Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Obnova misií v Králíkách 23. - 28. 4. 2005

„Staré víno, dobré víno". Přál bych si, aby toto přísloví bylo platné pro duchovní život každého křesťana. A protože nesmíme porovnávat dozrávání vína z dozráváním člověka, mile nás překvapila misijní obnova v Králíkach, ve farnosti sv. Archanděla Michaela.

První jarní pouť - Králíky ,16. 4. 2005

První jarní pouti v sobotu 16.4. se zúčastnilo cca 30 lidí. Přijeli převážně z farností, kde v minulosti proběhly lidové misie.

Obnova misií v Jablonném a Jamném nad Orlicí 9. - 14. 4. 2005

Duch Páně nás v prvních dubnových dnech zavedl do Jablonného, abychom provedli misijní obnovu tamní farnosti.

Jarní úklid s poutníky 23 .4. 2005, respektive 2. 4. 2005

Nejen poutě či duchovní obnovy pomáhají lidem budovat vztahy k Bohu i k sobě navzájem, ale i společná práce, které je na našem poutním místě stále dost. Zájem o jarní "brigádu" projevili již dříve rodiny s dětmi z farnosti sv. Michala v Olomouci, kde v minulém roce proběhla obnova misií.

Velikonoční výstup na Králický Sněžník 28. 3. 2005

Farnostem, ve kterých poběhly naše misie nabízíme možnost dalšího setkávání. Jde o určité, v některých případech zcela nefomální,  pokračování misií.  

Obnova misií ve farnostech Dřevohostice,Blazice, Pavlovice a Radslavice 12. - 17. 3. 2005

Na poslední misijní obnovu v této postní době jsme byli pozváni do Dřevohostic a okolí. Šestidenní duchovní obnovu provedli P. Šindelář, P. Waściński a dva naši bohoslovci: Roman Janáč a Jiří Ondovčák.

Lidové misie v Bystřici a Vendryni 26. 2. - 6. 3. 2005

Krásné ale i velmi náročné misie jsme zažili v okolí Třince ve farnostech Vendryně a Bystřice. Spolu se sousedními vesnicemi má každá z obcí 5000-6000 obyvatel. Na nedělní bohoslužby dochází pravidelně do každé farnosti 300-400 věřících. Duchovním správcem je zde P. Artur Kimak. Misie vedli P. Šindelář, P. Waściński a Petr Beneš.

Lidové misie v Luži a Chrasti 5. - 13. 2. 2005

Luže a Chrast jsou dalšími farnostmi v Královéhradecké diecéze, ve kterých proběhly lidové misie. Jsou to typická maloměsta poblíž Českomoravské vrchoviny. Spolu s přilehlými obcemi mají ca 2600 respektive 3200 obyvatel.

Obnova misií v Žamberku a okolí 22. - 27. 1. 2005

Lidové misie v Blovicích 8. - 16. 1. 2005

Blovice jsou klasickým maloměstem na západě Čech, s přilehlými vesničkami mají necelých 4000 obyvatel a nedělní bohoslužby ve farním kostele navštěvuje zpravidla 70 věřících. Nápad uspořádat lidové misie v Blovicích (v mém rodišti) se zrodil, když jsem jednou v zimě přijel domů na dovolenou.

Silvestr 2004 - 2005

Občas využíváme kontaktů z lidových misií či z jiných akcí ve farnostech v okolí a zveme naše přátele na různé akce. Tou poslední byla společná oslava Nového roku "na běžkách".

Obnova lidových misií v Olomouci ve farnosti sv. Michala: 4.9.12.2004

Aneb z pohanského Polabí do centra zbožné Moravy?

Obnova lidových misií v Lysé nad Labem a Milovicích 20. - 25. 11. 2004

Po roce jsme opět navštívili naše úrodné Polabí. Žel úrodné hlavně po stránce zemědělské, s tou duchovní úrodou je to zde zřejmě již desítky let zcela jinak. Z důvodů malé účasti v minulém roce jsme letos rozšířili své působení i na sousední farnost Milovice.

Obnova misií v Mladém Bříšti a Zachotíně 6. - 10. 11. 2004, Lidové misie ve Chvojnově 6. - 14. 11. 2004

Když Kristus posílal své učedníky do světa, snad měl na mysli takové úzké, polní a docela vzdálené cestičky. Místo, kam nás poslal tentokrát Duch Páně, je něco málo vzdálené od hlavní cesty na Pelhřimov. Mladé Bříště, Zachotín a Chvojnov.

Poutníci z farností na Hoře Matky Boží - 28. - 30. 10. 2004

Během misijního působení ve farnostech se snažíme také přiblížit lidem naše poutní místo - Horu Matky Boží v Králíkách. Pro zpestření misií promítáme krátký film P. Groze, který ukazuje náš klášter, kostel s ambity, zázemí poutního domu i krásnou přírodu kolem. Na promítání filmu navazuje většinou beseda a lidé často zatouží se na naše poutní místo podívat. Přijíždějí jednotlivě nebo i společně jako celá farnost.

Lidové misie v Brně Zábrdovicích 16. - 24. 10. 2004

Po delší době jsme s naší duchovní obnovou farností dorazili opět do velkého města. V Brně - Zábrdovicích si přáli lidové misie již dlouho a ... dočkali se.

Lidové misie v Lomnici nad Popelkou, Libštátě a Nové Vsi nad Popelkou 25. 9. - 3. 10. 2004

Naše další misie nás tentokrát zavedly až na druhý konec královéhradecké diecéze, do Libereckého kraje. Lomnice je malé město, které má něco přes 6000 obyvatel, Libštát a Nová Ves jsou vesnice, které mají přibližně 1000, resp. 650 obyvatel. Nedělní bohoslužby navštěvuje v Lomnici 100-110 lidí, v Libštátě a v Nové Vsi přibližně 40 věřících. Farnosti spravuje zasloužilý kněz a vikář P. Václav Hušek.

Obnova misií ve Vodňanech a okolí 11. - 16. 9. 2004

Po zhruba tříměsíční letní přestávce, během které jsme se věnovali převážně poutníkům na Hoře Matky Boží a údržbě tohoto poutního místa, jsme se vrátili ke svému misijnímu působení ve farnostech.

Léto a prázdniny 2004

V létě nejezdíme na žádné misie, ale zůstáváme zde na místě a věnujeme poutníkům, kteří přicházejí na toto místo a samozřejmě i údržbě.

Lidové misie v Králíkách 5. - 13. 6. 2004

Poslední misie před prázdninami se konaly jen kousek od našeho kláštera, pod Horou Matky Boží, ve zdejší farnosti Králíky. Městečko Králíky má i s přilehlými obcemi necelých 5000 obyvatel. Duchovním správcem této farnosti je náš soused P. Alois Baschant.