Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Lidové misie v Červené Vodě 5. - 13. 4. 2003

Červená Voda je obec s přibližně 2 000 obyvateli. Leží nedaleko od našeho kláštera v Králíkách (asi 10 km) v okrese Ústí n. Orlicí. Farnost patří do arcidiecéze olomoucké, spravuje ji mladý kněz Pavel Vágner a návštěvnost nedělní mše svaté je zde asi 150 lidí.

Lidové misie v Dolní Dobrouči 22. 3. - 30. 3. 2003

Dolní Dobrouč je obec s cca 2 000 obyvateli. Leží asi 10 km od Ústí n. Orlicí (50 km od Králík). Nedělní návštěvnost kostela je přibližně 250-300 lidí.

Lidové misie v Tasovicích 7. - 15. 3. 2003

Tasovice jsou malou farností na Jižní Moravě - leží asi 10km od Znojma. Tuto farnost spravují redemptoristé, protože jde o rodiště našeho slavného spolubratra sv. Klementa Marie Hofbauera, CSsR. Obec má zhruba 1 400 obyvatel a účast na nedělních bohoslužbách je 100-120 lidí. Zdejší duchovní správce a náš spolubratr P. Miroslaw Jesel, CSsR, t.č. vikář provinciála Pražské provincie redemptoristů, požádal o misie na podzim r. 2002. P. Jesel si zvolil netradiční termín konání misie - od pátku 7.3. do soboty 15.3. tak, aby lidové misie vyvrcholily poutní slavností sv. Klementa právě v sobotu 15.3.

Lidové misie ve Slatiňanech 15. - 23. 2. 2003

Slatiňany jsou malé město (cca 4000 obyvatel) ležící 5 km od Chrudimi. Farnost spravuje P. Bohuslav Směšný, nedělní bohoslužby zde navštěvuje 100-150 lidí. Samotným misiím předcházela několikaměsíční duchovní a organizační příprava farnosti: V rámci přípravy zde v adventu proběhlo misijní triduum. Po novém roce uspořádal místní pan farář v kostele koncert, který doprovázel P. Šindelář duchovním slovem, v němž se zaměřil zvláště na lidi, kteří jinak do kostela nepřijdou. Přípravu farnosti uzavřela misijní neděle, během které se P. Šindelář během bohoslužeb zaměřil na blížící se misii a poté pozval farníky k besedě na téma lidové misie. Ve zbývajícím čase se pan farář, spolu s farníky, postaral o rozšíření programu misií v místních médiích a o technické zázemí plánované akce. 

Lidové misie v Dolním Benešově 20. - 27. 10. 2002

Dolní Benešov je malé město ve Slezsku - na Hlučínsku. Spolu s farností Zábřeh má Dolní Benešov kolem 6 000 obyvatel a účast obou farností na nedělních bohoslužbách je dohromady 800 - 900 lidí. Farnost spravuje mladý kněz P. Ladislav Stanečka. Obě farnosti jsou dosti tradiční, poměrně živé a lidé se zde na misie těšili. Někteří pamětníci si ještě vzpomněli na misie, které zde několikrát konali naši spolubratři do roku 1950.

Založení misijní skupiny

Během provinciální kapituly Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů v březnu roku 2002 se shromáždění členové Pražské provincie redemptoristů shodli na nutnosti obnovení své tradiční misijní činnosti. Zavázali tedy nové vedení provincie k vytvoření samostatné misijní skupiny, která by se věnovala lidovým misiím ve farnostech.

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187