Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: Správné užívání hmotných věcí

Bible

Myšlenka na den: Světlo věčné, ať jim svítí

Bible

Bývalý generální představený redemptoristů svěcen na biskupa

P. Stanislav Přibyl, CSsRV sobotu 9. října 2010 bude v bazilice sv. Petra ve Vatikánu vysvěcen na biskupa emeritní generální představený Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, Mons. Joseph W. Tobin, CSsR.

 

Myšlenka na den: díky zdravé duši zdravé tělo

Bible

Myšlenka na den: čekat na svého Pána

Bible

Myšlenka na den: věrnost Kristu až do konce

Bl. Metoděj Dominik Trčka

Myšlenka na den: Ježíš nás zná

Bible

Myšlenka na den: Pane Ježíši, uzdrav nás z pokrytectví a náboženské pýchy

Bible

Myšlenka na den: nepřeslechněme Boží pozvání

Bible

Myšlenka na den: Boží spravedlnost

Bible

Myšlenka na den: pravé bohatství

Bible

Myšlenka na den: co máme dělat, abychom dosáhli věčný život

Bible

Myšlenka na den: tajemství manželství

Bible

Myšlenka na den: společně prosit s vírou v přítomného Ježíše

Bible

Myšlenka na den: uchránit si svůj život pro věčnost

Bible

Myšlenka na den: celý život hledat pravdu

Bible

Myšlenka na den: učit se Božímu smýšlení

Bible

Myšlenka na den: proste a dostanete

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - maják v bouřích života

Bible

Myšlenka na den: přebývat s Ježíšem

 Bible