Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: Bůh mluví skrze naše nejbližší

Bible

Myšlenka na den: Den co den dávat první místo Kristu

Bible

Myšlenka na den: Nechat zářit Krista ve svém srdci

Bible

Myšlenka na den: Stát se Ježíšovým příbuzným

Bible

Myšlenka na den: Neodporovat pravdě

Bible

Myšlenka na den: Učit se přijímat pravdu bez překrucování skutečnosti

Bible

Myšlenka na den: Obrátit se k Bohu každý den

Bible

Myšlenka na den: Prohlubovat si poznání o Bohu

Bible

Myšlenka na den: Nový pohled na své bližní

Bible

Myšlenka na den: Prosit o vytrvalost ve víře

Bible

Myšlenka na den: Vykročit za Ježíšem

Bible

Myšlenka na den: S pokorou prosit Ježíše o vnitřní uzdravení

Bible

Myšlenka na den: Začít den s Bohem

Bible

Vánoční myšlenka na den: Dítě Ježíš - světlo našeho života

Bible

Adventní myšlenka na den: oslavit našeho Pána za všechna dobrodiní

Bible

Adventní myšlenka na den: S důvěrou očekávat Boží příchod v neřešitelných situacích

Bible

Adventní myšlenka na den: Přijmout svůj skutečný původ

Bible

Adventní myšlenka na den: pravá velikost člověka

Bible

Adventní myšlenka na den: Ježíš má moc odpustit nám hříchy

Bible

Advnentní myšlenka na den: S vírou přistoupit k Ježíši

Bible

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187