Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Koncert studentů středočeské mezinárodní pěvecké dílny v 18 hodin v basilice

Zveme Vás na slavnostní koncert studentů středočeské mezinárodní pěvecké dílny. Na programu bude duchovní hudba českých i světových hudebních skladatelù A. Michny z Otradovic, G.F. Händela, W.A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Pucciniho, A. Dvořáka a dalších. Plakát ke stažení je zde:
Jechortová 14.07.2016  více

Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" na Svaté Hoře

Putovní výstava "Milovat dobro a odporovat zlu" o kardinálu Beranovi, která je na Svaté Hořeod Noci kostelů, je nyní nainstalována v Mníšecké kapli. Prosím požádejte obsluhu v prodejně a infocentru o zpřístupnění.Foto
Jechortová 16.06.2016  více

Noc kostelů na Svaté Hoře

Zveme Vás na již tradiční "netradiční večer otevřených chrámů - plakát s programem všech zúčastněných příbramských chrámů naleznete zde:
Jechortová 04.06.2016  více

Autogramiáda na Svaté Hoře

Dne 22. 5. 2016 v neděli bude koncelebrovat Prof. Max Kašparů na mši svaté v 9 hodin a RNDr. Jiří Grygar bude čtenářem čtení. Po mši svaté se uskuteční autogramiáda v prostorách prodejny a infocentra na Svaté Hoře, na kterou Vás srdečně zveme. Knihy Prof. Maxe Kašparů jsou k dispozici ke koupi. Plakátek ke stažení je zde

Jechortová 28.04.2016  více

Zveme Vás na další z řady benefičních koncertů

Benefiční koncert na podporu nových svatohorských varhan se bude konat v basilice Nanebevzetí Panny Marie dne 4. 5. 2016 od 19 hodin.Účinkují: pan Vladimír Rejlek – trubka, Vratislav Kříž – baryton a Josef Popelka – varhany. Vstupné je 300 Kč. Plakátek ke stažení je zde:

Jechortová 22.04.2016  více

Velikonoční koncert v basilice

Dovolujeme si Vás pozvat na další z koncertů v basilice NanebevzetÍ Panny Marie na Svaté Hoře. Plakátek ke stažení je zde:
Jechortová 12.04.2016  více

Svatá Hora hledá průvodce

Plakát ke stažení je zde:
Martina Jechortova 01.04.2016  více

Janovy pašije - koncert v basilice Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora dne 22. března 2016

Jechortová 07.03.2016  více

Slavnostní zahájení provozu Svaté Hory proběhne dne 5. června 2016 v 9 hodin

Slavnostní zahájení provozu s novými službami, proběhne na slavnost Korunovace Milostné sošky Panny Marie Svatohorské dne 5.6.2016 v 9:00 hod. za přítomnosti kardinála Dominika Duky. Zároveň proběhne slavnostní otevření Svaté Brány milosrdenství, při které můžete získat plnomocné odpustky.
P. Jan Sokulski 04.02.2016  více

Kalendář akcí na Svaté Hoře pro nejbližší měsíce

Kalendář akcí na Svaté Hoře v novém roce 2016 je k dispozici v elektronické podobě zde.
Jechortová 03.02.2016  více

Program duchovních cvičení 2016

Program duchovních cvičení a kurzů v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2016 si můžete stáhnout zde
Martina Jechortova 29.01.2016  více

Exercicie P. Petra Beneše se konají!

Podařilo se nám ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským domluvit náhradní místo pro konání exercicií P. Petra Beneše, CSsR ve stejném termínu od 5. do 8. 11. 2015.
Jechortová 12.10.2015  více

Byly zahájeny práce na dlouho připravované rekonstrukci Svaté Hory

Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora byla na podzim minulého roku schválena Ministerstvem pro místní rozvoj dotace v celkové výši 191 193 830,15- Kč z Integrovaného operačního programu (162 514 755,62- Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 28 679 074,53- Kč ze státního rozpočtu ČR) na projekt „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu" (CZ.1.06/5.1.00/24.09583).
Jan Traxler 19.05.2015  více

Zemřel P. Břetislav Vaněk

V pondělí 19. ledna 2015 v dopoledních hodinách zemřel P. Břetislav Vaněk, CSsR. Parte naleznete zde.
Jechortová 20.01.2015  více

Kalendář akcí 2014-2015

Kalendář akcí na Svaté Hoře v novém církevním roce 2014-2015 je k dispozici v elektronické podobě zde Kalendář akcí 2014-2015 a zde
Martina Jechortova 16.12.2014  více

Cyril a Metoděj - šiřitelé kultury života

cyril a metodejCyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi civilizované národy. „Papež senior“ Benedikt XVI jednou řekl: Máme-li nyní krátce shrnout duchovní profil obou bratří, je třeba povšimnout si především nadšení, s nímž Cyril přistupoval ke spisům svatého Řehoře Naziánského. U něj se naučil chápat význam jazyka při předávání Zjevení.


P. Krzysztof Strzelczyk, C.Ss.R 05.07.2014  více

Slavnost Korunovace na Svaté Hoře - neděle 29. června 2014

Nová svatohorská pohledniceV neděli 29. června 2014 se na Svaté Hoře uskuteční Slavnost Korunovace. Je to 281. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie.

Podrobný program naleznete na plakátku ke stažení.

Ježíš - Dobrý pastýř

jezis dobry pastyrJežíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas." (Jan 10,1-5)

Duchovní slovo P. Jana Sokulského ke 4. neděli velikonoční

 11.05.2014  více

Kráčet s Ježíšem zmrtvýchvstalým

jezis eucharistieJežíš kráčí s emauzskými učedníky, dává důraz na Písmo, které je slovem živého Boha. Všechno v prorocích, co se vztahuje na Ježíše se naplňuje a stává realitou našeho života. Ježíš nám dává svůj zmrtvýchvstalý život v Eucharistii.

Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka.

Prázdný hrob

X Prázdný hrobPrvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187