž výstavy betlémů
Vernisáž výstavy betlémů
21.12.17 16:00  - 21.12.17  17:00 
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Vernisáž výstavy betlémů. Výstava bude otevřena v Mníšecké kapli: od 22.12. 2017 do 2. 1. 2018 otevřeno 10-16 hod, poté přes týden jen na požádání a 6.-7. ledna 2018.
19.12.17 Divadelní představení Kytice ve sklepení
Divadelní představení Kytice ve sklepení
19.12.17 19:30  - 19.12.17  20:30 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora srdečně zve na divadelní představení Kytice. Koncert rytmů, hlasů a čtyř balad v krajině Kytice v podání Lukáše Urbance a Jakuba Doubravy. Autorsky zpracované čtyři balady Karla Jaromíra Erbena (jmenovitě Holoubek, Zlatý kolovrat, Vrba a Svatební košile) Vás vtáhnou do časů dávných příběhů formou zcela současnou (za použití loopstation a grooveboxu). Projekt Malé svatohorské divadélko 2017 byl finančně podpořen městem Příbram.

Plakát můžete stáhnout zde 


17.12.17 3. neděle adventní
3. neděle adventní
17.12.17   - 17.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.
17.12.17 Koncert v basilice – Krásky
Koncert v basilice – Krásky
17.12.17 14:00  - 17.12.17   
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Další z řady koncertů na Svaté Hoře bude tentokrát v basilice v neděli dne 17. 12. ve 14 hodin. Ženský sbor Krásky vede Zuzana Horská. Plakát ke stažení zde.
17.12.17 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
17.12.17 13:00  - 17.12.17  15:45 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V prosinci: 3., 9., 16., 17., 27. a 30. 12. 2017 od 13 a od 15 hodin.


16.12.17 Ranní rorátní mše svatá
Ranní rorátní mše svatá
16.12.17   - 16.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00. Další mše svaté v  9.00 a 17.00. (Mše sv. v 7.00 nebude.)
16.12.17 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
16.12.17 13:00  - 16.12.17  15:45 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V prosinci: 3., 9., 16., 17., 27. a 30. 12. 2017 od 13 a od 15 hodin.


12.12.17 Benefiční koncert na podporu stavby varhan
Benefiční koncert na podporu stavby varhan
12.12.17 18:00  - 12.12.17   
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Koncert „Zvěstování“ v 18.00 v refektáři. Josef Somr - umělecký přednes, Jaroslav Tůma - cembalo. Předprodej vstupenek (150 Kč) ve Svatohorském poutním muzeu.
10.12.17 2. neděle adventní
2. neděle adventní
10.12.17   - 10.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.
10.12.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
10.12.17 13:00  - 10.12.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V prosinci 10. a 26. 12. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


09.12.17 Ranní rorátní mše svatá
Ranní rorátní mše svatá
09.12.17 06:00  - 09.12.17  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ranní rorátní mše v 6.00. Další mše svaté v  9.00 a 17.00. (Mše sv. v 7.00 nebude.)
09.12.17 Adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnova
09.12.17 09:00  - 09.12.17  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vede P. David Horáček, CSsR. Začátek v 9.00 mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace Nejsv. Svátosti, možnost svátosti smíření, zakončení ve 12.00 hod. krátkým koncertem.

09.12.17 Vánoční jarmark ve sklepení
Vánoční jarmark ve sklepení
09.12.17 14:00  - 09.12.17  18:00 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis : Vánoční jarmark s proseccem ve sklepení Svaté Hory, vchod ze spodní části areálu. Vstupné bude 40,- Kč dospělí, 20,- Kč děti od 10 let. Plakátek zde:

08.12.17 Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
08.12.17   - 08.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše v 7:00, 9.00 a 17.00.

07.12.17 Autogramiáda knihy Svatá Hora v proměnách času
Autogramiáda knihy Svatá Hora v proměnách času
07.12.17 16:30  - 07.12.17  18:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Autogramiáda knihy Josefa Fryše - možnost koupě, povídání si o knize s autorem, autogramiáda, promítání zajímavých fotografií. Plakátek ke stažení je zde:


06.12.17 Přednáška "Medicína pod stromem aneb Lékařská mise v Ghaně"
Přednáška "Medicína pod stromem aneb Lékařská mise v Ghaně"
06.12.17 18:00  - 06.12.17  19:30 
místo : Svatá Hora - přednášková místnost
popis : Opakování přednášky a besedy Ondřeje Ježka o misi ze září 2016, na kterou byla provedena na Svaté Hoře sbírka. Vstupné dobrovolné. Plakátek ke stažení je zde:

03.12.17 1. neděle adventní
1. neděle adventní
03.12.17   - 03.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30, po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Žehnání adventních věnců při všech mších svatých.
03.12.17 Prohlídky svatohorského sklepení
Prohlídky svatohorského sklepení
03.12.17 13:00  - 03.12.17  15:45 
místo : Svatá Hora - sklepení
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V prosinci: 3., 9., 16., 17., 27. a 30. 12. 2017 od 13 a od 15 hodin.
02.12.17 Žehnání adventních věnců
Žehnání adventních věnců
02.12.17 16:30  - 02.12.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Nechte si v 16.30 požehnat váš adventní věnec! Akce otevřená široké veřejnosti.
26.11.17 Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Ježíše Krista Krále
26.11.17   - 26.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky.
26.11.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
26.11.17 13:00  - 26.11.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V listopadu 19. a 26. 11. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


25.11.17 Prohlídky sklepních prostor na Svaté Hoře
Prohlídky sklepních prostor na Svaté Hoře
25.11.17 13:00  - 25.11.17  15:45 
místo : Svatá Hora
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

V listopadu: 25. 11. 2017 od 13 a od 15 hodin.


24.11.17 Koncert varhany a zpěv v refektáři kláštera!
Koncert varhany a zpěv v refektáři kláštera!
24.11.17 15:30  - 24.11.17  16:30 
místo : Svatá Hora - refektář
popis :

 

V pátek 24. 11. od 15.30 hodin se koná koncert v refektáři kláštera. Na varhany hraje Marie Zahrádková a zpívat kantáty od Bacha a Buxtehudeho bude Kateřina Falcníková. Vstupné dobrovolné.Plakát zde:

 


23.11.17 Koncert v refektáři - Bifary pro trubku a varhany
Koncert v refektáři - Bifary pro trubku a varhany
23.11.17 19:00  - 23.11.17  20:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : Bifary pro trubku a varhany
Originální kompozice pro trubku a varhany z pera R. Rejška a další duchovní hudba v refektáři kláštera. Radek Rejšek – trubka, Pavel Šmolík – varhany. Plakát zde:


22.11.17 Památka sv. Cecílie
Památka sv. Cecílie
22.11.17   - 22.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

22.11.17 Svatocecilské nešpory
Svatocecilské nešpory
22.11.17 18:00  - 22.11.17  18:45 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Po večerní mši svaté následují tradiční zpívané Svatocecilské nešpory P. Šmolíka.
19.11.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
19.11.17 13:00  - 19.11.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V listopadu 19. a 26. 11. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


12.11.17 Exercicie pro kněze – „Opory našeho života“
Exercicie pro kněze – „Opory našeho života“
12.11.17 17:30  - 18.11.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 2310,-- Kč.


