Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


11.06.2012

Zemřel P. Jan Zemánek

P. Jan ZemánekV pátek 8. června 2012 zemřel v Charitním domově sv. Václava ve Staré Boleslavi redemptorista P. Jan Zemánek, první provinciál po převratu v roce 1989. Pohřební mši svatou bude sloužit v pondělí 18. června 2012 v 10.30 hodin pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Tělo zemřelého bude uloženo do řádového hrobu v Tasovicích po pohřební mši v tasovickém farním kostele, která bude sloužena v úterý 19. června 2012 v 15.00 hodin. R.I.P. 

 

P. Jan Zemánek se narodil 23.1.1925 v Drslavicích na Moravě. Dne 15.8.1943 složil první řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen v pohnuté době 20.11.1949 v Obořišti. Jeho kněžská služba netrvala dlouho. V noci ze 13. na 14.4.1950 byl internován v centralizačním táboře na Králíkách.

Od září 1950 až do konce roku 1953 byl u PTP. Pak prošel různými zaměstnáními, protože tehdejší komunistická moc mu nedovolila pastoračně působit. Jako kněz a řeholník byl věrný svému poslání i v době totality, a tak 15.12.1961 byl Krajským soudem v Brně odsouzen na 12 let. Po odvolání se k Nejvyššímu soudu v Praze byl trest zmírněn na 10 let.

Svůj trest vykonával ve vězení na Mírově a ve Valdicích. Vzpomínal na to jako na dobu druhéhoP. Jan Zemánek, CSsR semináře, protože se tam setkal s mnoha známými teology a osobnostmi kulturního života.

Na svobodu byl propuštěn v roce 1965. Protože mu znovu nebyla umožněna oficiální pastorační činnost, dále pracoval v civilním zaměstnání. Po uvolnění režimu v období pražského jara, dostává povolení k částečné výpomoci jako duchovní v rodné vesnici a okolí.

Od roku 1969 dostal státní souhlas a odchází pracovat jako kněz do litoměřické diecéze. Za komunismu působil na několika místech, zvláště v Malměřicích a Podbořanech.

Po sametové revoluci, když se začíná konsolidovat situace ohledně řeholního života, byl v roce 1990 zvolen provinciálem Pražské provincie redemptoristů a tento úřad zastával do roku 1996. To bylo důvodem, že se přestěhoval na Svatou Horu, kde byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem.

V roce 1999 byl znovu zvolen provinciálem redemptoristů. V roce 2004 odešel do kláštera v Tasovicích, kde působil do roku 2007. Jeho zdravotní těžkosti mu nedovolovaly nadále aktivně působit, a proto přešel do komunity v Králíkách. Dne 28.10.2007 mu bylo uděleno státní vyznamenání „Za zásluhy pro stát".

Zdravotní stav se mu zhoršoval, a proto se v červnu 2008 rozhodl odejít do kněžského domova ve Staré Boleslavi. Tento čas byl poznamenán křížem různých nemocí.

Pamatujme na zemřelého ve svých modlitbách! Ať odpočívá v pokoji!

Parte ke stažení

P. Stanislav Přibyl, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85