Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: Pravda neumírá

Bible

Myšlenka na den: Nechat Boha vstoupit do našeho života

Bible

Myšlenka na den: poznat Ježíše jako Božího Syna

Bible

Myšlenka na den: Přijmout Boží pozvání

Bible

Myšlenka na den: Maria - Královna našich srdcí

Bible

Myšlenka na den: Rozdávat bohatství svého srdce

Bible

Myšlenka na den: Pane, dej nám opravdovost lásky malých dětí

Bible

Myšlenka na den: Panna Maria oslavená od svého Syna

Bible

Myšlenka na den: Přijmout odpuštění skrze Ježíšův kříž

Bible

Myšlenka na den: Pane, dej nám více víry!

Myšlenka na den: Darovat se druhým a odumřít sobě

Bible

Myšlenka na den: Nesme ochotně svůj kříž

Bible

Myšlenka na den: Následovat Krista

Bible

Myšlenka na den: "Pane, zachraň mě!"

Bible

Myšlenka na den: Zrakem víry spatřit oslaveného Krista

Bible

Bůh - pokrm naší existence

P. Josef Michalčík, CSsRKrátkým rozjímáním se můžeme připravit na zítřejší neděli. V evangeliu, určeném na tuto neděli, nám Pán Ježíš odkrývá tajemství své přítomnosti v Eucharistii.

 

Vyhlášení výběrového řízení: "Oprava fasády kostala sv. Kajetána v Praze".

Vyhlašujeme výběrové řízení na dotační zakázku: Oprava fasády kostela sv. Kajetána v Praze.

Níže uvedené přílohy si můžete stáhnout přímo z odkazu:

1. Výzva k podání nabídek zde http://svata-hora.cz/backend.phtml/adresar/list/id/192

2. Výzva k podání nabídek - příloha1 -  http://svata-hora.cz/backend.phtml/adresar/list/id/192

3. Výzva k podání nabídek - příloha 2 -  http://svata-hora.cz/backend.phtml/adresar/list/id/192

Železná vůle, ocelové nervy, zlaté srdce

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání, které při pohřební mši za P. Jana Zemánka přednesl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, Příbram – Svatá Hora v pondělí 18. června 2012 P. Stanislav Přibyl, CSsR.

 

P. Stanislav Přibyl, CSsR 19.06.2012  více

Zemřel P. Jan Zemánek

P. Jan ZemánekV pátek 8. června 2012 zemřel v Charitním domově sv. Václava ve Staré Boleslavi redemptorista P. Jan Zemánek, první provinciál po převratu v roce 1989. Pohřební mši svatou bude sloužit v pondělí 18. června 2012 v 10.30 hodin pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Tělo zemřelého bude uloženo do řádového hrobu v Tasovicích po pohřební mši v tasovickém farním kostele, která bude sloužena v úterý 19. června 2012 v 15.00 hodin. R.I.P. 

 

Ježíš přijímá svůj kříž