09.11.17 Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a výročí posvěcení lateránské baziliky
Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a výročí posvěcení lateránské baziliky
09.11.17   - 09.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
06.11.17 Bl. španělských mučedníků, CSsR
Bl. španělských mučedníků, CSsR
06.11.17   - 06.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

02.11.17 Všech věrných zemřelých
Všech věrných zemřelých
02.11.17   - 02.11.17   
místo : Svatá Hota - basilika a dušičková kaple
popis : Mše svaté  v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Po odpolední mši svaté následuje dušičková pobožnost. Hudba při liturgii: Karel Bříza - Pohřební responzoria (výběr).
01.11.17 Slavnost Všech svatých
Slavnost Všech svatých
01.11.17   - 01.11.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
16.10.17 Sv. Gerarda Majelly, CSsR
Sv. Gerarda Majelly, CSsR
16.10.17   - 16.10.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

13.10.17 Koncert - improvizace na chodbě neboli Varhanní positiv v chodbě svatohorské rezidence
Koncert - improvizace na chodbě neboli Varhanní positiv v chodbě svatohorské rezidence
13.10.17 17:00  - 13.10.17  18:00 
místo : Svatá Hora - rezidence
popis : Improvizace na chodbě neboli Varhanní positiv v chodbě svatohorské rezidence. Hraje Pavel Šmolík. Plakát ke stažení je zde:

12.10.17 Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
12.10.17 17:30  - 15.10.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


05.10.17 Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
05.10.17   - 05.10.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

03.10.17 Koncert - Marie Zahrádková - recitál
Koncert - Marie Zahrádková - recitál
03.10.17 18:00  - 03.10.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Marie Zahrádková - recitál. Skladby pro varhany a cembalo. Zazní skladby: J. S. Bach, J. P. Rameau, J. Štěpán, B. Martinů, G. Muffat, D. Buxtehude. Plakát ke stažení je zde:
02.10.17 Seminář obnovy víry
Seminář obnovy víry
02.10.17 15:00  - 06.10.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR. Kurz stojí 1510,-- Kč.
30.09.17 Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
30.09.17 13:00  - 30.09.17  15:45 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

Začínáme již v pátek 25. 8. 2017 od 13 a od 15 hodin. Další dny - 29., 30., 31. 8. 2017 - se prohlídky budou konat ve stejné časy. V září pak prohlídky budou dne 1. a 30. 9. 2017.


28.09.17 Slavnost sv. Václava
Slavnost sv. Václava
28.09.17   - 28.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
28.09.17 Den Věží a rozhleden 28. 9. 2017 na Svaté Hoře
Den Věží a rozhleden 28. 9. 2017 na Svaté Hoře
28.09.17 09:00  - 28.09.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Letos prvně se Svatá Hora zapojila do akce Den věží a rozhleden aneb stoupá celá rodina (děti, rodiče, prarodiče).

Vydejte se v tento sváteční den na svatohorskou zvonici. K výstupu obdržíte jeden z pohádkových čtyřpohledů, můžete si ho označit naším pohádkovým razítkem. Vstupné je symbolické  - 10,-- Kč.  Při výstupu prohlídce si můžete prohlédnout svatohorské zvony, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. Prohlídka není časově náročná, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou. Těšíme se na Vás. Plakátek

 


27.09.17 Pouť sochy Panny Marie Fatimské ke 100. výročí zjevení - také u nás na Svaté Hoře ve středu 27. 9. 2017!
Pouť sochy Panny Marie Fatimské ke 100. výročí zjevení - také u nás na Svaté Hoře ve středu 27. 9. 2017!
27.09.17 15:00  - 27.09.17  18:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis :

PROGRAM NA SVATÉ HOŘE - středa 27. 9. 2017

 15.00 modlitba růžence, možnost svátosti smíření

16.00 výklad

17.00 mše svatá; po skončení průvod zakončený uctíváním sochy Panny Marie Fatimské


26.09.17 Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
26.09.17   - 26.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

25.09.17 Exercicie „Přímluvná modlitba a její místo v našem životě“
Exercicie „Přímluvná modlitba a její místo v našem životě“
25.09.17 15:00  - 29.09.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Josef Michalčík, CSsR.

24.09.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
24.09.17 13:00  - 24.09.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V září 10. a 24. 9. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjistit, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


24.09.17 Koncert: Odpoledne s flétnou a cembalem
Koncert: Odpoledne s flétnou a cembalem
24.09.17 14:00  - 24.09.17  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zveme Vás srdečně na koncert s flétnou a cembalem. Účinkují Iveta Fraitová - zobcové flétny a Pavel Šmolík - cembalo. Zazní skladby J. S. Bacha, J. C. Fischera J. J. Froberera, L. Lea ad. Vstupné dobrovolné.Plakát
17.09.17 Exercicie podle sv. Ignáce
Exercicie podle sv. Ignáce
17.09.17 17:30  - 22.09.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede  P. Cyril John SJ

16.09.17 Pouť nemocných a zdravotně postižených, den bez bariér
Pouť nemocných a zdravotně postižených, den bez bariér
16.09.17 11:00  - 16.09.17  12:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mši svatou v 11.00 s udělováním svátosti pomazání nemocných celebruje pan biskup Karel Herbst. Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

15.09.17 Panny Marie Bolestné
Panny Marie Bolestné
15.09.17   - 15.09.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

14.09.17 Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
Exercicie pro seniory – „Jak naložit s minulostí, když se blížíme k závěru?“
14.09.17 17:30  - 17.09.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


10.09.17 Prohlídky svatohorské zvonice
Prohlídky svatohorské zvonice
10.09.17 13:00  - 10.09.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V září 10. a 24. 9. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- Kč na osobu. Těšíme se na Vás.


09.09.17 Příbramská svatohorská šalmaj
Příbramská svatohorská šalmaj
09.09.17 10:00  - 09.09.17  23:30 
místo : Svatá Hora - náměstíčko
popis : Historická slavnost s kulturním programem a obchůdky na svatohorském náměstí.
09.09.17 Běh hasičů do svatohorských schodů
Běh hasičů do svatohorských schodů
09.09.17 08:00  - 09.09.17   
místo : Svatá Hora - svatohorské schody a prostranství před Březnickou bránou
popis : Jedná se o již tradiční závod dvojic hasičů s dýchacím přístrojem v běhu do schodů na Svatou Horu, pořádá Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory.

