Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: Prosit nebeského Otce s důvěrou

Bible

Myšlenka na den: Co máme dělat, abychom byli spaseni?

Bible

Myšlenka na den: Být vděčný za Boží lásku

Bible

Myšlenka na den: Přijmout Ježíše v pravdě svého srdce

Bible

Myšlenka na den: Kdo je největší v Božím království

Bible

Myšlenka na den: naslouchat andělům

Bible

Myšlenka na den: Zůstat pokorným

Bible

Myšlenka na den: Naslouchat Bohu ve všedním dni

Bible

Myšlenka na den: Bůh zná úmysly našich srdcí

Bible

Myšlenka na den: Přinášet úrodu v moci Božího slova

Bible

Myšlenka na den: Život je o nás.

Bible

Myšlenka na den: Vstát z mrtvých Boží mocí

Bible

Myšlenka na den: Přijmout Marii do svého života

Bible

Myšlenka na den: Přijmout ospravedlnění skrze Ježíše Krista

Bible

Myšlenka na den: Pane Ježíši, daruj mi lásku k nepřátelům!

Bible

Myšlenka na den: Maria - Hvězda mořská

 Bible

Myšlenka na den: Naučit se denně rozjímat

Bible

Myšlenka na den: Nejtěžší půst

Bible

Myšlenka na den: Pane Ježíši, obdaruj nás milostí obrácení

Bible

Myšlenka na den: Přijmout celé Boží slovol