Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Čekal jsem, že... Měl bych tedy odejít?

P. Jacek Dembek, CSsRKdyž čteme tuto část z evangelia o cestě do Emauz (Lk 24,13-35), myslím si, že nejsem jediný, kdo si řekne: jak slepí byli apoštolové, jak byli nechápaví, jak byli hloupí... Vždyť Ježíš je učil, vysvětloval Písmo, několikrát mluvil o tom, že bude muset trpět, zemřít a potom že vstane mrtvých... Navzdory tomu všemu, apoštolové dokázali jen říci: „My jsme čekali, my jsme doufali...," a utíkají pryč.

Ježíš přichází k nám, kteří máme strach, a říká: „Pokoj vám.“

P. Juventius Andrade, CSsRSlavíme dnes Bílou neděli, domenica in albis, oktáv Velikonoc. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik momentů z evangelia, které je nám dnes předkládáno.

 

 

Postní duchovní obnova

P. Stanislav Přibyl, CSsRV sobotu 15. března 2008 se bude ve svatohorské bazilice konat postní duchovní obnova, kterou povede P. Jiří Ondovčák, CSsR.

 

Lidové misie v Hlinsku na Vysočině

V tomto desetitisícovém městě na Vysočině nás přivítalo hned půl metru sněhu, zima zde začala vládnout obzvláště brzy. Nicméně lidé se do kostela na zahájení misijního programu, který probíhal ve dnech 17. - 24. listopadu, dostali. Duchovní správce farnosti, P. Ladislav Hojný, zde připravil dobré podmínky pro konání duchovní obnovy.

Kalendář akcí na liturgický rok 2007/2008

P. Stanislav Přibyl, CSsRV těchto dnech vychází Kalendář akcí na liturgický rok 200/2008.

 

Farní exercicie v Rychalticích a okolí

Farní exercicie v Rychalticích na Frýdeckomístecku, které probíhaly ve dnech 8. - 11. listopadu, jsme zařadili do programu misijních prací až později, v průběhu našeho misijního působení. Původně jsme měli jet do farnosti Velký Týnec na Olomoucku, jenže tamní duchovní správce, P. Haltmar, se poradil s farní radou a společně usoudili, že v listopadu už bude v kostele zima a že tedy naplánované exercicie zruší.

Lidové misie v Jičíně a okolí ve dnech 27. října - 4. listopadu 2007

Byla to třikrát podivuhodná akce. Nejprve jsme se vůbec nemohli dostat autem do blízkosti kostela a fary. Bloudili jsme po tomto městě pohádek v nějakém začarovaném kruhu, než jsme objevili jedinou příjezdovou komunikaci na náměstí, ke kostelu a k faře. Podivuhodné je to i na faře, kterou obývají dva tak tiší a pokorní kněží, až se nám zdálo, že tam vlastně nikdo není. A farnost sama je tak pestré společenství lidí, které není jen tak k nalezení. Základ tvoří pár místních starousedlíků a pak tu už můžete najít kohokoli, odkudkoli.

Obnova misií ve Zlíně

Po roce a půl došlo na obnovu misií ve Zlíně. Měli jsme ještě v živé paměti hektické dny lidových misií, které jsme zde tehdy vedli. Snažili jsme se tedy získat spolupracovníky, abychom na tak velkou farnost nebyli sami. Žel podobně jako v loňském roce nám plánovaná spolupráce se spolubratry redemptoristy nevyšla, a tak jsme se nakonec do Zlína vydali ve dnech 12. - 16. října 2007 sami.

P. Jan Zemánek obdržel státní vyznamenání

Jana HovorkováPři příležitosti státního svátku 28. října 2007 byl prezidentem Václavem Klausem medailí Za zásluhy o stát vyznamenán také redemptorista P. Jan Zemánek.