02.09.17 Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů
Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů
02.09.17 09:00  - 02.09.17  10:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Ostatní mše svaté v 7.00 a v 17.00.
01.09.17 Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
01.09.17 13:00  - 01.09.17  15:45 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

Začínáme již v pátek 25. 8. 2017 od 13 a od 15 hodin. Další dny - 29., 30., 31. 8. 2017 - se prohlídky budou konat ve stejné časy. V září pak prohlídky budou dne 1. a 30. 9. 2017.


31.08.17 Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
31.08.17 13:00  - 31.08.17  15:45 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

Začínáme již v pátek 25. 8. 2017 od 13 a od 15 hodin. Další dny - 29., 30., 31. 8. 2017 - se prohlídky budou konat ve stejné časy. V září pak prohlídky budou dne 1. a 30. 9. 2017.


30.08.17 Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
30.08.17 13:00  - 30.08.17  15:45 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

Začínáme již v pátek 25. 8. 2017 od 13 a od 15 hodin. Další dny - 29., 30., 31. 8. 2017 - se prohlídky budou konat ve stejné časy. V září pak prohlídky budou dne 1. a 30. 9. 2017.


29.08.17 Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
29.08.17 13:00  - 29.08.17  15:00 
místo : Svatá Hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

Začínáme již v pátek 25. 8. 2017 od 13 a od 15 hodin. Další dny - 29., 30., 31. 8. 2017 - se prohlídky budou konat ve stejné časy. V září pak prohlídky budou dne 1. a 30. 9. 2017.


27.08.17 Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
27.08.17   - 27.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30.  Možnost získat plnomocné odpustky.
27.08.17 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
27.08.17 15:00  - 02.09.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Miloslav Kabrda, SDB
25.08.17 Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
Nová nabídka - prohlídka sklepních prostor na Svaté Hoře
25.08.17 13:00  - 25.08.17  13:45 
místo : Svatá hora - prodejna
popis :

Během rekonstrukce v roce 2015 byly obnoveny i sklepy na Svaté Hoře. Tyto nově zrekonstruované prostory nyní nabízíme nejen k různým akcím a pronájmům, ale i jako místo k prohlídce s výkladem.

Přijďte se ve vybraných dnech podívat, kde se sklepy nacházejí a dozvědět se něco o tom, jak to jezuité plánovali a jak to ve skutečnosti vypadá. Na fotografiích můžete porovnat stav při rekonstrukci a nyní. Prohlídka zabere 45 minut. Jednotné vstupné na osobu je 50,-- Kč.

Začínáme již v pátek 25. 8. 2017 od 13 a od 15 hodin. Další dny se prohlídky budou konat: 29., 30., 31. 8. 2017. V září pak 1. a 30. 9. 2017 ve stejné časy. 


25.08.17 Bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR , mučedníka
Bl. Metoděje Dominika Trčky, CSsR , mučedníka
25.08.17   - 25.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

20.08.17 Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20.08.17   - 20.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje J. Exc. Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Ostatní bohoslužby jako v neděli. Možnost získat plnomocné odpustky. Hudba při liturgii: Tradiční mariánské písně.
19.08.17 Poutní slavnost - vigilie
Poutní slavnost - vigilie
19.08.17   - 19.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Po mši sv. v 19.30 následuje světelný průvod.

15.08.17 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15.08.17   - 15.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
14.08.17 Exercicie v mlčení pro lidi středního věku
Exercicie v mlčení pro lidi středního věku
14.08.17 15:00  - 18.08.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Angelo Scarano.

02.08.17 Panny Marie Andělské -Porciunkule
Panny Marie Andělské -Porciunkule
02.08.17   - 02.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
01.08.17 Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
01.08.17   - 01.08.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zakladatele redemptoristů. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
01.08.17 Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
01.08.17 07:00  - 01.08.17  18:00 
místo : Svatá Hora - basilica
popis : Zakladatele redemptoristů. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
22.07.17 Sv. Máří Magdaleny
Sv. Máří Magdaleny
22.07.17   - 22.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika a krápníková kaple
popis : Mše svatá v 7.00 v basilice, v 9.00 a v 17.00 v krápníkové kapli.
17.07.17 Exercicie "Ježíšova podobenství" vede P. Petr Beneš CSsR
Exercicie "Ježíšova podobenství" vede P. Petr Beneš CSsR
17.07.17 17:00  - 21.07.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Petr Beneš, CSsR, začátek mší svatou v 17 hod., cena kurzu je 1510,-- Kč.


16.07.17 Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
16.07.17   - 16.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Titulární slavnost kongregace redemptoristů. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
05.07.17 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.17   - 05.07.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
30.06.17 Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
30.06.17   - 30.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

29.06.17 Slavnost sv. Petra a Pavla
Slavnost sv. Petra a Pavla
29.06.17   - 29.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
28.06.17 Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
28.06.17   - 28.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

27.06.17 Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
27.06.17   - 27.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

25.06.17 284. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské
284. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské
25.06.17   - 25.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje českobudějovický biskup P. Vlastimil Kročil. Možnost získání plnomocných odpustků. Hudba při liturgii:  Charles Gounod - Messe brève no. 7 "Aux chapelles". Následuje průvod s mil. soškou. Ostatní bohoslužby jako v neděli.

25.06.17 Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
25.06.17 13:00  - 25.06.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. Dne 25. 6. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
24.06.17 Oslava Korunovace – vigilie
Oslava Korunovace – vigilie
24.06.17 19:30  - 24.06.17  21:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Po mši svaté v 19.30 následuje světelný průvod.
24.06.17 Řeckokatolická pouť na Svatou Horu
Řeckokatolická pouť na Svatou Horu
24.06.17 09:00  - 24.06.17  14:30 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis : Již tradiční pouť Apoštolského exarchátu. Svatá liturgie začne v 10.30 hod. u Korunovačního oltáře, možnost sv. smíření od 9.00 hodin po celou dobu poutě, v 9.30 modlitba růžence. Od 14.00 hodin Mariánský Akathist.

23.06.17 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
23.06.17   - 23.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
19.06.17 Exercicie „Škola Ducha svatého“
Exercicie „Škola Ducha svatého“
19.06.17 17:30  - 23.06.17   
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Jan Sokulski, CSsR, cena kurzu je 1510,-- Kč.


19.06.17 Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
19.06.17   - 19.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

18.06.17 Oslava Božího Těla
Oslava Božího Těla
18.06.17   - 18.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30. Po mši svaté v 9.00 následuje eucharistický průvod.
18.06.17 Novinka - prohlídky svatohorské zvonice
Novinka - prohlídky svatohorské zvonice
18.06.17 13:00  - 18.06.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci červnu 18. 6. a 25. 6. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
15.06.17 Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
15.06.17   - 15.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
11.06.17 Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice
11.06.17   - 11.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Hudba při liturgii v 9.00: Mikoláš Troup - Missa Spiritus Domini replevit orbem terrarum.

