Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA



     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Obnova misií v Brně Řečkovicích 7. – 12. října 2006

Po roce, který uplynul od lidových misií, přijeli redemptoristé opět do „moravské metropole“, do Brna, přesněji do jeho okrajové části – Řečkovic. Duchovní obnovu vedli opět P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Wascinski. O pár dní později dorazil ještě jejich spolubratr P. Piotr Nowicki, který zde prožil svoji misionářskou premiéru. Na duchovní obnově se podílely i spolupracovnice Mgr. Marie Grombířová a Pavla D. Ráciková.
P. Jiří Šindelář CSsR 06.11.2006  více

Lidové misie ve farnostech Suchdol a Brodek u Konice 2.-10.9.2006


Na první misie po prázdninové pauze jsme vyrazili kamsi na Drahanskou vrchovinu, konkrétně do Suchdola, Jednova, Brodku a okolí mezi tamní „Horáky“, ca 25 km od Prostějova. V těchto končinách ještě nikdo z nás nebyl. Jako duchovní správce tu působí P. Jan Lisowski. Ve farnosti Suchdol je něco přes 300 praktikujících katolíků, zatímco v Brodku se účastní nedělních bohoslužeb necelá stovka věřících.
P. Waściński & P. Šindelář 29.09.2006  více

Lidové misie ve Vřesině u Hlučína 16.-24. 9. 2006



Vřesina je poměrně malou obcí s ca 1300 obyvateli. Nachází se v tradičním katolickém regionu na Hlučínsku, na tzv. „Prajzské“. Nedělní bohoslužby zde navštěvuje 300-350 věřících, duchovním správcem je zde P. Tadeáš Vojnar. Kromě misijní dvojice z Králík se na této duchovní obnově podílela i Bc. Pavla Ráciková, MUDr. M. Fridrichová z diecézního centra pro rodinu a schola mládeže z Frýdku.

P. Waściński & P. Šindelář 29.09.2006  více

Hudba a pastorační strategie v moderní době

Ve dnech 17. a 18. února 2006 se na římské univerzitě La Sapienza konalo mezinárodní odborné setkání na téma „Hudba a pastorační strategie v moderní době, které se odvíjelo zejména v kontextu misií.

80 let od smrti P. Wilhelma Janauschka

 30. června 2006 uplynulo 80 let od smrti redemptoristy P. Wilhelma Janauschka, který zemřel v pověsti svatosti. Při této příležitosti se konalo ve Vídni v kostele Maria am Gestade slavnostní triduum.

Ze světa a do světa

 Zamyšlení na 7. neděli velikonoční B pro Český rozhlas 2 - stanici Praha.

Slavnost Korunovace

 V sobotu 24.6. a v neděli 25.6.2006 jsme na Svaté Hoře oslavili 274. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské.

Tři otázky pro nastávajícího novokněze

V sobotu 24.6.2006 v 10.00 hodin přijme redemptorista Petr Beneš v pražské katedrále kněžské svěcení. Bezprostředně před tímto jeho životním krokem jsem se ho zeptal na tři otázky související s kněžstvím.

Radost a chvála (Velikonoční spiritualita)

„Že je po všem!“ „Že jsme vyhráli!“ (…) „A že s tím neumíme žít!“
Velikonoční doba je téměř za námi. Radost odezněla, a my jako bychom byli z celé této dlouhé sedmitýdenní oslavy unaveni. Velikonoční radost však není jen pro sváteční chvíle, patří do celého našeho života, má být naším postojem vůči Bohu, světu i nám samým. Jak na to?

Historie májových pobožností

Originál článku si můžete přečíst na stánkách univerzity v Daytonu (Ohio, USA)
Redakce 01.05.2006  více

Májové pobožnosti

V měsíci květnu se scházíme, abychom uctili Pannu Marii. Někdy se zdá, že májovým odzvonilo. Přinášíme pár historických poznámek a postřehů.

Hrob a setkání

Nikdo z lidí neviděl Ježíšovo zmrtvýchvstání. Vojáci spali, apoštolové byli plni strachu a za zavřenými dveřmi, ani ženy nebyly u této události. O skutečnosti zmrtvýchvstání křesťané svědčili vždy jako o realitě prázdného hrobu a setkání s živým Ukřižovaným.

Krátká zpráva o duchovní obnově v Pelhřimově

Ve dnech 28.3. - 1.4.2006 se konala v Pelhřimově postní duchovní obnova.

Pokání

Pokání, zkroušenost, sebezápor, umrtvování a podobné výrazy, mají v dnešním slovníku většiny lidí negativní význam. Chápou se jako posty, noční bdění, nebo dokonce způsobování si fyzické bolesti: bičování, nošení kajících pásů, požívaní hořkých bylin a odříkaní se jiných příjemností života.

Tasovice se připravují na poutní slavnost

Nejen věřící, ale také milovníci, obdivovatelé a znalci chleba a dalších pekařských výrobků se těší na poutní slavnost, která se koná v Tasovicích u Znojma, rodišti sv. Klementa Maria Hofbauera, patrona pekařů a cukrářů pravidelně 15. března.

P.Zdeněk Šilhánek 20.02.2006  více

Obnova misií v Blovicích 28. 1. - 2. 2. 2006

Po roce došlo i na obnovu lidových misií v poměrně malé farnosti na západě Čech - v Blovicích. A protože takových menších farností, kde na udílení svátostí stačí jeden kněz, máme více, rozhodli jsme se s P. Tomášem, že své síly tentokrát rozdělíme. Blovice si vzal na starost P. Šindelář s Pavlínou Rácikovou a do další malé farnosti - do Podbořan - se vypravil, sólo, P. Tomáš.

Rok 2005 na Svaté Hoře

byl bohatý na události.

Homilie generálního představeného J.W.Tobina při ustavení provincie St. Clementis

J. W. Tobin, generální představený redemptoristůJsem velmi rád, že mi byla nabídnuta možnost kázat při této eucharistické slavnosti, která je inaugurační slavností nejmladší jednotky kongregace, Provincie Sancti Clementis. Doufám, že tyto další okamžiky pro vás nebudou příliš úmorné, zejména pro mé francouzsky mluvící spolubratry. Z přízvuku a křehké gramatiky je každému jasné, že káže cizinec, ale snad právě toto vám je dokladem zájmu a sounáležitosti celé kongregace v tomto historickém okamžiku.

Lidové misie v Pelhřimově 3. - 11. 12. 2005

Ukryté v dolíku podél břehů říčky Bělé leží malebné, leč dosud historicky a návštěvníky nedoceněné město Pelhřimov. Ke vzniku Pelhřimova se váže pověst o biskupu Peregrinovi, který se při své pouti do Říma zastavil u studánky Belky a okouzlen krásou krajiny zde založil město, které nazval svým jménem – Pelhřimov.

Pán přichází! Vynesme nad sebou soud!

Začínáme adventní dobu. K jejímu dobrému prožívání nám může pomoci i následující zamyšlení...

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187