Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: Ježíš - Chléb života

Bible

Myšlenka na den: věřím ve vzkříšení mrtvých

Bible

Myšlenka na den: být křesťanem v nedokonalé společnosti

Bible

Myšlenka na den: naše tělo je chrámem Ducha svatého

Bible

Myšlenka na den: modlit se s vírou

Bible

Myšlenka na den: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

Bible

Myšlenka na den: zříkání z lásky

Bible

Jak můžete zpívat Aleluja?

P. Stanislav Přibyl, CSsRHomilie přednesená při mši svaté v 9 hodin, kterou ze Svaté Hory přenášel ČRo 2 - Praha

 

Roráty na Svaté Hoře

Pavel ŠmolíkJako tomu bylo v předchozích letech, budou se již tradičně v průběhu adventní doby konat na Svaté Hoře ranní rorátní mše.

 

 

Pavel Šmolík 02.12.2009  více

Kalendář akcí na liturgický rok 2009/2010

Redakce 30.11.2009  více

XXIV. generální kapitula a nový generální představený redemptoristů

P. Stanislav Přibyl, CSsRVe dnech 19. října - 18. listopadu 2009 probíhá v centru Salesianum na okraji Říma XXIV. generální kapitula Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele neboli redemptoristů. Novým generálním představeným byl zvolen P. Michael Brehl, CSsR z kanadské provincie Edmonton - Toronto.

 

Svatý Gerard Majella

P. Roman Janáč, CSsRMy redemptoristé v měsíci říjnu uctíváme jednoho z našich čtyř světců, a sice řeholního bratra Gerarda Majellu. Narodil se v roce 1726 v jihoitalském městečku Muro. Umírá velmi brzy ve svých 29 letech. Gerard brzy ztrácí otce a musí se v rodině ujmout krejčovského řemesla. Od malička však tíhne k Božím věcem, a jeho touhou je stát se řeholníkem, sluhou Božím a zachráncem duší.

 

P. Roman Janáč 16.10.2009  více

Žijme v pravdě

P. Stanislav Přibyl, CSsRHomilie přednesená při mši svaté v 9 hodin, kterou ze Svaté Hory přenášel ČRo 2 - Praha

 

Oslava dvoustého výročí narození blahoslaveného Petra Donderse, redemptoristy

P. Joseph W. Tobin, CSsRPromluva přednesená v rámci oslav v nizozemském Tilburgu, rodišti blahoslaveného Petra Donderse

 

Veďme Boží lid ke svatosti a sami nezůstávejme pozadu

P. Stanislav Přibyl, CSsRSlova přednesená při setkání brněnského biskupa s kněžími v Tasovicích

 

Neopomenul vždy zaklepat i na dvířka svatostánku

Mons. Jan BaxantPromluva přednesená při mši svaté sloužené 21. května 2009 v Tasovicích při příležitosti stého výročí svatořečení Klementa Maria Hofbauera

Mons. Jan Baxant 21.05.2009  více

Mít touhu stát se svatými

P. Stanislav Přibyl, CSsRPozdrav při oslavách stého výročí svatořečení svatého Klementa Marie Hofbauera  21. května 2009 v Tasovicích

 

„Rozhodl totiž Duch svatý i my…“

P. Joseph W. Tobin, CSsRPromluva přednesená při závěrečné bohoslužbě v rámci Setkání Regionu Evropa - sever před XXIV. generální kapitulou v nizozemském Zenderen

Úvod do setkání jednotlivých regionů před XXIV. generální kapitulou leden – květen 2009

Joseph W. Tobin, CSsRÚvodní poznámky P. Josepha W. Tobina, CSsR, generálního představeného, k setkání regionů před konáním XXIV. generální kapituly

 

Kniha Pekařský učedník ze Znojma

P. Stanislav Přibyl, CSsRPři příležitosti stého výročí svatořečení svatého Klementa Maria Hofbauera byla vydána kniha Pekařský učedník ze Znojma. Jedná se o román o životě svatého Klementa, jehož autorem je Wilhelm Hünermann.