Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Poutníci z farností na Hoře Matky Boží - 28. - 30. 10. 2004

Během misijního působení ve farnostech se snažíme také přiblížit lidem naše poutní místo - Horu Matky Boží v Králíkách. Pro zpestření misií promítáme krátký film P. Groze, který ukazuje náš klášter, kostel s ambity, zázemí poutního domu i krásnou přírodu kolem. Na promítání filmu navazuje většinou beseda a lidé často zatouží se na naše poutní místo podívat. Přijíždějí jednotlivě nebo i společně jako celá farnost.

Lidové misie v Brně Zábrdovicích 16. - 24. 10. 2004

Po delší době jsme s naší duchovní obnovou farností dorazili opět do velkého města. V Brně - Zábrdovicích si přáli lidové misie již dlouho a ... dočkali se.

Lidové misie v Lomnici nad Popelkou, Libštátě a Nové Vsi nad Popelkou 25. 9. - 3. 10. 2004

Naše další misie nás tentokrát zavedly až na druhý konec královéhradecké diecéze, do Libereckého kraje. Lomnice je malé město, které má něco přes 6000 obyvatel, Libštát a Nová Ves jsou vesnice, které mají přibližně 1000, resp. 650 obyvatel. Nedělní bohoslužby navštěvuje v Lomnici 100-110 lidí, v Libštátě a v Nové Vsi přibližně 40 věřících. Farnosti spravuje zasloužilý kněz a vikář P. Václav Hušek.

Obnova misií ve Vodňanech a okolí 11. - 16. 9. 2004

Po zhruba tříměsíční letní přestávce, během které jsme se věnovali převážně poutníkům na Hoře Matky Boží a údržbě tohoto poutního místa, jsme se vrátili ke svému misijnímu působení ve farnostech.

Léto a prázdniny 2004

V létě nejezdíme na žádné misie, ale zůstáváme zde na místě a věnujeme poutníkům, kteří přicházejí na toto místo a samozřejmě i údržbě.

Lidové misie v Králíkách 5. - 13. 6. 2004

Poslední misie před prázdninami se konaly jen kousek od našeho kláštera, pod Horou Matky Boží, ve zdejší farnosti Králíky. Městečko Králíky má i s přilehlými obcemi necelých 5000 obyvatel. Duchovním správcem této farnosti je náš soused P. Alois Baschant.

Lidové misie v Šumperku 15. - 23. 5. 2004

Po Červené Vodě se další lidové misie konaly opět v olomoucké arcidiecézi, v nedalekém Šumperku. Město Šumperk má přibližně 29000 obyvatel a působí zde celá řada různých církví. Naše misie však byly zaměřeny především do vlastních řad.

Obnova misií v Červené Vodě 1. - 6. 5. 2004

Po roce jsme se vrátili také k našim sousedům do Olomoucké arcidiecéze - do Červené Vody k P. Pavlu Vágnerovi a jeho farníkům. Tato obec má s přilehlými osadami něco přes 3000 obyvatel a na nedělní bohoslužby přichází do zdejšího kostela 130-140 věřících. Misijní obnovu provedli P. Šindelář a P. Waściński, pro nemoc nám nemohl přijet na pomoc náš bohoslovec Jiří Ondovčák.

Lidové misie v Jablonném nad Orlicí a okolí 17. - 25. 4. 2004

Naše další misijní cesta vedla do Jablonného nad Orlicí a filiálního kostela v Jamném nad Orlicí. Toto malé město, vzdálené 20 km od Králík se svými 3100 obyvateli a se skupinou katolíků v počtu necelých 200nás přivítalo na osmidenní misie od 17.dubna až do 25. dubna.

Obnova lidových misií v Horní Cerekvi 20. - 25. 3. 2004

Po necelém roce jsme se vrátili do Horní Cerekve na šestidenní misijní obnovu. Jde o malé město na Pelhřimovsku, které má spolu s přilehlými osadami něco málo přes 1800 obyvatel. Nedělní bohoslužby zde navštěvuje 120-150 věřících, duchovním správcem je P. Václav Šika. Misijní obnovu provedli P. Šindelář, P. Waściński a náš bohoslovec Jiří Ondovčák.