09.06.17 Noc kostelů
Noc kostelů
09.06.17 19:00  - 09.06.17  23:30 
místo : Svatá Hora
popis : Netradiční „večer otevřených chrámů“. Prohlídky, koncerty, výstavy.
08.06.17 Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
Exercicie „Boží slovo – pokrm k životu“
08.06.17 17:30  - 11.06.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.


04.06.17 Seslání Ducha Svatého
Seslání Ducha Svatého
04.06.17   - 04.06.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Možnost získat plnomocné odpustky.
03.06.17 Koncert v basilice "Zdoroslavíček"
Koncert v basilice "Zdoroslavíček"
03.06.17 19:00  - 03.06.17  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zdoroslavíček - celovečerní provedení barokní sbírky duchovních písní v basilice.

29.05.17 Seminář obnovy víry I.
Seminář obnovy víry I.
29.05.17 15:00  - 02.06.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR.
28.05.17 Nově - prohlídky svatohorské zvonice
Nově - prohlídky svatohorské zvonice
28.05.17 13:00  - 28.05.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci květnu 28. 5. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Další termíny jsou: v červnu 18. 6. a 25. 6. 2017

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
27.05.17 Pouť Matice Svatohorské 
Pouť Matice Svatohorské 
27.05.17 10:00  - 27.05.17  11:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá v basilice. Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

27.05.17 Orelská pouť
Orelská pouť
27.05.17 11:30  - 27.05.17  13:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis : Pouť u Korunovačního oltáře.

26.05.17 Muzejní noc na Svaté Hoře 2017
Muzejní noc na Svaté Hoře 2017
26.05.17 16:00  - 26.05.17  22:30 
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

Celostátní Festival muzejních nocí. Svatohorské muzeum bude otevřeno za symbolickou cenu 20,-- Kč.

Při této příležitosti bude prvně možné shlédnout výstavu Diktatura versus naděje o perzekuci kněží v období totality.


26.05.17 Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
Výstava "Diktatura versus naděje" na Svaté Hoře
26.05.17 17:00  - 31.10.17   
místo : Svatá Hora - muzeum
popis :

O Muzejní noci na Svaté Hoře dne 26. 5. 2017 bude možno prvně shlédnout výstavu „Diktatura versus naděje“ o pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

     Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů. Základním záměrem výstavy je jednak zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti, jednak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

     K výstavě byl vypracován výukový materiál (pracovní listy ve čtyřech variantách a metodika a řešení k pracovním listům), který je volně ke stažení na stránkách Ústavu pro totalitní režimy. Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.


25.05.17 Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Nanebevstoupení Páně
25.05.17   - 25.05.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, mše svatá v 17.00 bude vyjímečně v exercičním domě. Basilika bude od 16 hodin uzavřena z důvodu zkoušky na závěrečný koncert Dvořákova hudebního festivalu.

25.05.17 Závěrečný koncert Dvořákova festivalu Příbram u Korunovačního oltáře na Svaté Hoře!
Závěrečný koncert Dvořákova festivalu Příbram u Korunovačního oltáře na Svaté Hoře!
25.05.17 19:00  - 25.05.17  20:30 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis :

Magie místa a hlasu - Thomas Hampson uzavře HF Antonína Dvořáka Příbram.

Program závěrečného koncertu byl sestaven s ohledem na místo konání, a tak v ambitech Svaté Hory zazní v doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Marka Štilce  sakrální díla A. Dvořáka, J. S. Bacha, G. Mahlera a S. Bodorové. Čeští příznivci klasické hudby mají jedinečnou příležitost navštívit koncert mimořádné světové osobnosti, který se navíc uskuteční v nevšedních prostorách s neopakovatelnou atmosférou. 

Vstupenky nejen na závěrečné vystoupení Thomase Hampsona, ale na všechny koncerty 49. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram, lze zakoupit na www.hfad.cz a na www.ticketportal.cz

 


22.05.17 Exercicie „Bůh uzdravuje náš život“
Exercicie „Bůh uzdravuje náš život“
22.05.17 15:00  - 26.05.17  08:30 
místo : Svatá hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Josef Michalčík, CSsR

21.05.17 Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
Nově - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
21.05.17 13:00  - 21.05.17  16:30 
místo : Svatá hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci květnu 21. a 28. 5. 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Další termíny jsou: v červnu 18. 6. a 25. 6. 2017

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
20.05.17 Koncert "Jakou to vůní dýchá zem"
Koncert "Jakou to vůní dýchá zem"
20.05.17 18:00  - 20.05.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Májový koncert "Jakou to vůní dýchá zem" v basilice. (zpěv, varhany a mluvené slovo)

20.05.17 Sv. Klementa Marii Hofbauera, CSsR
Sv. Klementa Marii Hofbauera, CSsR
20.05.17   - 20.05.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

16.05.17 Sv. Jana Nepomuckého
Sv. Jana Nepomuckého
16.05.17   - 16.05.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

13.05.17 16. arcidiecézní pouť za duchovní povolání - mše svatá v 11.00.
16. arcidiecézní pouť za duchovní povolání - mše svatá v 11.00.
13.05.17 11:00  - 13.05.17  13:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář a basilika
popis : Ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

08.05.17 Exercicie P. Karel Satoria
Exercicie P. Karel Satoria
08.05.17 17:30  - 12.05.17  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis :

Exercicie vede P. Karel Satoria, cena kurzu je 1510,-- Kč.


30.04.17 Novinka - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
Novinka - prohlídky zvonice na Svaté Hoře
30.04.17 13:00  - 30.04.17  16:00 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. Dne  9. a 30. dubna 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
27.04.17 Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Hledání zdrojů síly ke službě“
Exercicie pro zdravotníky a ty, kteří pečují o druhé „Hledání zdrojů síly ke službě“
27.04.17 17:30  - 30.04.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede mons. Aleš Opatrný, cena kurzu je 1200,-- Kč.
23.04.17 2. neděle velikonoční (Neděle Božího Milosrdenství)
2. neděle velikonoční (Neděle Božího Milosrdenství)
23.04.17   - 23.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Hudba při liturgii v 9.00: Původní repertoir gregoriánského chorálu (latinský jednohlas).

17.04.17 Pondělí velikonoční
Pondělí velikonoční
17.04.17   - 17.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.

17.04.17 Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru
Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru
17.04.17 16:30  - 17.04.17  17:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Průřez skladbami provedenými při velikonoční liturgii.

16.04.17 Boží Hod velikonoční
Boží Hod velikonoční
16.04.17   - 16.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zasvěcený svátek. Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Svěcení pokrmů. Hudba při liturgii v 9.00: Velikonoční proprium Karla Břízy.

15.04.17 Bílá sobota
Bílá sobota
15.04.17   - 15.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Boží hrob otevřen od 6.30. Obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hodin. Možnost získat plnomocné odpustky.
14.04.17 Velký pátek
Velký pátek
14.04.17   - 14.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Den přísného postu. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady. Hudba při obřadech: Janovy pašije (chorální). Možnost získat plnomocné odpustky.

