Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


22.06.2006

Tři otázky pro nastávajícího novokněze

V sobotu 24.6.2006 v 10.00 hodin přijme redemptorista Petr Beneš v pražské katedrále kněžské svěcení. Bezprostředně před tímto jeho životním krokem jsem se ho zeptal na tři otázky související s kněžstvím.

Petře, co považuješ za důležité impulsy na cestě ke kněžství?
Zaprvé neustálou nespokojenost s dosavadním způsobem života. Nikdy jsem až do doby, kdy jsem nalezl své povolání, nenašel pevnou půdu pod nohama.
Dalším faktorem byla touha po jednotícím smyslu vnitřního i vnějšího života. A v neposlední řadě je to možnost sloužit, a to ne ve svém jménu. Dlouho se na mě mnoho lidí obrací, ani nevím proč. Dlouhodobě cítím, že jim musím zprostředkovat něco, co nejsem já. Myslím si, že je to například svátost smíření.

Co očekáváš od kněžství a kněžského života?
Očekávám, že i když mám svá omezení, budu-li poslán v síle svátosti kněžství, využije Bůh všechno i mou nedostatečnost. Toužebně si přeji ještě více zakusit, že můj život je mnohem více zavěšen na Kristu, a že mě toto vědomí osvobodí od křeče přehnaného perfekcionismu. Především však očekávám, a to je spojeno s první otázkou, že budu moci lidem zprostředkovat takový smysl života, který bych jim jako člověk Petr Beneš nikdy dát nemohl.

Co bys řekl těm, kdo uvažují o kněžském povolání?
Pokud po něm opravdu touží, měli by jít až bláznivě a sveřepě za tím, aby se tato touha naplnila. A možná o své povolání bojovat i s Bohem - jako Jákob, ačkoli to možná zní kacířsky. Důležité je také nebát se na této cestě za kněžstvím vlastní slabosti.

 

Ptal se P. Stanislav Přibyl, CSsR