Obnova misií v Dolní Dobrouči 27. 3. - 1. 4. 2004

Po roce jsme se vrátili také do Dolní Dobrouče. Je to obec v naší královéhradecké diecézi, která má s přilehlými osadami cca 2500 obyvatel, nedělní bohoslužby zde navštěvuje asi 250 věřících a duchovním správcem je P. Josef David. Této misijní obnovy se zúčastnili P. Šindelář, P. Waściński a náš nejaktivnější spolupracovník - bohoslovec Petr Beneš.

Obnova misií ve Slatiňanech 6. - 11. 3. 2004

Po roční přestávce jsme opět zavítali do Slatiňan. Připomínám, že jde o malé město, které má necelých 4000 obyvatel, nedělních bohoslužeb se zde účastní 140-160 věřících a duchovním správcem je P. Bohuslav Směšný. Misijní obnova zde trvala šest dní a zúčastnili se jí P. Šindelář, P. Waściński a náš bohoslovec Jirka Carbol.

Lidové misie v Dřevohosticích, Blazicích, Pavlovicích a Radslavicích 21. - 29. 2. 2004

Třetí misie v tomto roce nás zavedly na Moravu do blízkosti sv. Hostýna a byla to zatím naše největší akce. Zdejšímu duchovnímu správci (P. Artur Górka) velmi záleželo na tom, aby žádná z jeho farností nepřišla zkrátka. Pokusili jsme se tedy vykonat naši duchovní obnovu ve všech čtyřech kostelech.

Lidové misie v Žamberku 31. 1. - 8. 2. 2004

Na druhé misie v letošním roce jsme nemuseli jezdit nijak daleko. Farnost Žamberk patří do našeho vikariátu Ústí nad Orlicí a leží asi jen 30 km od Králík. Město Žamberk má něco málo přes 6000 obyvatel.

Lidové misie na Sedlčansku ve farnostech Petrovice, Nechvalice a Obděnice - 10. - 18. 1. 2004

V novém roce jsme začali své misijní působení na Sedlčansku. Na misie nás pozval P. Paweł Kukioła, který je zde duchovním správcem ve třech farnostech - Petrovice, Obděnice a Nechvalice. P. Pawel si velmi přál, aby se misie uskutečnily v každé z jeho farností.

Lidové misie v Lysé nad Labem 6. - 14. 12. 2003

Lysá nad Labem je město, které má více než 8 000 obyvatel. Jak napovídá název, leží v úrodném Polabí, které má svůj půvab i dějiny. V městě samotném se nachází krásný barokní kostel sv. Jana Křtitele, bývalý augustiniánský klášter či zámek s unikátním parkem. Avšak po stránce náboženské je zde hůře než v jiných částech naší republiky.

Lidové misie ve farnosti Mladé Bříště a Zachotín 15. - 23. 11. 2003

Mladé Bříště a Zachotín jsou dvě malé farnosti ležící na Českomoravské vrchovině poblíž Humpolce. Mladé Bříště patří ještě do diecéze Hradec Králové, zatímco Zachotín již spadá do diecéze České Budějovice. Obě farnosti spravuje mladý kněz, premonstrát, P. Maximilián Rylko.

Obnova lidových misií v Dolním Benešově a Zábřehu 25. - 30. 10. 2003

Lidové misie v Dolním Benešově a Zábřehu vykonali minulý rok (20. - 27. 10. 2002) P. Strzelczyk a P. Šindelář. Byly to první klasické devítidenní lidové misie Pražské provincie redemptoristů od roku 1950. Zhruba rok po misiích je možno pořádat ve farnosti ještě tzv. misijní obnovu. Doba trvání misijní obnovy bývá kratší než u klasických misií, v našem případě to bylo 6 dní.

Lidové misie v Olomouci v kostele sv. Michala 11. - 19. 10. 2003

Sv. Michal je farnost v centru Olomouce, hned vedle kněžského semináře. Jako farář zde působí P. Antoním Basler, který je zároveň kancléřem na olo­mouckém arcibis­kupství. Nedělní účast na bohoslužbách u sv. Michala je přibližně 120 lidí.

Lidové misie ve Vodňanech 20. - 28. 9. 2003

Vodňany jsou malé město na jihu Čech, s přilehlými obcemi mají cca 6500 obyvatel. Do kostela přichází v neděli asi 220 lidí. K Vodňanům patří ještě filiální farnosti Skočice a Chelčice. Duchovním správcem je zde už čtyři roky mladý polský kněz P. Zbyszek Wawrowski.


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187