13.04.17 Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek
13.04.17 17:00  - 13.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.
09.04.17 Květná neděle
Květná neděle
09.04.17   - 09.04.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Mše v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstíčka před Svatou Horou.  Hudba při liturgii v 9.00 a v 11.00: Pavel Šmolík - Pašije podle Matouše.
09.04.17 Novinka - prohlídky zvonice
Novinka - prohlídky zvonice
09.04.17 13:00  - 09.04.17  15:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci březnu to bude poprvé možné dne 19. a 26. 3., dále pak 9. a 30. dubna 2017 vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin. 

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
07.04.17 Koncert Stabat mater v basilice
Koncert Stabat mater v basilice
07.04.17 19:00  - 07.04.17  20:00 
místo : Svatá Hora - bazilika
popis : Koncert "Stabat mater" skupiny vox novus pod vedením Petry Nové bude v basilice od 19 hodin.
01.04.17 Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
Pouť díků za záchranu MUKLů, kteří přežili propad 31. 3. - 1. 4. 1962
01.04.17 11:00  - 01.04.17  12:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mši svatou celebruje Dominik kardinál Duka.Pouť s uskutečňuje ve spolupráci s Konfederací politických vězňů.

31.03.17 ZRUŠEN! Koncert "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice
ZRUŠEN! Koncert "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice
31.03.17 18:00  - 31.03.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Koncert je bohužel ZRUŠEN!  "S Kristem trpícím a umírajícím společnost" v basilice (křížová cesta). Účinkuje Literátské bratrstvo DNES.
29.03.17 Postní koncert v basilice
Postní koncert v basilice
29.03.17 19:00  - 29.03.17  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vepřekův smíšený sbor a hosty vede sbormistr Pavel Šmolík. Na programu budou Janovy Pašije Radka Rejška.

27.03.17 Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
Exercicie "Za všechno děkujme Pánu"
27.03.17 17:30  - 31.03.17  09:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Jan Kuník.

26.03.17 NOVINKA! Prohlídka svatohorské zvonice
NOVINKA! Prohlídka svatohorské zvonice
26.03.17 13:00  - 26.03.17  16:30 
místo : Svatá Hora
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci březnu to bude poprvé možné dne 19. a 26. 3., dále pak 9. a 30. dubna 2017 vždy od 13 do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná v 15,30 hod.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 30 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.
25.03.17 Zvěstování Páně
Zvěstování Páně
25.03.17   - 25.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
23.03.17 Exercicie "Trpělivost s církví"
Exercicie "Trpělivost s církví"
23.03.17 17:30  - 26.03.17  13:00 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Ondřej Salvet, cena kurzu je 1200,-- Kč.

20.03.17 Sv. Josefa
Sv. Josefa
20.03.17   - 20.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
19.03.17 NOVINKA! prohlídka svatohorské zvonice
NOVINKA! prohlídka svatohorské zvonice
19.03.17 13:00  - 19.03.17  16:30 
místo : Svatá Hora - zvonice
popis :

Nabízíme Vám prohlídku svatohorské zvonice. V měsíci březnu to bude poprvé možné dne 19. a 26. 3. 2017 vždy od 13 do 16 hodin.

Při prohlídce se dozvíte zajímavosti o svatohorských zvonech, můžete si je prohlédnou zblízka, zjisti, jak jsou rozmístěny, které jsou výkyvné a které ne, v jakém tónu jsou laděné. Skrz okenice se můžete podívat na město Příbram. 

Prohlídka není časově náročná, zabere cca 20 minut, ale je omezena počtem lidí, kteří se na zvonici vejdou najednou. Vstupné je 50,-- kč na osobu. Těšíme se na Vás.


18.03.17 Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova
18.03.17 09:00  - 18.03.17  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vede P. Jan Sokulski CSsR.: Mše svatá, promluva, adorace, závěr. Ostatní mše sv. v 7.00, 17.00. 

13.03.17 Výroční den zvolení papeže Františka
Výroční den zvolení papeže Františka
13.03.17   - 13.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
04.03.17 Koncert Kriskroskvintetu v basilice
Koncert Kriskroskvintetu v basilice
04.03.17 16:15  - 04.03.17  17:15 
místo : Svatá Hora - basilika
popis :

Dovolujeme si vás pozvat na koncert skupiny KrisKrosKvintet do basiliky na Svaté Hoře dne 4. 3. 2017 od 16:15 hod.


01.03.17 Popeleční středa
Popeleční středa
01.03.17   - 01.03.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Den přísného postu. Udělování popelce při všech mších. Hudba při liturgii v 17.00: Proprium Radka Rejška.

25.02.17 Pobožnost k putovní ikoně Panny Marie ustavičné pomoci
Pobožnost k putovní ikoně Panny Marie ustavičné pomoci
25.02.17 09:00  - 25.02.17  11:00 
místo : Svatá Hora - bazilika
popis :

V rámci jubilea 150. výročí obnovení veřejné úcty k Matce ustavičné pomoci požehnal v květnu 2016 papež František 12 ikon Matky ustavičné pooci, které se staly putovními ikonami po společenstvích a kostelích redemptoristů po celém světě.

K nám na Svatou Horu bude přivezena v pátek 24. 2. 2017 z Frýdku. V sobotu 25. 2. 2017 bude proto speciální pobožnost k Matce ustavičné pomoci, a to po mši svaté v 9 hodin. Originál ikony je v kostele sv. Alfonze v Římě.


24.02.17 Ikona Panny Marie ustavičné pomoci požehnaná papežem Františkem navštíví na své pouti Svatou Horu
Ikona Panny Marie ustavičné pomoci požehnaná papežem Františkem navštíví na své pouti Svatou Horu
24.02.17   - 27.02.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis :

V rámci jubilea 150. výročí obnovení veřejné úcty k Matce ustavičné pomoci, Svatý Otec František požehnal dvanáct speciálně vytvořených ikon po dobu generální audience na náměstí sv. Petra v Římě dne 18. května 2016.

Začátkem roku 2017 začala putovat tato ikona po všech společenstvích a kostelích redemptoristů po celém světě. Poté, co ikona navštívila chrámy a komunity slovenských redemptoristů a redemptoristek východního obřadu, navštívila i redemptoristy západního obřadu na Slovensku. Ikona, která doputuje i na Svatou Horu, má rozměry 46 x 58 cm. Jednu ikonu vytvořil br. Richard Maidwell CSsR z jihoafrické provincie, jednu Maria Slepchenková OSsR z Ukrajiny (momentálně působí ve společenství redemptoristek v Bielsku Białej) a zbylých deset P. Eugeniusz Karpiel CSsR z Krakova.

