Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: Prosit o vytrvalost ve víře

Bible

Myšlenka na den: Vykročit za Ježíšem

Bible

Myšlenka na den: S pokorou prosit Ježíše o vnitřní uzdravení

Bible

Myšlenka na den: Začít den s Bohem

Bible

Vánoční myšlenka na den: Dítě Ježíš - světlo našeho života

Bible

Adventní myšlenka na den: oslavit našeho Pána za všechna dobrodiní

Bible

Adventní myšlenka na den: S důvěrou očekávat Boží příchod v neřešitelných situacích

Bible

Adventní myšlenka na den: Přijmout svůj skutečný původ

Bible

Adventní myšlenka na den: pravá velikost člověka

Bible

Adventní myšlenka na den: Ježíš má moc odpustit nám hříchy

Bible

Advnentní myšlenka na den: S vírou přistoupit k Ježíši

Bible

Adventní myšlenka na den: Kdo vejde do nebeského království

Bible

Myšlenka na den: Boží advent

Bible

Myšlenka na den: neúspěch chápat jako pozvání k novému začátku

Bible

Myšlenka na den: Mrtví vstanou

Bible

Myšlenka na den: Správně posuzovat události

Bible

Myšlenka na den: Vnímat znaky času

Bible

Myšlenka na den: Oheň Boží lásky

Bible

Myšlenka na den: Učit se důvěře v Boha

Bible

Myšlenka na den: Slyšet Ježíšovu výzvu k našemu obrácení

Bible