Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


12.07.2010

Myšlenka na den: vnímat druhé jako Boží dcery a syny

Bible

 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.

Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech. (Mt 10,34-11,1)

 

V běžném životě konáme automaticky spoustu věcí. Jenom láska, s kterou to máme činit, není samozřejmá. Ježíš nás učí, abychom v naší službě, byť té nejběžnější, vnímali druhé jako ty, za které on položil život. Naši bližní jsou ti, které Ježíš vykoupil svou krví tak, jako i nás. Pokud tedy posloužíme s láskou a s vědomím, že jsou to Boží miláčkové, my sami budeme zahrnuti tou nejkrásnější odměnou - Boží laskavostí, přítomností a pokojem srdce.

Pane Ježíši, daruj nám milost, ať každý skutek lásky konáme s vědomím nekonečné hodnoty, kterou má každý člověk v Tvých očích. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85