Rozměrově je větší než originál, který je v kostele sv. Alfonze v Římě.

Od 13. února byla ikona přítomná v Bratislavě, kde se na mimořádné kapitule setkali redemptoristé jednotky Bratislava a Praha. Ikona byla v Bratislavě po celou dobu konání kapituly, která byla mimořádná tím, že se na ní oficiálně spojili redemptoristé těchto dvou jednotek. Podle P. Róberta Režného, zodpovědného  za tříročí oslav Matky ustavičné pomoci: „Přítomnost ikony na kapitule je též symbolickým vyjádřením toho, že redemptoristé chtěli začít něco nového, t. j. novou provincii, u nohou Matky Ustavičné Pomoci".

Ve dnech 24. – 27. února 2017 bude v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Přivezena bude z Frýdku. V sobotu bude speciální pobožnost k Matce ustavičné pomoci, a to po mši svaté v 9 hodin. Od nás pak poputuje do Tasovic u Znojma.


02.02.17 Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
02.02.17   - 02.02.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
21.01.17 112. výročí povýšení na basiliku
112. výročí povýšení na basiliku
21.01.17   - 21.01.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Možnost získání plnomocných odpustků.
16.01.17 Výstava "Velehrad vás volá!"
Výstava "Velehrad vás volá!"
16.01.17   - 25.10.17  16:00 
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis :

Velehradská pouť v roce 1985 u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje šokovala komunistický režim. Putovní výstava věnovaná této do té doby nemyslitelné události bude umístěna v Mníšecké kapli na Svaté Hoře.

Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo v roce 1985 téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu došlo. V jihomoravském Velehradě se chystala velká poutní slavnost, kterou měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Výstava „Velehrad Vás volá!“ mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Přibližuje a aktivity některých významných osobností skryté církve.

Panel s názvem Tajná svědectví mimo jiné připomíná zásluhy kardinála Meisnera, který v této těžké době tajně vysvětil více než 60 českých jáhnů a kněží. Kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské stávala na oltáři jeho domácí kaple v berlínské biskupské rezidenci. Tu pak po revoluci daroval zpět Svaté Hoře. Dodnes rád Svatou Horu navštěvuje.


14.01.17 Bl. Petra Donderse, CSsR
Bl. Petra Donderse, CSsR
14.01.17   - 14.01.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

08.01.17 Svátek Křtu Páně
Svátek Křtu Páně
08.01.17   - 08.01.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
06.01.17 Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
06.01.17   - 06.01.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.
06.01.17 Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru
Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru
06.01.17 18:00  - 06.01.17  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Na programu budou koledy staré Evropy.

01.01.17 Zpívání u jesliček v basilice
Zpívání u jesliček v basilice
01.01.17 14:00  - 01.01.17  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpěvníčky budou k dispozici v basilice.
01.01.17 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Slavnost Matky Boží Panny Marie
01.01.17   - 01.01.17   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zasvěcený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. 

31.12.16 Sv. Silvestra
Sv. Silvestra
31.12.16   - 01.01.17  01:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Mše svatá na závěr občanského roku ve 24:00. Celebruje kardinál Duka. Následuje multimediální prezentace dění za uplynulý rok.
30.12.16 Svátek Svaté Rodiny
Svátek Svaté Rodiny
30.12.16   - 30.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
28.12.16 Svátek svatých mláďátek, mučedníků
Svátek svatých mláďátek, mučedníků
28.12.16   - 28.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.
27.12.16 Sv. Jana, apoštola a evangelisty
Sv. Jana, apoštola a evangelisty
27.12.16   - 27.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Žehnání vína.
26.12.16 Sv. Štěpána
Sv. Štěpána
26.12.16   - 26.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.

26.12.16 Zpívání u jesliček v basilice
Zpívání u jesliček v basilice
26.12.16 14:00  - 26.12.16  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpěvníčky budou k dispozici v basilice.

26.12.16 Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
26.12.16 16:30  - 26.12.16  17:30 
místo : Svatá Hora - basilika
25.12.16 Boží Hod vánoční
Boží Hod vánoční
25.12.16   - 25.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zasvěcený svátek. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Hudba při liturgii v 9.00: Karel Bříza - Vánoční antifony.

25.12.16 Zpívání u jesliček v basilice
Zpívání u jesliček v basilice
25.12.16 14:00  - 25.12.16  15:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpěvníčky budou k zapůjčení v basilice.

24.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
24.12.16 06:00  - 24.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
24.12.16 Štědrý den
Štědrý den
24.12.16 09:00  - 24.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis :

Ranní rorátní mše v 6.00. Mše sv. v 7.00 nebude po celou dobu adventu! Další mše svatá  v 9.00. Půlnoční mše svatá bude v 16 hodin. Mše sv. v 17.00 nebude!!!.


24.12.16 Půlnoční mše svatá na Svaté Hoře
Půlnoční mše svatá na Svaté Hoře
24.12.16 16:00  - 24.12.16  17:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Půlnoční mše svatá. Hudba při liturgii: Vánoční skladby Adama V. Michny a Františka Xavera Brixiho.
23.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
23.12.16 06:00  - 23.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
23.12.16 Přinesení betlémského světla
Přinesení betlémského světla
23.12.16 18:00  - 23.12.16  18:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Příbramské skautské oddíly přinesou betlémské světlo s doprovodným programem pro děti.

22.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
22.12.16 06:00  - 22.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
21.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
21.12.16 06:00  - 21.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
21.12.16 Koncert Komorního smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka
Koncert Komorního smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka
21.12.16 19:00  - 21.12.16  20:30 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Koncert Komorního smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka pod vedením pana Pavla Šmolíka. Na programu bude J. J. Ryba: Missa in B, Handel: Halleluia ad.


20.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
20.12.16 06:00  - 20.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
19.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
19.12.16 06:00  - 19.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
18.12.16 4. neděle adventní
4. neděle adventní
18.12.16   - 18.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
17.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
17.12.16 06:00  - 17.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
16.12.16 Tradiční výstava betlémů v Mníšecké kapli
Tradiční výstava betlémů v Mníšecké kapli
16.12.16 10:00  - 02.01.17  16:00 
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Výstava bude otevřena v Mníšecké kapli denně od 16. 12. 2016 do 1. 1. 2017 od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod.

16.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
16.12.16 06:00  - 16.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
15.12.16 Vernisáž výstavy betlémů
Vernisáž výstavy betlémů
15.12.16 16:00  - 15.12.16  17:00 
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Vernisáž výstavy betlémů. Výstava bude otevřena v Mníšecké kapli denně od 16. 12. 2016 do 2. 1. 2017 od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod.

