Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: kde je poklad tvého života?

Bible

Myšlenka na den: dozrávat do věčnosti života

Bible

Myšlenka na den: prokvasit den skutky lásky

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - uzdravení ze zoufalství smrti

Bible

Myšlenka na den: přinášet úrodu

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - znamení k našemu obrácení

Bible

Myšlenka na den: Ježíš nás miluje trpělivou láskou

Bible

Myšlenka na den: Bůh chce milosrdenství a ne oběť bez lásky

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - naše cesta k pokoji srdce

Bible

Myšlenka na den: hledejme moudrost Boží

Bible

Myšlenka na den: žít zodpovědně svůj život

Bible

Myšlenka na den: vnímat druhé jako Boží dcery a syny

Bible

Myšlenka na den: být obezřetným a bezelstným

Bible

Myšlenka na den: Boží slovo žít a hlásat

Bible

Myšlenka na den: být apoštolem ve svém okolí

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - uzdravení našich srdcí

Bible

Myšlenka na den: vytvářet podmínky k přijetí víry

Bible

Myšlenka na den: setkání se Zmrtvýchvstalým

Bible

Myšlenka na den: jít za Kristem

Bible

Myšlenka na den: odpouštět provinění

Bible