Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Lidové misie v Dřevohosticích, Blazicích, Pavlovicích a Radslavicích 21. - 29. 2. 2004

Třetí misie v tomto roce nás zavedly na Moravu do blízkosti sv. Hostýna a byla to zatím naše největší akce. Zdejšímu duchovnímu správci (P. Artur Górka) velmi záleželo na tom, aby žádná z jeho farností nepřišla zkrátka. Pokusili jsme se tedy vykonat naši duchovní obnovu ve všech čtyřech kostelech.

Lidové misie v Žamberku 31. 1. - 8. 2. 2004

Na druhé misie v letošním roce jsme nemuseli jezdit nijak daleko. Farnost Žamberk patří do našeho vikariátu Ústí nad Orlicí a leží asi jen 30 km od Králík. Město Žamberk má něco málo přes 6000 obyvatel.

Lidové misie na Sedlčansku ve farnostech Petrovice, Nechvalice a Obděnice - 10. - 18. 1. 2004

V novém roce jsme začali své misijní působení na Sedlčansku. Na misie nás pozval P. Paweł Kukioła, který je zde duchovním správcem ve třech farnostech - Petrovice, Obděnice a Nechvalice. P. Pawel si velmi přál, aby se misie uskutečnily v každé z jeho farností.

Lidové misie v Lysé nad Labem 6. - 14. 12. 2003

Lysá nad Labem je město, které má více než 8 000 obyvatel. Jak napovídá název, leží v úrodném Polabí, které má svůj půvab i dějiny. V městě samotném se nachází krásný barokní kostel sv. Jana Křtitele, bývalý augustiniánský klášter či zámek s unikátním parkem. Avšak po stránce náboženské je zde hůře než v jiných částech naší republiky.

Lidové misie ve farnosti Mladé Bříště a Zachotín 15. - 23. 11. 2003

Mladé Bříště a Zachotín jsou dvě malé farnosti ležící na Českomoravské vrchovině poblíž Humpolce. Mladé Bříště patří ještě do diecéze Hradec Králové, zatímco Zachotín již spadá do diecéze České Budějovice. Obě farnosti spravuje mladý kněz, premonstrát, P. Maximilián Rylko.

Obnova lidových misií v Dolním Benešově a Zábřehu 25. - 30. 10. 2003

Lidové misie v Dolním Benešově a Zábřehu vykonali minulý rok (20. - 27. 10. 2002) P. Strzelczyk a P. Šindelář. Byly to první klasické devítidenní lidové misie Pražské provincie redemptoristů od roku 1950. Zhruba rok po misiích je možno pořádat ve farnosti ještě tzv. misijní obnovu. Doba trvání misijní obnovy bývá kratší než u klasických misií, v našem případě to bylo 6 dní.

Lidové misie v Olomouci v kostele sv. Michala 11. - 19. 10. 2003

Sv. Michal je farnost v centru Olomouce, hned vedle kněžského semináře. Jako farář zde působí P. Antoním Basler, který je zároveň kancléřem na olo­mouckém arcibis­kupství. Nedělní účast na bohoslužbách u sv. Michala je přibližně 120 lidí.

Lidové misie ve Vodňanech 20. - 28. 9. 2003

Vodňany jsou malé město na jihu Čech, s přilehlými obcemi mají cca 6500 obyvatel. Do kostela přichází v neděli asi 220 lidí. K Vodňanům patří ještě filiální farnosti Skočice a Chelčice. Duchovním správcem je zde už čtyři roky mladý polský kněz P. Zbyszek Wawrowski.

Pracovní setkání s našimi bohoslovci na Králíkách 18. - 22. 8. 2003

Pravidelná spolupráce s našimi bohoslovci během misií je pro misijní skupinu pravým požehnáním. Přináší užitek kněžím (kteří mají více času na zpovídání), věřícím (misie jsou pestřejší) a nakonec i studentům samotným, neboť taková spolupráce během misií je pro ně zároveň i užitečnou praxí.

Velká rošáda - 1. 7. 2003

K 1.7.2003 nastala ve složení misijní dvojice změna. P. Krzysztof odešel na vlastní žádost jako kaplan zpět do Frýdku. Na místo něj se na Králíkách objevil P. „fešák" - Tomasz Waściński CSsR.

