Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Myšlenka na den: nechat se Ježíšem vést

Bible

Myšlenka na den: "Vzchopte se, nebojte se, já jsem to!"

Bible

Myšlenka na den: proroci v našem životě

Bible

Ať Ježíš je Pánem našeho života

Bible

Myšlenka na den: být dobrou půdou pro setbu Božího slova

Bible

Myšlenka na den: být blízkým Bohu

Bible

Myšlenka na den: Ježíš - Boží moudrost

Bible

Myšlenka na den: odpouštějme

Bible

Myšlenka na den: následovat Krista

Bible

Myšlenka na den: přinášet dobré ovoce

Bible

Myšlenka na den: nesuďte, abyste nebyli souzeni

Bible

Myšlenka na den: oděv, který nezchátrá

Bible

Myšlenka na den: kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce

Bible

Myšlenka na den: vnitřní postoj při modlitbě

Bible

Myšlenka na den: žít nezištnou lásku k Bohu

Bible

Myšlenka na den: pravá dokonalost

Bible

Myšlenka na den: jít po Božích cestách

Bible

Myšlenka na den: nebojte se!

Bible

Myšlenka na den: proměnit svou bezmoc v Boží všemohoucnost

Bible

Pokušení na poušti - postní duchovní obnova - P. Tomáš Roule

 V sobotu 9. dubna 2011 P. Tomáš Roule, sekretář otce arcibiskupa Dominika Duky, vedl na Svaté Hoře postní duchovní obnovu na téma „pokušení na poušti“.

Postní období se pomalu končí a tak můžeme využít čas k hlubšímu zamyšlení se nad svým životem a jeho směřováním. Ať je nám nabídnutý text inspirací k vnitřní proměně.

P. J. Michalčík, CSsR
P. T. Roule 14.04.2011  více

Warning: require(modules/wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'modules/wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/home.php on line 187