Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Svatý Gerard Majella

P. Roman Janáč, CSsRMy redemptoristé v měsíci říjnu uctíváme jednoho z našich čtyř světců, a sice řeholního bratra Gerarda Majellu. Narodil se v roce 1726 v jihoitalském městečku Muro. Umírá velmi brzy ve svých 29 letech. Gerard brzy ztrácí otce a musí se v rodině ujmout krejčovského řemesla. Od malička však tíhne k Božím věcem, a jeho touhou je stát se řeholníkem, sluhou Božím a zachráncem duší.

 

P. Roman Janáč 16.10.2009  více

Žijme v pravdě

P. Stanislav Přibyl, CSsRHomilie přednesená při mši svaté v 9 hodin, kterou ze Svaté Hory přenášel ČRo 2 - Praha

 

Oslava dvoustého výročí narození blahoslaveného Petra Donderse, redemptoristy

P. Joseph W. Tobin, CSsRPromluva přednesená v rámci oslav v nizozemském Tilburgu, rodišti blahoslaveného Petra Donderse

 

Veďme Boží lid ke svatosti a sami nezůstávejme pozadu

P. Stanislav Přibyl, CSsRSlova přednesená při setkání brněnského biskupa s kněžími v Tasovicích

 

Neopomenul vždy zaklepat i na dvířka svatostánku

Mons. Jan BaxantPromluva přednesená při mši svaté sloužené 21. května 2009 v Tasovicích při příležitosti stého výročí svatořečení Klementa Maria Hofbauera

Mons. Jan Baxant 21.05.2009  více

Mít touhu stát se svatými

P. Stanislav Přibyl, CSsRPozdrav při oslavách stého výročí svatořečení svatého Klementa Marie Hofbauera  21. května 2009 v Tasovicích

 

„Rozhodl totiž Duch svatý i my…“

P. Joseph W. Tobin, CSsRPromluva přednesená při závěrečné bohoslužbě v rámci Setkání Regionu Evropa - sever před XXIV. generální kapitulou v nizozemském Zenderen

Úvod do setkání jednotlivých regionů před XXIV. generální kapitulou leden – květen 2009

Joseph W. Tobin, CSsRÚvodní poznámky P. Josepha W. Tobina, CSsR, generálního představeného, k setkání regionů před konáním XXIV. generální kapituly

 

Kniha Pekařský učedník ze Znojma

P. Stanislav Přibyl, CSsRPři příležitosti stého výročí svatořečení svatého Klementa Maria Hofbauera byla vydána kniha Pekařský učedník ze Znojma. Jedná se o román o životě svatého Klementa, jehož autorem je Wilhelm Hünermann.

 

Radostné vánoční svátky

Sníh"Smyslem vánočních svátků není nic jiného než nás stále znovu vyvádět ze zapomnětlivosti a tmy našich všedních dní, ukazovat nám znovu Boží stopy, které jsou jednou provždy vtisknuty do dějin, aby se naše srdce znovu obnovilo, abychom Boží stopy viděli
a nechali si jimi ukazovat cestu."
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. (1990)


Redemptoristé se svými spolupracovníky Vám přejí radostné Vánoce i nadcházející nový rok, pramenící
z vědomí, že víme kudy a kam se v životě dát.

Kalendář akcí na liturgický rok 2008/2009

Kniha „Agent a špión Vatikánu“

Jana HovorkováNa začátku září byla v Bratislavě představena nová kniha „Agent a špión Vatikánu" s podtitulem „Redemptorista Ján Ivan Mastiliak - slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol." Jejím autorem je o. Daniel Atanáz Mandzák, redemptorista z Michalovec.

Jana Hovorková 08.10.2008  více

O lásce k Ježíši Kristu

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání přednesené o slavnosti Nejsvětějšího Vykupitele při mši svaté v 9 hodin

Bůh a člověk jsou staří přátelé

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi při příležitosti 370. výročí návratu Palladia (1638) 

 

Běžet za vozem

P. Joseph W. Tobin, CSsRZ kázání P. Josepha W. Tobina, CSsR, generálního představeného redemptoristů, při mši svaté v bazilice na Svaté Hoře na závěr generální vizitace Pražské provincie redemptoristů

 

Čekal jsem, že... Měl bych tedy odejít?

P. Jacek Dembek, CSsRKdyž čteme tuto část z evangelia o cestě do Emauz (Lk 24,13-35), myslím si, že nejsem jediný, kdo si řekne: jak slepí byli apoštolové, jak byli nechápaví, jak byli hloupí... Vždyť Ježíš je učil, vysvětloval Písmo, několikrát mluvil o tom, že bude muset trpět, zemřít a potom že vstane mrtvých... Navzdory tomu všemu, apoštolové dokázali jen říci: „My jsme čekali, my jsme doufali...," a utíkají pryč.

Ježíš přichází k nám, kteří máme strach, a říká: „Pokoj vám.“

P. Juventius Andrade, CSsRSlavíme dnes Bílou neděli, domenica in albis, oktáv Velikonoc. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik momentů z evangelia, které je nám dnes předkládáno.

 

 

Postní duchovní obnova

P. Stanislav Přibyl, CSsRV sobotu 15. března 2008 se bude ve svatohorské bazilice konat postní duchovní obnova, kterou povede P. Jiří Ondovčák, CSsR.

 

Lidové misie v Hlinsku na Vysočině

V tomto desetitisícovém městě na Vysočině nás přivítalo hned půl metru sněhu, zima zde začala vládnout obzvláště brzy. Nicméně lidé se do kostela na zahájení misijního programu, který probíhal ve dnech 17. - 24. listopadu, dostali. Duchovní správce farnosti, P. Ladislav Hojný, zde připravil dobré podmínky pro konání duchovní obnovy.

Kalendář akcí na liturgický rok 2007/2008

P. Stanislav Přibyl, CSsRV těchto dnech vychází Kalendář akcí na liturgický rok 200/2008.

 


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187