Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Lidové misie v Polné

Polná je pětitisícové město, které kdysi kandidovalo i na biskupské sídlo, a dnes o tamější farníky pečuje P. Zdeněk Krček. Uprostřed Polné, kde byly lidové misie ve dnech 3. - 11. března 2007, stojí velký barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ve městě jsou ovšem ještě další tři menší kostelíky. Dříve zde žila početná židovská komunita, na kterou kromě jiného upomíná také obnovená synagoga.

 

Vychází Kalendář akcí na liturgický rok 2006/2007

P. Stanislav Přibyl, CSsRV těchto dnech vychází Kalendář akcí na liturgický rok 2006/2007

Plán misijní činnosti leden-červen 2007


P. Šindelář CSsR 26.11.2006  více

Lidové misie v Nekoři 4.-12.11.2006

Lidové misie v Nekoři 4.-12.11.2006

Nekoř je poměrně malá obec, ležící ca 20 km od našeho kláštera v Králíkách. Žije zde necelých 900 obyvatel, ale do zdejšího kostela dochází na nedělní bohoslužby 150-200 věřících, což je na naše podmínky velmi dobré. Duchovním správcem je zde P. Andrzej Götz.
P. Waściński & P. Šindelář 26.11.2006  více

Dny obnovy víry v Novém kníně 25.-29. října 2006

Kdysi lidé jezdili na exercicie na různá poutní místa naši republiky. Některé exerciční domy dodnes fungují a nabízejí duchovní obnovy. Bohužel stále méně lidí využiva tuto příležitost uvolnit nejen tělo, ale i duši.
A tak je v misijní nabídce redemptoristů možnost prožit duchovní a farní obnovu v místě bydliště.
Do roku 1950 byla to běžná forma oslovení a probuzení ve víře.

Farní exercicie v Olbramicích, Lubojatech a Bravanticích 25.-29.10.2006

V slunečních podzimních dnech probíhala duchovní obnova věřících ve třech farnostech Ostravsko–opavské diecéze. Jednalo se o tyto farnosti: Olbramice, Lubojaty a Bravantice. Byly to menší obce o velikosti 400-800 obyvatel. Z toho v Olbramicích navštěvuje nedělní bohoslužby pravidelně 90-100 věřících, v Lubojatech 50-60 a v Bravanticích 40-50 lidí. Farnosti spravuje P. Pawel Kukiola. Exercicie vedl P. Jiří Šindelář CSsR spolu se svým spolupracovníkem Mgr. Petrem Čapkem, středoškolským učitelem a teologem.
Úkolem exercicií bylo obnovit farní společenství a upevnit víru, naději a lásku u věřících. Heslem exercicií byla výmluvná věta: „ Zítra se bude zase věřit!“
Mgr. Petr Čapek 06.11.2006  více

Obnova misií v Brně Řečkovicích 7. – 12. října 2006

Po roce, který uplynul od lidových misií, přijeli redemptoristé opět do „moravské metropole“, do Brna, přesněji do jeho okrajové části – Řečkovic. Duchovní obnovu vedli opět P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Wascinski. O pár dní později dorazil ještě jejich spolubratr P. Piotr Nowicki, který zde prožil svoji misionářskou premiéru. Na duchovní obnově se podílely i spolupracovnice Mgr. Marie Grombířová a Pavla D. Ráciková.
P. Jiří Šindelář CSsR 06.11.2006  více

Lidové misie ve farnostech Suchdol a Brodek u Konice 2.-10.9.2006


Na první misie po prázdninové pauze jsme vyrazili kamsi na Drahanskou vrchovinu, konkrétně do Suchdola, Jednova, Brodku a okolí mezi tamní „Horáky“, ca 25 km od Prostějova. V těchto končinách ještě nikdo z nás nebyl. Jako duchovní správce tu působí P. Jan Lisowski. Ve farnosti Suchdol je něco přes 300 praktikujících katolíků, zatímco v Brodku se účastní nedělních bohoslužeb necelá stovka věřících.
P. Waściński & P. Šindelář 29.09.2006  více

Lidové misie ve Vřesině u Hlučína 16.-24. 9. 2006Vřesina je poměrně malou obcí s ca 1300 obyvateli. Nachází se v tradičním katolickém regionu na Hlučínsku, na tzv. „Prajzské“. Nedělní bohoslužby zde navštěvuje 300-350 věřících, duchovním správcem je zde P. Tadeáš Vojnar. Kromě misijní dvojice z Králík se na této duchovní obnově podílela i Bc. Pavla Ráciková, MUDr. M. Fridrichová z diecézního centra pro rodinu a schola mládeže z Frýdku.

P. Waściński & P. Šindelář 29.09.2006  více

Hudba a pastorační strategie v moderní době

Ve dnech 17. a 18. února 2006 se na římské univerzitě La Sapienza konalo mezinárodní odborné setkání na téma „Hudba a pastorační strategie v moderní době, které se odvíjelo zejména v kontextu misií.

80 let od smrti P. Wilhelma Janauschka

 30. června 2006 uplynulo 80 let od smrti redemptoristy P. Wilhelma Janauschka, který zemřel v pověsti svatosti. Při této příležitosti se konalo ve Vídni v kostele Maria am Gestade slavnostní triduum.

Ze světa a do světa

 Zamyšlení na 7. neděli velikonoční B pro Český rozhlas 2 - stanici Praha.

Slavnost Korunovace

 V sobotu 24.6. a v neděli 25.6.2006 jsme na Svaté Hoře oslavili 274. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské.

Tři otázky pro nastávajícího novokněze

V sobotu 24.6.2006 v 10.00 hodin přijme redemptorista Petr Beneš v pražské katedrále kněžské svěcení. Bezprostředně před tímto jeho životním krokem jsem se ho zeptal na tři otázky související s kněžstvím.

Radost a chvála (Velikonoční spiritualita)

„Že je po všem!“ „Že jsme vyhráli!“ (…) „A že s tím neumíme žít!“
Velikonoční doba je téměř za námi. Radost odezněla, a my jako bychom byli z celé této dlouhé sedmitýdenní oslavy unaveni. Velikonoční radost však není jen pro sváteční chvíle, patří do celého našeho života, má být naším postojem vůči Bohu, světu i nám samým. Jak na to?

Historie májových pobožností

Originál článku si můžete přečíst na stánkách univerzity v Daytonu (Ohio, USA)
Redakce 01.05.2006  více

Májové pobožnosti

V měsíci květnu se scházíme, abychom uctili Pannu Marii. Někdy se zdá, že májovým odzvonilo. Přinášíme pár historických poznámek a postřehů.

Hrob a setkání

Nikdo z lidí neviděl Ježíšovo zmrtvýchvstání. Vojáci spali, apoštolové byli plni strachu a za zavřenými dveřmi, ani ženy nebyly u této události. O skutečnosti zmrtvýchvstání křesťané svědčili vždy jako o realitě prázdného hrobu a setkání s živým Ukřižovaným.

Krátká zpráva o duchovní obnově v Pelhřimově

Ve dnech 28.3. - 1.4.2006 se konala v Pelhřimově postní duchovní obnova.

Pokání

Pokání, zkroušenost, sebezápor, umrtvování a podobné výrazy, mají v dnešním slovníku většiny lidí negativní význam. Chápou se jako posty, noční bdění, nebo dokonce způsobování si fyzické bolesti: bičování, nošení kajících pásů, požívaní hořkých bylin a odříkaní se jiných příjemností života.

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187