Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Kalendář akcí na Svaté Hoře 2016 - 2017

Kalendář akcí na Svaté Hoře 2016 - 2017 máte ke stažení v pdf  zde.
Jechortová 12.12.2016  více

Plakát duchovních cvičení na Svaté Hoře v roce 2017

Plakátek se všemi exerciciemi na Svaté Hoře v roce 2017 je ke stažení zde.
Jechortová 12.12.2016  více

Další z řady benefičních koncertů na Svaté Hoře!

Zveme Vás na benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan pro svatohorskou basiliku. Uskuteční se dne 7. prosince od 19 hodin a účinkují Vratislav Kříž - baryton, Martin Moudrý - varhany a Vladimír Rejlek - trubka. Plakátek je ke stažení zde:
Jechortová 24.11.2016  více

Nová interaktivní expozice na Svaté Hoře

Muzeum

Nově zrekonstruovaný poutní areál Svaté Hory Vám nyní nabízí novou expozici nového velkého muzea, které je určeno nejen všem žákům a studentům, ale i všem zájemcům o historii a barokní umění. Máme pro Vás připravený poutavý výklad, pracovní listy, zajímavé exponáty, časovou osu s významnými událostmi z naší historie, animované filmy, dokumentární film o rekonstrukci, slepou mapu Čech a mnoho dalšího. Plakátek je ke stažení zde:

Jechortová 16.11.2016  více

Rorátní mše svaté na Svaté Hoře v roce 2016

Po celou adventní dobu od pondělí do soboty (kromě neděle) bude ranní rorátní mše svatá na Svaté Hoře v 6.00 hod. Mše svatá v 7 hodin již nebude!!!!!
Jechortová 07.11.2016  více

Lanový svět 2016 v zahradě exercičního domu

Již tradičně příbramské skautské oddíly připraví i pro veřejnost v zahradě exercičního domu na Svaté Hoře lanový svět pro malé i velké.plakát ke stažení zde :
Martina Jechortova 07.10.2016  více

Zveme Vás na koncert ČESKÉ NEBE - hudební portréty českého nebeského zastupitelstva.

Koncert proběhne v sobotu 1. října 2016 od 18:00 v bazilice Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře.

Plakát koncertu zde .

 21.09.2016  více

Srdečně Vás zveme na koncert s názvem BAROKNÍ OZVĚNY, který proběhne v sobotu 17. 9. 2016 v 18 hodin ve svatohorské bazilice.

Plakát koncertu zde .
 09.09.2016  více

Pouť nemocných - den bez bariér - 25 let Farní charity Příbram 17. 9. 2016

Zveme Vás srdečně na poutní mši svatou po níž se bude udělovat svátost nemocných, odpoledne je připraven bohatý doprovodný program i pro rodiny s dětmi. Podrobnosti naleznete zde na plakátku:
Jechortová 06.09.2016  více

Pro velký zájem jsme zařadili ještě jeden kurz mons. Aleše Opatrného!

Jechortová 24.08.2016  více

V barokním refektáři kláštera na Svaté Hoře se v sobotu 27. srpna 2016 uskutečnil koncert LOUTNA ČESKÁ Adama Václava Michny z Otradovic.

Plakátek zde.
 22.08.2016  více

Koncert studentů středočeské mezinárodní pěvecké dílny v 18 hodin v basilice

Zveme Vás na slavnostní koncert studentů středočeské mezinárodní pěvecké dílny. Na programu bude duchovní hudba českých i světových hudebních skladatelù A. Michny z Otradovic, G.F. Händela, W.A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Pucciniho, A. Dvořáka a dalších. Plakát ke stažení je zde:
Jechortová 14.07.2016  více

Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" na Svaté Hoře

Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" o kardinálu Beranovi, která je na Svaté Hořeod Noci kostelů, je nyní nainstalována v Mníšecké kapli. Prosím požádejte obsluhu v prodejně a infocentru o zpřístupnění.Foto
Jechortová 16.06.2016  více

Noc kostelů na Svaté Hoře

Zveme Vás na již tradiční "netradiční večer otevřených chrámů - plakát s programem všech zúčastněných příbramských chrámů naleznete zde:
Jechortová 04.06.2016  více

Autogramiáda na Svaté Hoře

Dne 22. 5. 2016 v neděli bude koncelebrovat Prof. Max Kašparů na mši svaté v 9 hodin a RNDr. Jiří Grygar bude čtenářem čtení. Po mši svaté se uskuteční autogramiáda v prostorách prodejny a infocentra na Svaté Hoře, na kterou Vás srdečně zveme. Knihy Prof. Maxe Kašparů jsou k dispozici ke koupi. Plakátek ke stažení je zde

Jechortová 28.04.2016  více

Zveme Vás na další z řady benefičních koncertů

Benefiční koncert na podporu nových svatohorských varhan se bude konat v basilice Nanebevzetí Panny Marie dne 4. 5. 2016 od 19 hodin.Účinkují: pan Vladimír Rejlek – trubka, Vratislav Kříž – baryton a Josef Popelka – varhany. Vstupné je 300 Kč. Plakátek ke stažení je zde:

Jechortová 22.04.2016  více

Velikonoční koncert v basilice

Dovolujeme si Vás pozvat na další z koncertů v basilice NanebevzetÍ Panny Marie na Svaté Hoře. Plakátek ke stažení je zde:
Jechortová 12.04.2016  více

Svatá Hora hledá průvodce

Plakát ke stažení je zde:
Martina Jechortova 01.04.2016  více

Janovy pašije - koncert v basilice Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora dne 22. března 2016

Jechortová 07.03.2016  více

Slavnostní zahájení provozu Svaté Hory proběhne dne 5. června 2016 v 9 hodin

Slavnostní zahájení provozu s novými službami, proběhne na slavnost Korunovace Milostné sošky Panny Marie Svatohorské dne 5.6.2016 v 9:00 hod. za přítomnosti kardinála Dominika Duky. Zároveň proběhne slavnostní otevření Svaté Brány milosrdenství, při které můžete získat plnomocné odpustky.
P. Jan Sokulski 04.02.2016  více