Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Lidové misie v Šumperku 15. - 23. 5. 2004

Po Červené Vodě se další lidové misie konaly opět v olomoucké arcidiecézi, v nedalekém Šumperku. Město Šumperk má přibližně 29000 obyvatel a působí zde celá řada různých církví. Naše misie však byly zaměřeny především do vlastních řad.

Obnova misií v Červené Vodě 1. - 6. 5. 2004

Po roce jsme se vrátili také k našim sousedům do Olomoucké arcidiecéze - do Červené Vody k P. Pavlu Vágnerovi a jeho farníkům. Tato obec má s přilehlými osadami něco přes 3000 obyvatel a na nedělní bohoslužby přichází do zdejšího kostela 130-140 věřících. Misijní obnovu provedli P. Šindelář a P. Waściński, pro nemoc nám nemohl přijet na pomoc náš bohoslovec Jiří Ondovčák.

Lidové misie v Jablonném nad Orlicí a okolí 17. - 25. 4. 2004

Naše další misijní cesta vedla do Jablonného nad Orlicí a filiálního kostela v Jamném nad Orlicí. Toto malé město, vzdálené 20 km od Králík se svými 3100 obyvateli a se skupinou katolíků v počtu necelých 200nás přivítalo na osmidenní misie od 17.dubna až do 25. dubna.

Obnova lidových misií v Horní Cerekvi 20. - 25. 3. 2004

Po necelém roce jsme se vrátili do Horní Cerekve na šestidenní misijní obnovu. Jde o malé město na Pelhřimovsku, které má spolu s přilehlými osadami něco málo přes 1800 obyvatel. Nedělní bohoslužby zde navštěvuje 120-150 věřících, duchovním správcem je P. Václav Šika. Misijní obnovu provedli P. Šindelář, P. Waściński a náš bohoslovec Jiří Ondovčák.

Obnova misií v Dolní Dobrouči 27. 3. - 1. 4. 2004

Po roce jsme se vrátili také do Dolní Dobrouče. Je to obec v naší královéhradecké diecézi, která má s přilehlými osadami cca 2500 obyvatel, nedělní bohoslužby zde navštěvuje asi 250 věřících a duchovním správcem je P. Josef David. Této misijní obnovy se zúčastnili P. Šindelář, P. Waściński a náš nejaktivnější spolupracovník - bohoslovec Petr Beneš.

Obnova misií ve Slatiňanech 6. - 11. 3. 2004

Po roční přestávce jsme opět zavítali do Slatiňan. Připomínám, že jde o malé město, které má necelých 4000 obyvatel, nedělních bohoslužeb se zde účastní 140-160 věřících a duchovním správcem je P. Bohuslav Směšný. Misijní obnova zde trvala šest dní a zúčastnili se jí P. Šindelář, P. Waściński a náš bohoslovec Jirka Carbol.

Lidové misie v Dřevohosticích, Blazicích, Pavlovicích a Radslavicích 21. - 29. 2. 2004

Třetí misie v tomto roce nás zavedly na Moravu do blízkosti sv. Hostýna a byla to zatím naše největší akce. Zdejšímu duchovnímu správci (P. Artur Górka) velmi záleželo na tom, aby žádná z jeho farností nepřišla zkrátka. Pokusili jsme se tedy vykonat naši duchovní obnovu ve všech čtyřech kostelech.

Lidové misie v Žamberku 31. 1. - 8. 2. 2004

Na druhé misie v letošním roce jsme nemuseli jezdit nijak daleko. Farnost Žamberk patří do našeho vikariátu Ústí nad Orlicí a leží asi jen 30 km od Králík. Město Žamberk má něco málo přes 6000 obyvatel.

Lidové misie na Sedlčansku ve farnostech Petrovice, Nechvalice a Obděnice - 10. - 18. 1. 2004

V novém roce jsme začali své misijní působení na Sedlčansku. Na misie nás pozval P. Paweł Kukioła, který je zde duchovním správcem ve třech farnostech - Petrovice, Obděnice a Nechvalice. P. Pawel si velmi přál, aby se misie uskutečnily v každé z jeho farností.

Lidové misie v Lysé nad Labem 6. - 14. 12. 2003

Lysá nad Labem je město, které má více než 8 000 obyvatel. Jak napovídá název, leží v úrodném Polabí, které má svůj půvab i dějiny. V městě samotném se nachází krásný barokní kostel sv. Jana Křtitele, bývalý augustiniánský klášter či zámek s unikátním parkem. Avšak po stránce náboženské je zde hůře než v jiných částech naší republiky.