15.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
15.12.16 06:00  - 15.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
14.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
14.12.16 06:00  - 14.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
13.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
13.12.16 06:00  - 13.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
12.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
12.12.16 06:00  - 12.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
11.12.16 3. neděle adventní
3. neděle adventní
11.12.16   - 11.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
10.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
10.12.16 06:00  - 10.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
10.12.16 Adventní duchovní obnova
Adventní duchovní obnova
10.12.16 09:00  - 10.12.16  12:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Vede P. Jan Kuník začátek v 9.00 mší sv. s duchovním slovem, po mši sv. adorace Nejsv. Svátosti, zakončení ve 12.00 hod.
09.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
09.12.16 06:00  - 09.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
08.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
08.12.16 06:00  - 08.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
08.12.16 Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
08.12.16 09:00  - 08.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Doporučený svátek. Mše v 9.00, 11.00, 17.00.
07.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
07.12.16 06:00  - 07.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
07.12.16 Benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan na Svaté Hoře
Benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan na Svaté Hoře
07.12.16 19:00  - 07.12.16  20:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zveme Vás na benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan pro svatohorskou basiliku. Uskuteční se dne 7. prosince od 19 hodin a účinkují Vratislav Kříž - baryton, Martin Moudrý - varhany a Vladimír Rejlek - trubka.
06.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
06.12.16 06:00  - 06.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
05.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
05.12.16 06:00  - 05.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
04.12.16 2. neděle adventní
2. neděle adventní
04.12.16   - 04.12.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
03.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
03.12.16 06:00  - 03.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
02.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
02.12.16 06:00  - 02.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
01.12.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
01.12.16 06:00  - 01.12.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
30.11.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
30.11.16 06:00  - 30.11.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
29.11.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
29.11.16 06:00  - 29.11.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
28.11.16 Rorátní mše svatá
Rorátní mše svatá
28.11.16 06:00  - 28.11.16  07:00 
místo : Svatá Hora - basilika
27.11.16 1. neděle adventní
1. neděle adventní
27.11.16   - 27.11.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30, žehnání adventních věnců při všech mších svatých.
20.11.16 Svatocecilské nešpory
Svatocecilské nešpory
20.11.16 18:00  - 20.11.16  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Svatocecilské nešpory P. Šmolíka zpívá SHS.
20.11.16 Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Ježíše Krista Krále
20.11.16   - 20.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky.
20.11.16 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
20.11.16 17:30  - 26.11.16  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede P. Pavel Pola.

13.11.16 Exercicie pro kněze „Ježíš – chléb života podle 6. kapitoly Janova evangelia“
Exercicie pro kněze „Ježíš – chléb života podle 6. kapitoly Janova evangelia“
13.11.16 17:30  - 19.11.16  08:30 
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Exercicie vede Mons. Aleš Opatrný.

09.11.16 Výročí posvěcení lateránské baziliky, Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
Výročí posvěcení lateránské baziliky, Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
09.11.16   - 09.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
06.11.16 Bl. španělských mučedníků, CSsR
Bl. španělských mučedníků, CSsR
06.11.16   - 06.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30.
05.11.16 Dušičkový koncert
Dušičkový koncert
05.11.16 18:00  - 05.11.16  19:00 
místo : Svatá Hora
popis : "Sic luceat lux vestra" - koncert duchovní hudby. Skladby o světlech vnějších i vnitřních.
02.11.16 Všech věrných zemřelých
Všech věrných zemřelých
02.11.16   - 02.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté  v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Po odpolední mši svaté následuje dušičková pobožnost.  Hudba při liturgii: Karel Bříza - Pohřební responzoria (výběr).
01.11.16 Slavnost Všech svatých
Slavnost Všech svatých
01.11.16   - 01.11.16   
místo : Svatá Hora
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
27.10.16 Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
27.10.16 17:30  - 30.10.16   
místo : Svatá Hora - exerciční dům
popis : Pro velký zájem mons. Aleš Opatrný přidal ještě jeden kurz. ..

16.10.16 Sv. Gerarda Majelly, CSsR
Sv. Gerarda Majelly, CSsR
16.10.16   - 16.10.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
15.10.16 Lanový svět v zahradě exercičního domu
Lanový svět v zahradě exercičního domu
15.10.16 10:00  - 16.10.16  17:00 
místo : Zahrada exercičního domu
popis : Již tradičně příbramské skautské oddíly připraví i pro veřejnost v zahradě exercičního domu na Svaté Hoře lanový svět pro malé i velké.
10.10.16 Exercicie pro muže "Král David"
Exercicie pro muže "Král David"
10.10.16 17:30  - 14.10.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. Václav Hypius, CSsR.

05.10.16 Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
Bl. Františka Xaverského Seelose, CSsR
05.10.16   - 05.10.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. 

03.10.16 Základní kurz duchovních cvičení (pro ty, kdo ještě nebyli na exerciciích)
Základní kurz duchovních cvičení (pro ty, kdo ještě nebyli na exerciciích)
03.10.16 17:30  - 07.10.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. David Horáček, CSsR.

01.10.16 Svatováclavský koncert
Svatováclavský koncert
01.10.16 18:00  - 01.10.16  19:00 
místo : Svatá Hora
popis : České nebe - hudební portréty českého nebeského zastupitelstva v písních barokních a postbarokních. Účinkují: K. Falcníková - zpěv, M. Troup - varhany
28.09.16 Slavnost sv. Václava
Slavnost sv. Václava
28.09.16   - 28.09.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.

26.09.16 Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
Bl. Kašpara Stangassingera, CSsR
26.09.16   - 26.09.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

17.09.16 Koncert "Barokní ozvěny"
Koncert "Barokní ozvěny"
17.09.16 18:00  - 17.09.16  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Hraje soubor Capella infernata, řídí Miroslav Kůzl.
17.09.16 Pouť nemocných a zdravotně postižených, Den bez bariér ve spolupráci s Farní charitou Příbram
Pouť nemocných a zdravotně postižených, Den bez bariér ve spolupráci s Farní charitou Příbram
17.09.16 11:00  - 17.09.16  12:30 
místo : Svatá Hora
popis : Mši svatou v 11.00 s udělováním svátosti pomazání nemocných celebruje pan biskup Karel Herbst.Plakátek ke stažení je zde:

15.09.16 Panny Marie Bolestné
Panny Marie Bolestné
15.09.16   - 15.09.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. 

15.09.16 Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
Exercicie pro seniory – „Zralý život a jeho závěr z pohledu víry“
15.09.16 17:30  - 18.09.16  13:00 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede Mons. Aleš Opatrný.
10.09.16 Příbramská svatohorská šalmaj
Příbramská svatohorská šalmaj
10.09.16 10:00  - 10.09.16  23:00 
místo : Svatá Hora - náměstíčko
popis :
Historická slavnost na svatohorském náměstí.