 

Jana Hovorková 29.10.2007  více

Lidové misie v Tvarožné a Blažovicích

První větší a rovněž náročné misie po prázdninách se konaly ve dnech 22. - 30. září 2007 v okolí Brna. Do duchovní obnovy jsme se pustili spolu s naším novoknězem P. Romanem Janáčem, CSsR, jehož pomoc nám přišla velmi vhod. Jednalo se o dvě živé, venkovské farnosti, které spravuje mladý kněz P. Jan Nekuda.

Obnova misií v Suchdole u Prostějova a v Brodku u Konice

Naše další misijní cesta vedla ve dnech 8. - 12. září 2007 na „Horácko", asi třicet kilometrů na západ od Prostějova. Také zde jsme se těšili na spoustu známých lidí, které jsme tu poznali již před rokem. Zdejší farář, P. Lisowski, na tuto duchovní obnovu neustále upomínal a jak známo, „kdo tluče, tomu se otevře," ... do roka a do dne jsme tu byli zase.

Obnova misíí - Vřesina u Hlučína

Naši první misijní obnovu po prázdninách jsme zahájili jen ve dvou ve farnosti Vřesina u Hlučína ve dnech 1. - 5. září 2007. Zdejšího pana faráře Tadeáše Wojnara jsme přemluvili, aby využil naší přítomnosti ve farnosti a jel do Lurd poděkovat za dar uzdravení z nemoci.

Kázání při slavnosti složení prvních slibů novice Davida Horáčka

P. Stanislav Přibyl, CSsRDnes jsme přítomni radostné události, kdy se rozrůstá naše řeholní rodina o nového člena. Davida známe, protože tu není poprvé, ale přesto dnes pro něj i pro nás začíná nová etapa života.

 

Kázání o primiční mši P. Romana Janáče 8. července 2007 v Lačnově

P. Stanislav Přibyl, CSsRSešli jsme se zde, abychom se radovali. Abychom se radovali a poděkovali Bohu za nového kněze. Abychom poděkovali Bohu za to, že se opět mezi námi našel někdo, kdo zaslechl Boží volání a kdo měl odvahu na něj odpovědět.

 

Primiční mše svatá

Jana HovorkováNeméně slavnostní šat jako sobota 23. června 2007, kdy z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka přijali kněžské svěcení tři redemptoristé, měla i následující neděle. O Slavnosti Narození svatého Jana Křtitele, 24. června 2007, sloužili novokněží svou primiční mši svatou na Svaté Hoře.

 

Jana Hovorková 29.06.2007  více

Kněžské svěcení 23. června 2007

Sobota 23. června byl den vskutku slavnostní. V Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha se konalo kněžské svěcení pěti novokněží. Tato událost je velkou radostí pro Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, neboť tři z nich jsou právě redemptoristé.

 

Eva Hovorková 24.06.2007  více

Poštovní známka se svatým Klementem

Svátek svatého Klementa Maria Hofbauera se v České republice slaví 20. května, ve světě 15. března. V tento den svatý Klement v roce 1820 ve Vídni zemřel.

 

Jana Hovorková 12.06.2007  více

Lidové misie v Ratíškovicích

Dlouho připravované misie v Ratíškovicích na Hodonínsku se uskutečnily těsně před začátkem postní doby od 10. do 18. února 2007.

 

Lidové misie ve farnosti Hutisko-Solanec

Na misiích jsme byli už ve Slezsku, v Čechách, na Moravě i na Vysočině, ale do Valašských hor jsme se dostali až před Velikonocemi a to ve dnech 24. března - 1. dubna 2007. Během těchto dnů jsme zakusili, že lidé z hor jsou dobrosrdeční a pokorní, protože i podnebí je nutí se sklonit před tím, co stvořil Bůh.

 

Lidové misie v Polné

Polná je pětitisícové město, které kdysi kandidovalo i na biskupské sídlo, a dnes o tamější farníky pečuje P. Zdeněk Krček. Uprostřed Polné, kde byly lidové misie ve dnech 3. - 11. března 2007, stojí velký barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ve městě jsou ovšem ještě další tři menší kostelíky. Dříve zde žila početná židovská komunita, na kterou kromě jiného upomíná také obnovená synagoga.

 


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187