Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


12.01.2011

Zvolení nového provinciála

P. Stanislav Přibyl, CSsRDne 12. ledna 2011 byl provinciálem Pražské provincie redemptoristů zvolen na období 4 let, tj. do ledna 2015, P. Josef Michalčík, CSsR.

 

P. Josef Michalčík se narodil 15. dubna 1968 v Trenčíně v rodině s českými kořeny. Vystudoval gymnázium v Trenčíně a začal studovat Strojní fakultu Vysoké školy technické v Bratislavě. S redemptoristy se setkal ještě v době totality a začal tajný noviciát v Trenčíně pod vedením P. Pavla Svatohorský administrátor P. Josef Michalčík se soškou Panny MarieTomka. Po pádu komunismu absolvoval zbytek noviciátu v Lubaszowé v Polsku spolu s kolegy z Československa a Polska. Po složení prvních slibů studoval na Papežské teologické akademii v Krakově a po dvou letech pokračoval ve studiu teologie na institutu Aloisianum v Bratislavě. Na kněze byl vysvěcen 21. června 1997 v Podolínci pomocným biskupem spišským Andrejem Imrichem. Od počátku své kněžské služby působí P. Michalčík v České republice. Byl pastoračně činný na Svaté Hoře, později se stal rektorem domu na Hoře Matky Boží v Králíkách a provinciálním vikářem. Od ledna 2009 je administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora.

P. Stanislav Přibyl, CSsR