Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA     VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
     NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
     (dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
     ve znění pozdějších předpisů) 

     Název zakázky: Oprava fasády kostela sv. Kajetána - 2. a 3. etapa

     Výzva k podání nabídek
     Příloha č. 1
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4
     Příloha č. 5
     Dodatečné informace z 13.06.2013


Oznámení o možném dočasném výpadku webových stránek.

Vážení uživatelé, plánujeme přechod na nové webové stránky, abychom Vás mohli lépe a přehledněji informovat o dění na Svaté Hoře. S tím je spojeno mnoho technických a administrativních úkonů a je tak možné, že bude docházet k občasným výpadkům, za které se předem omlouváme.

 

Jechortová 06.12.2018  více

Přijďte si poslechnout 7. 12. 2018 v 18 hodin nové varhany v bazilice!

Závěrečný koncert účastníků interpretačních varhanních kurzů. Na nových varhanách Vladimíra Šlajcha v bazilice Nanebevzetí Panny Marie účinkují frekventanti kurzů. Kurzy vede prof Jaroslav Tůma, asistentem je Pavel Svoboda. Na programu budou: Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy aj. Vstupné dobrovolné.
Jechortová 05.12.2018  více

Duchovní programy a kurzy v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2019

Přihlášky prosíme nejlépe písemně na mail: ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním formuláře na www stránkách.
Jechortová 29.11.2018  více

Vyšly hvězdy nad Příbramí

Včera vpodvečer se na Svaté Hoře konalo požehnání nových varhan. Na tento den připadla podle liturgického kalendáře slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí církevní rok a která lidem také připomíná, že moc všech pozemských vládců jednou skončí, ať jsou třeba dlouhý čas zdánlivě neporazitelní.
PhDr. Věra Smolová, Státní okresní archiv Příbram 26.11.2018  více

Zemřel P. Stanislav Muzikář, CSsR

P. Stanislav Muzikář zemřel posílen svátostmi v pondělí 19. listopadu 2018 v klášteře na Svaté Hoře ve věku 86 let ve 45. roce svého kněžství. 
Jechortová 20.11.2018  více

Nejrychlejší zdolání schodiště na Svatou Horu v Příbrami na jednokolce.

Mnohonásobný český rekordman v pokořování výškových budov, Petr Beneš, se dne 26.9. 2018 v 10:00 hod. na Svatohorských schodech pokusí o nejrychlejší zdolání tohoto schodiště na jednokolce. Úspěšný pokus bude registrovány agenturou Dobrý den z Pelhřimova.
Jechortová 21.09.2018  více

KATECHEZE A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI NA SVATÉ HOŘE v novém školním roce

Pro zájemce o výuku je již znám rozvrh vyučování podle stáří dětí: 

 

Jechortová 17.09.2018  více

Vyšla nová publikace o požáru Svaté Hory před 40 lety!

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora právě vydala za finanční podpory města Příbram publikaci Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce. Knížka o 80 stránkách vychází z textů a fotografií připravených pro stejnojmennou výstavu, která se koná do konce tohoto roku na Svaté Hoře.
Jechortová 04.09.2018  více

Srdečně Vás zveme na letošní poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Oslavy proběhnou v sobotu 18. 8. 2018 a v neděli 19. 8. 2018.
Jechortová 14.08.2018  více

Výtah do basiliky mimo provoz!

Omlouváme se za případné komplikace, ale výtahová plošina z ambit do basiliky je mimo provoz až do odvolání. Plošina do svatohorského muzea je funkční a v provozu. Děkujeme za pochopení.

Jechortová 01.08.2018  více

Svatohorská káva - rozšířili jsme sortiment prodejny o kávu!

Nově Vám nabízíme dva druhy kávy:

Jechortová 26.07.2018  více

Zveme Vás na již tradiční Noc kostelů na Svatou Horu! Letos dne 25. května 2018.

I letos se Svatá Hora zapojila do tradičního „večera otevřených chrámů“. Dne Prohlídky, koncert, výstavy, zahájení v 19 hodin. Podrobný program na www.nockostelu.cz.

Jechortová 17.05.2018  více

17. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

V sobotu 12. 5. 2018 se v areálu Svaté Hory uskuteční již 17. arcidiecézn pouť za duchovní povolání
Jechortová 03.05.2018  více

Pozvání na nejbližší letošní poutě na Svaté Hoře od pana kardinála Duky

Květen a červen jsou měsíce, kdy se pomalu schyluje ke konci školního a pastoračního roku, a zároveň je to čas, kdy máme možnost se svými farníky prožít zvláštní chvíle propojení skrze společnou modlitbu na poutích. I v letošním roce vás chci srdečně pozvat a povzbudit k účasti. Poutí v nejbližší době bude několik. Dovoluji si upozornit na tři z nich, které proběhnou na Svaté Hoře u Příbrami.
Jechortová 27.04.2018  více

Výstava s názvem Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce

Dne 27. dubna 2018 uplyne čtyřicet let od rozsáhlého požáru, který na Svaté Hoře vypukl roku 1978. Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře připravila ve spolupráci se Státním okresním archivem Příbram a Městem Příbram bohatý program a výstavu k připomenutí této tragické události. Plakátek naleznete zde.
Jechortová 11.04.2018  více

Korunovace 2018 – Hlavní pouť české církevní provincie

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře a Arcibiskupství pražské ve spolupráci s městem Příbram vás zvou na 286. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské ve dnech 9. a 10. června 2018, které bude slaveno současně jako Hlavní pouť české církevní provincie.
Jechortová 04.04.2018  více

Připomenutí 40. výročí požáru Svaté Hory

V sobotu 28. dubna 2018 si Svatá Hora připomene událost, kdy před 40 lety díky úsilí a osobnímu nasazení profesionálních i dobrovolných hasičů, armády a dalších složek včetně dobrovolníků z řad občanů byla zachráněna památka významná nejen pro náš region. Plakátek naleznete zde.

Kristýna Vojtíšková HZS Středočeského kraje, Příbram, Jechortová 04.04.2018  více

Zemřel Honza Hassmann

Dne 27. ledna 2018 zemřel dlouholetý svatohorský kostelník pan Jan Hassmann. Rozloučili jsme se s ním v basilice na Svaté Hoře dne 3. 2. 2018 ve 14 hodin.

 

Jechortová 05.02.2018  více

Opakování přednášek z cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory

Všechny přednášky cyklu Cesty do minulosti Svaté Hory  se pro velký zájem budou opakovat v těchto termínech, a to vždy v refektáři na Svaté Hoře:
Jechortová 11.01.2018  více

Zveme vás na tradiční Tříkrálový koncert

Jechortová 04.01.2018  více