Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Lidové misie v Dolním Benešově 20. - 27. 10. 2002

Dolní Benešov je malé město ve Slezsku - na Hlučínsku. Spolu s farností Zábřeh má Dolní Benešov kolem 6 000 obyvatel a účast obou farností na nedělních bohoslužbách je dohromady 800 - 900 lidí. Farnost spravuje mladý kněz P. Ladislav Stanečka. Obě farnosti jsou dosti tradiční, poměrně živé a lidé se zde na misie těšili. Někteří pamětníci si ještě vzpomněli na misie, které zde několikrát konali naši spolubratři do roku 1950.

Založení misijní skupiny

Během provinciální kapituly Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů v březnu roku 2002 se shromáždění členové Pražské provincie redemptoristů shodli na nutnosti obnovení své tradiční misijní činnosti. Zavázali tedy nové vedení provincie k vytvoření samostatné misijní skupiny, která by se věnovala lidovým misiím ve farnostech.

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187