Lidové misie ve farnosti Mladé Bříště a Zachotín 15. - 23. 11. 2003

Mladé Bříště a Zachotín jsou dvě malé farnosti ležící na Českomoravské vrchovině poblíž Humpolce. Mladé Bříště patří ještě do diecéze Hradec Králové, zatímco Zachotín již spadá do diecéze České Budějovice. Obě farnosti spravuje mladý kněz, premonstrát, P. Maximilián Rylko.

Obnova lidových misií v Dolním Benešově a Zábřehu 25. - 30. 10. 2003

Lidové misie v Dolním Benešově a Zábřehu vykonali minulý rok (20. - 27. 10. 2002) P. Strzelczyk a P. Šindelář. Byly to první klasické devítidenní lidové misie Pražské provincie redemptoristů od roku 1950. Zhruba rok po misiích je možno pořádat ve farnosti ještě tzv. misijní obnovu. Doba trvání misijní obnovy bývá kratší než u klasických misií, v našem případě to bylo 6 dní.

Lidové misie v Olomouci v kostele sv. Michala 11. - 19. 10. 2003

Sv. Michal je farnost v centru Olomouce, hned vedle kněžského semináře. Jako farář zde působí P. Antoním Basler, který je zároveň kancléřem na olo­mouckém arcibis­kupství. Nedělní účast na bohoslužbách u sv. Michala je přibližně 120 lidí.

Lidové misie ve Vodňanech 20. - 28. 9. 2003

Vodňany jsou malé město na jihu Čech, s přilehlými obcemi mají cca 6500 obyvatel. Do kostela přichází v neděli asi 220 lidí. K Vodňanům patří ještě filiální farnosti Skočice a Chelčice. Duchovním správcem je zde už čtyři roky mladý polský kněz P. Zbyszek Wawrowski.

Pracovní setkání s našimi bohoslovci na Králíkách 18. - 22. 8. 2003

Pravidelná spolupráce s našimi bohoslovci během misií je pro misijní skupinu pravým požehnáním. Přináší užitek kněžím (kteří mají více času na zpovídání), věřícím (misie jsou pestřejší) a nakonec i studentům samotným, neboť taková spolupráce během misií je pro ně zároveň i užitečnou praxí.

Velká rošáda - 1. 7. 2003

K 1.7.2003 nastala ve složení misijní dvojice změna. P. Krzysztof odešel na vlastní žádost jako kaplan zpět do Frýdku. Na místo něj se na Králíkách objevil P. „fešák" - Tomasz Waściński CSsR.

Zhodnocení misijní sezóny 2002 - 2003

Naše první misijní sezóna začala poměrně pozdě, teprve 20. - 27. 10. 2002 se ve farnosti Dolní Benešov na Hlučínsku uskutečnila první společná misie P. Krzysztofa Strzelczyka a P. Jiřího Šindeláře. Oba jsme měli za sebou stěhování do nového působiště, nejprve do poutního domu, později do kláštera. P. Strzelczyk měl na počátku zdravotní problémy a potřeboval si odpočinout. P. Šindelář se jako novokněz teprve seznamoval s praktickou kněžskou službou, vypracovával si misijní promluvy, sbíral zkušenosti na misiích s P. Michalem Zamkovským ze slovenského Podolínce a podle vzoru slovenských spolubratří připravoval misijní křížky, obrázky a literaturu na misie.

Lidové misie v Horní Cerekvi 10. - 18. 5. 2003

Horní Cerekev je malé město, které leží asi 15 km od Pelhřimova a má něco málo přes 1800 obyvatel. Farnost patří do ČB-diecéze, vikariát Pelhřimov. Nedělní bohoslužby tu navštěvuje 120-150 lidí.

Lidové misie v Červené Vodě 5. - 13. 4. 2003

Červená Voda je obec s přibližně 2 000 obyvateli. Leží nedaleko od našeho kláštera v Králíkách (asi 10 km) v okrese Ústí n. Orlicí. Farnost patří do arcidiecéze olomoucké, spravuje ji mladý kněz Pavel Vágner a návštěvnost nedělní mše svaté je zde asi 150 lidí.

Lidové misie v Dolní Dobrouči 22. 3. - 30. 3. 2003

Dolní Dobrouč je obec s cca 2 000 obyvateli. Leží asi 10 km od Ústí n. Orlicí (50 km od Králík). Nedělní návštěvnost kostela je přibližně 250-300 lidí.