Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: Pane Ježíši, obdaruj nás milostí obrácení

Bible

Myšlenka na den: Přijmout celé Boží slovol

Myšlenka na den: Pravda neumírá

Bible

Myšlenka na den: Nechat Boha vstoupit do našeho života

Bible

Myšlenka na den: poznat Ježíše jako Božího Syna

Bible

Myšlenka na den: Přijmout Boží pozvání

Bible

Myšlenka na den: Maria - Královna našich srdcí

Bible

Myšlenka na den: Rozdávat bohatství svého srdce

Bible

Myšlenka na den: Pane, dej nám opravdovost lásky malých dětí

Bible

Myšlenka na den: Panna Maria oslavená od svého Syna

Bible

Myšlenka na den: Přijmout odpuštění skrze Ježíšův kříž

Bible

Myšlenka na den: Pane, dej nám více víry!

Myšlenka na den: Darovat se druhým a odumřít sobě

Bible

Myšlenka na den: Nesme ochotně svůj kříž

Bible

Myšlenka na den: Následovat Krista

Bible

Myšlenka na den: "Pane, zachraň mě!"

Bible

Myšlenka na den: Zrakem víry spatřit oslaveného Krista

Bible

Bůh - pokrm naší existence

P. Josef Michalčík, CSsRKrátkým rozjímáním se můžeme připravit na zítřejší neděli. V evangeliu, určeném na tuto neděli, nám Pán Ježíš odkrývá tajemství své přítomnosti v Eucharistii.

 

Vyhlášení výběrového řízení: "Oprava fasády kostala sv. Kajetána v Praze".

Vyhlašujeme výběrové řízení na dotační zakázku: Oprava fasády kostela sv. Kajetána v Praze.

Níže uvedené přílohy si můžete stáhnout přímo z odkazu:

1. Výzva k podání nabídek zde http://svata-hora.cz/backend.phtml/adresar/list/id/192

2. Výzva k podání nabídek - příloha1 -  http://svata-hora.cz/backend.phtml/adresar/list/id/192

3. Výzva k podání nabídek - příloha 2 -  http://svata-hora.cz/backend.phtml/adresar/list/id/192

Železná vůle, ocelové nervy, zlaté srdce

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání, které při pohřební mši za P. Jana Zemánka přednesl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, Příbram – Svatá Hora v pondělí 18. června 2012 P. Stanislav Přibyl, CSsR.

 

P. Stanislav Přibyl, CSsR 19.06.2012  více

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187