Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Úvod do setkání jednotlivých regionů před XXIV. generální kapitulou leden – květen 2009

Joseph W. Tobin, CSsRÚvodní poznámky P. Josepha W. Tobina, CSsR, generálního představeného, k setkání regionů před konáním XXIV. generální kapituly

 

Kniha Pekařský učedník ze Znojma

P. Stanislav Přibyl, CSsRPři příležitosti stého výročí svatořečení svatého Klementa Maria Hofbauera byla vydána kniha Pekařský učedník ze Znojma. Jedná se o román o životě svatého Klementa, jehož autorem je Wilhelm Hünermann.

 

Radostné vánoční svátky

Sníh"Smyslem vánočních svátků není nic jiného než nás stále znovu vyvádět ze zapomnětlivosti a tmy našich všedních dní, ukazovat nám znovu Boží stopy, které jsou jednou provždy vtisknuty do dějin, aby se naše srdce znovu obnovilo, abychom Boží stopy viděli
a nechali si jimi ukazovat cestu."
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. (1990)


Redemptoristé se svými spolupracovníky Vám přejí radostné Vánoce i nadcházející nový rok, pramenící
z vědomí, že víme kudy a kam se v životě dát.

Kalendář akcí na liturgický rok 2008/2009

Kniha „Agent a špión Vatikánu“

Jana HovorkováNa začátku září byla v Bratislavě představena nová kniha „Agent a špión Vatikánu" s podtitulem „Redemptorista Ján Ivan Mastiliak - slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol." Jejím autorem je o. Daniel Atanáz Mandzák, redemptorista z Michalovec.

Jana Hovorková 08.10.2008  více

O lásce k Ježíši Kristu

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání přednesené o slavnosti Nejsvětějšího Vykupitele při mši svaté v 9 hodin

Bůh a člověk jsou staří přátelé

P. Stanislav Přibyl, CSsRKázání při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi při příležitosti 370. výročí návratu Palladia (1638) 

 

Běžet za vozem

P. Joseph W. Tobin, CSsRZ kázání P. Josepha W. Tobina, CSsR, generálního představeného redemptoristů, při mši svaté v bazilice na Svaté Hoře na závěr generální vizitace Pražské provincie redemptoristů

 

Čekal jsem, že... Měl bych tedy odejít?

P. Jacek Dembek, CSsRKdyž čteme tuto část z evangelia o cestě do Emauz (Lk 24,13-35), myslím si, že nejsem jediný, kdo si řekne: jak slepí byli apoštolové, jak byli nechápaví, jak byli hloupí... Vždyť Ježíš je učil, vysvětloval Písmo, několikrát mluvil o tom, že bude muset trpět, zemřít a potom že vstane mrtvých... Navzdory tomu všemu, apoštolové dokázali jen říci: „My jsme čekali, my jsme doufali...," a utíkají pryč.

Ježíš přichází k nám, kteří máme strach, a říká: „Pokoj vám.“

P. Juventius Andrade, CSsRSlavíme dnes Bílou neděli, domenica in albis, oktáv Velikonoc. Chtěl bych se s Vámi podělit o několik momentů z evangelia, které je nám dnes předkládáno.

 

 

Postní duchovní obnova

P. Stanislav Přibyl, CSsRV sobotu 15. března 2008 se bude ve svatohorské bazilice konat postní duchovní obnova, kterou povede P. Jiří Ondovčák, CSsR.

 

Lidové misie v Hlinsku na Vysočině

V tomto desetitisícovém městě na Vysočině nás přivítalo hned půl metru sněhu, zima zde začala vládnout obzvláště brzy. Nicméně lidé se do kostela na zahájení misijního programu, který probíhal ve dnech 17. - 24. listopadu, dostali. Duchovní správce farnosti, P. Ladislav Hojný, zde připravil dobré podmínky pro konání duchovní obnovy.

Kalendář akcí na liturgický rok 2007/2008

P. Stanislav Přibyl, CSsRV těchto dnech vychází Kalendář akcí na liturgický rok 200/2008.

 

Farní exercicie v Rychalticích a okolí

Farní exercicie v Rychalticích na Frýdeckomístecku, které probíhaly ve dnech 8. - 11. listopadu, jsme zařadili do programu misijních prací až později, v průběhu našeho misijního působení. Původně jsme měli jet do farnosti Velký Týnec na Olomoucku, jenže tamní duchovní správce, P. Haltmar, se poradil s farní radou a společně usoudili, že v listopadu už bude v kostele zima a že tedy naplánované exercicie zruší.

Lidové misie v Jičíně a okolí ve dnech 27. října - 4. listopadu 2007

Byla to třikrát podivuhodná akce. Nejprve jsme se vůbec nemohli dostat autem do blízkosti kostela a fary. Bloudili jsme po tomto městě pohádek v nějakém začarovaném kruhu, než jsme objevili jedinou příjezdovou komunikaci na náměstí, ke kostelu a k faře. Podivuhodné je to i na faře, kterou obývají dva tak tiší a pokorní kněží, až se nám zdálo, že tam vlastně nikdo není. A farnost sama je tak pestré společenství lidí, které není jen tak k nalezení. Základ tvoří pár místních starousedlíků a pak tu už můžete najít kohokoli, odkudkoli.

Obnova misií ve Zlíně

Po roce a půl došlo na obnovu misií ve Zlíně. Měli jsme ještě v živé paměti hektické dny lidových misií, které jsme zde tehdy vedli. Snažili jsme se tedy získat spolupracovníky, abychom na tak velkou farnost nebyli sami. Žel podobně jako v loňském roce nám plánovaná spolupráce se spolubratry redemptoristy nevyšla, a tak jsme se nakonec do Zlína vydali ve dnech 12. - 16. října 2007 sami.

P. Jan Zemánek obdržel státní vyznamenání

Jana HovorkováPři příležitosti státního svátku 28. října 2007 byl prezidentem Václavem Klausem medailí Za zásluhy o stát vyznamenán také redemptorista P. Jan Zemánek.

 

Jana Hovorková 29.10.2007  více

Lidové misie v Tvarožné a Blažovicích

První větší a rovněž náročné misie po prázdninách se konaly ve dnech 22. - 30. září 2007 v okolí Brna. Do duchovní obnovy jsme se pustili spolu s naším novoknězem P. Romanem Janáčem, CSsR, jehož pomoc nám přišla velmi vhod. Jednalo se o dvě živé, venkovské farnosti, které spravuje mladý kněz P. Jan Nekuda.

Obnova misií v Suchdole u Prostějova a v Brodku u Konice

Naše další misijní cesta vedla ve dnech 8. - 12. září 2007 na „Horácko", asi třicet kilometrů na západ od Prostějova. Také zde jsme se těšili na spoustu známých lidí, které jsme tu poznali již před rokem. Zdejší farář, P. Lisowski, na tuto duchovní obnovu neustále upomínal a jak známo, „kdo tluče, tomu se otevře," ... do roka a do dne jsme tu byli zase.

Obnova misíí - Vřesina u Hlučína

Naši první misijní obnovu po prázdninách jsme zahájili jen ve dvou ve farnosti Vřesina u Hlučína ve dnech 1. - 5. září 2007. Zdejšího pana faráře Tadeáše Wojnara jsme přemluvili, aby využil naší přítomnosti ve farnosti a jel do Lurd poděkovat za dar uzdravení z nemoci.


Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187