Zhodnocení misijní sezóny 2002 - 2003

Naše první misijní sezóna začala poměrně pozdě, teprve 20. - 27. 10. 2002 se ve farnosti Dolní Benešov na Hlučínsku uskutečnila první společná misie P. Krzysztofa Strzelczyka a P. Jiřího Šindeláře. Oba jsme měli za sebou stěhování do nového působiště, nejprve do poutního domu, později do kláštera. P. Strzelczyk měl na počátku zdravotní problémy a potřeboval si odpočinout. P. Šindelář se jako novokněz teprve seznamoval s praktickou kněžskou službou, vypracovával si misijní promluvy, sbíral zkušenosti na misiích s P. Michalem Zamkovským ze slovenského Podolínce a podle vzoru slovenských spolubratří připravoval misijní křížky, obrázky a literaturu na misie.

Lidové misie v Horní Cerekvi 10. - 18. 5. 2003

Horní Cerekev je malé město, které leží asi 15 km od Pelhřimova a má něco málo přes 1800 obyvatel. Farnost patří do ČB-diecéze, vikariát Pelhřimov. Nedělní bohoslužby tu navštěvuje 120-150 lidí.

Lidové misie v Červené Vodě 5. - 13. 4. 2003

Červená Voda je obec s přibližně 2 000 obyvateli. Leží nedaleko od našeho kláštera v Králíkách (asi 10 km) v okrese Ústí n. Orlicí. Farnost patří do arcidiecéze olomoucké, spravuje ji mladý kněz Pavel Vágner a návštěvnost nedělní mše svaté je zde asi 150 lidí.

Lidové misie v Dolní Dobrouči 22. 3. - 30. 3. 2003

Dolní Dobrouč je obec s cca 2 000 obyvateli. Leží asi 10 km od Ústí n. Orlicí (50 km od Králík). Nedělní návštěvnost kostela je přibližně 250-300 lidí.

Lidové misie v Tasovicích 7. - 15. 3. 2003

Tasovice jsou malou farností na Jižní Moravě - leží asi 10km od Znojma. Tuto farnost spravují redemptoristé, protože jde o rodiště našeho slavného spolubratra sv. Klementa Marie Hofbauera, CSsR. Obec má zhruba 1 400 obyvatel a účast na nedělních bohoslužbách je 100-120 lidí. Zdejší duchovní správce a náš spolubratr P. Miroslaw Jesel, CSsR, t.č. vikář provinciála Pražské provincie redemptoristů, požádal o misie na podzim r. 2002. P. Jesel si zvolil netradiční termín konání misie - od pátku 7.3. do soboty 15.3. tak, aby lidové misie vyvrcholily poutní slavností sv. Klementa právě v sobotu 15.3.

Lidové misie ve Slatiňanech 15. - 23. 2. 2003

Slatiňany jsou malé město (cca 4000 obyvatel) ležící 5 km od Chrudimi. Farnost spravuje P. Bohuslav Směšný, nedělní bohoslužby zde navštěvuje 100-150 lidí. Samotným misiím předcházela několikaměsíční duchovní a organizační příprava farnosti: V rámci přípravy zde v adventu proběhlo misijní triduum. Po novém roce uspořádal místní pan farář v kostele koncert, který doprovázel P. Šindelář duchovním slovem, v němž se zaměřil zvláště na lidi, kteří jinak do kostela nepřijdou. Přípravu farnosti uzavřela misijní neděle, během které se P. Šindelář během bohoslužeb zaměřil na blížící se misii a poté pozval farníky k besedě na téma lidové misie. Ve zbývajícím čase se pan farář, spolu s farníky, postaral o rozšíření programu misií v místních médiích a o technické zázemí plánované akce. 

Lidové misie v Dolním Benešově 20. - 27. 10. 2002

Dolní Benešov je malé město ve Slezsku - na Hlučínsku. Spolu s farností Zábřeh má Dolní Benešov kolem 6 000 obyvatel a účast obou farností na nedělních bohoslužbách je dohromady 800 - 900 lidí. Farnost spravuje mladý kněz P. Ladislav Stanečka. Obě farnosti jsou dosti tradiční, poměrně živé a lidé se zde na misie těšili. Někteří pamětníci si ještě vzpomněli na misie, které zde několikrát konali naši spolubratři do roku 1950.

Založení misijní skupiny

Během provinciální kapituly Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů v březnu roku 2002 se shromáždění členové Pražské provincie redemptoristů shodli na nutnosti obnovení své tradiční misijní činnosti. Zavázali tedy nové vedení provincie k vytvoření samostatné misijní skupiny, která by se věnovala lidovým misiím ve farnostech.

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187