Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Ježíš odsouzen k smrti

nic

Myšlenka na den: milovat jako Bůh

Bible

Myšlenka na den: Pane, nauč nás se modlit!

Bible

Myšlenka na den: půst - touha duše po Bohu

Bible

Myšlenka na den: následovat Ježíše za každých okolností

Bible

Ježíš a můj život

Bible

Myšlenka na den: nechat se Ježíšem vést

Bible

Myšlenka na den: "Vzchopte se, nebojte se, já jsem to!"

Bible

Myšlenka na den: proroci v našem životě

Bible

Ať Ježíš je Pánem našeho života

Bible

Myšlenka na den: být dobrou půdou pro setbu Božího slova

Bible

Myšlenka na den: být blízkým Bohu

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - Boží moudrost

Bible

Myšlenka na den: odpouštějme

Bible

Myšlenka na den: následovat Krista

Bible

Myšlenka na den: přinášet dobré ovoce

Bible

Myšlenka na den: nesuďte, abyste nebyli souzeni

Bible

Myšlenka na den: oděv, který nezchátrá

Bible

Myšlenka na den: kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce

Bible

Myšlenka na den: vnitřní postoj při modlitbě

Bible