10.09.16 Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů v 9 hodin
Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů v 9 hodin
10.09.16 09:00  - 10.09.16  10:00 
místo : Svatá Hora
popis : Ostatní mše svaté v 7.00 a v 17.00.
09.09.16 Příbramská svatohorská šalmaj
Příbramská svatohorská šalmaj
09.09.16   - 09.09.16   
místo : Příbram - náměstí T. G. Masaryka
popis : Zahájení historické slavnosti na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.
28.08.16 Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
28.08.16 17:30  - 03.09.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. Miloslav Kabrda, SDB
27.08.16 Koncert v refektáři
Koncert v refektáři
27.08.16 18:00  - 27.07.16  19:00 
místo : Svatá Hora - refektář
popis : A. Michna z Otradovic: LOUTNA ČESKÁ. Celovečerní provedení nejslavnější písňové sbírky českého baroka. Řídí M. Troup
27.08.16 Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
Slavnost 343. výročí posvěcení baziliky
27.08.16   - 27.08.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
21.08.16 Poutní slavnost
Poutní slavnost
21.08.16   - 21.08.16   
místo : Svatá Hora
popis : Hlavní mše svatá v 9.00, celebruje J. Exc. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.  Hudba při liturgii: M. Mielczewski - Missa "O Gloriosa Domina". Ostatní bohoslužby jako v neděli -  v 7.30, 11.00 (tichá), 15.30. Možnost získat plnomocné odpustky.
20.08.16 Poutní slavnost - vigilie
Poutní slavnost - vigilie
20.08.16 19:30  - 20.08.16  21:00 
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Po mši svaté v 19.30 následuje světelný průvod.

15.08.16 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
15.08.16   - 15.08.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
15.08.16 „Typy setkání s Bohem podle Písma“- exercicie v mlčení pro lidi středního věku
„Typy setkání s Bohem podle Písma“- exercicie v mlčení pro lidi středního věku
15.08.16 17:30  - 19.08.16  08:30 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. Angelo Scarano, S.S.L.

02.08.16 Panny Marie Andělské -Porciunkule
Panny Marie Andělské -Porciunkule
02.08.16   - 02.08.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
01.08.16 Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
Slavnost sv. Alfonse Maria de Liguori, CSsR
01.08.16   - 01.08.16   
místo : Svatá Hora
popis : Zakladatele redemptoristů. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
30.07.16 Koncert "Svaté lásky labyrint" - koncert je přesunut na 30. 7. 2016!!!!!!
Koncert "Svaté lásky labyrint" - koncert je přesunut na 30. 7. 2016!!!!!!
30.07.16 18:00  - 30.07.16  19:00 
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zpívají a hrají sólisté Literátského bratrstva DNES. Plakátek zde:

22.07.16 Sv. Máří Magdaleny
Sv. Máří Magdaleny
22.07.16   - 22.07.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Mše svatá v 7.00 v basilice, v 9.00 a v 17.00 v krápníkové kapli.

17.07.16 Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele
17.07.16   - 17.07.16   
místo : Svatá Hora
popis : Titulární slavnost kongregace redemptoristů. Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.
16.07.16 Koncert studentů středočeské mezinárodní pěvecké dílny v 18 hodin v basilice
Koncert studentů středočeské mezinárodní pěvecké dílny v 18 hodin v basilice
16.07.16 18:00  - 16.07.16   
místo : Svatá Hora - basilika
popis : Zveme Vás na slavnostní koncert studentů středočeské mezinárodní pěvecké dílny. Na programu bude duchovní hudba českých i světových hudebních skladatelù A. Michny z Otradovic, G.F. Händela, W.A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Pucciniho, A. Dvořáka a dalších. Plakát ke stažení je zde:

05.07.16 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.16   - 05.07.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00.

04.07.16 Seminář obnovy víry 2
Seminář obnovy víry 2
04.07.16 17:30  - 08.07.16  08:00 
místo : Svatá Hora
popis : Exercicie vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR
30.06.16 Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
Bl. Gennaria Sarnelli, CSsR
30.06.16   - 30.06.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

29.06.16 Slavnost sv. Petra a Pavla
Slavnost sv. Petra a Pavla
29.06.16   - 29.06.16   
místo : Svatá Hora
popis : Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
28.06.16 Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
Bl. ukrajinských mučedníků, CSsR
28.06.16   - 28.06.16   
místo : Svatá Hora
popis : Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

27.06.16 Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
Svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
27.06.16   - 27.06.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. 

25.06.16 Varhanní koncert
Varhanní koncert
25.06.16 18:00  - 25.06.16  19:00 
místo : Svatá Hora
popis : Interpret v jednání

19.06.16 Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
Sv. Jana Nepomuka Neumanna, CSsR, biskupa
19.06.16   - 19.06.16   
místo : Svatá Hora
popis :
Mše svaté v 7.30, 9.00,  11.00, 15.30.

18.06.16 Řeckokatolická pouť
Řeckokatolická pouť
18.06.16 10:00  - 18.06.16  11:00 
místo : Svatá Hora - Korunovační oltář
popis : Bohoslužba v 10 hod. u Korunovačního oltáře, ostatní mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00.

15.06.16 Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - v Mníšecké kapli
Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" - v Mníšecké kapli
15.06.16   - 14.12.16   
místo : Svatá Hora - Mníšecká kaple
popis : Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" 

je věnovaná poválečnému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni Josefu kardinálu Beranovi. Výstava na deseti panelech přibližuje životní mezníky kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Její vernisáž se stala součástí vzpomínkového obřadu pořádaného dne 7. prosince 2009, při němž kardinál Miloslav Vlk odhalil před pražským kněžským seminářem pomník arcibiskupa Berana. V únoru 2010 byla expozice k vidění na mezinárodním festivalu Mene Tekel. V závěru roku o výstavu projevil zájem český velvyslanec u Svatého stolce Pavel Vošalík. Jeho přičiněním byla přeložena do italštiny, a tak mohla být dne 16. května 2011 představena italské veřejnosti na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti 100. výročí Beranova kněžského svěcení a jeho římské primice. Výstavu slavnostně zahájila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová a s projevy vystoupili emeritní státní sekretář Svatého stolce kardinál Angelo Sodano, papežský nuncius Diego Causero a kardinál Miloslav Vlk. Přítomna byla také delegace města Plzně, rodiště kardinála Berana, v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou a plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Od té doby byla výstava s italským názvem Amare il bene e contrapporsi al male k vidění v říjnu 2011 v Miláně a následně v listopadu na Teologickém institutu San Tommaso v sicilské Messině. V březnu 2012 doputovala do reprezentativních prostor komplexu S. Maria la Nova v Neapoli a odtud byla přemístěna do poutního domu Velehrad v Římě. Také česká verze výstavy se objevila na různých místech republiky. Od 31. ledna 2011 hostovala v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Následně proběhla v třeboňské farnosti a ve Znojmě. Na jaře roku 2012 zavítala mezi krajany ve Vídni a v prosinci 2013 se představila v Plzni. Od června 2016 je zapůjčena na Svatou Horu.

 

PROSÍM POŽÁDEJTE V PRODEJNĚ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE…….