Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


06.07.2010

Myšlenka na den: Ježíš - uzdravení našich srdcí

Bible

 

Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem. A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: "Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno." Ale farizeové říkali: "Ve jménu knížete démonů vyhání démony."

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo." Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!" (Mt 9,32-38)

 

Hledejme uprostřed našich slabostí a naší skleslosti Ježíše - Božího Syna. On se na nás dívá milosrdnou láskou. Přibližme se k němu i se svými hříchy. Právě ty nám nejvíce ubírají na životě a vnitřní radosti. Bůh se rozhodl dávat odpuštění a sebe v Eucharistii skrze své "dělníky" kněze. Pokud ještě máme příležitost, vyhledávejme Krista při mši svaté, vyznávejme své hříchy ve svátosti smíření, přijímejme ho ve svatém přijímání a tak se nechejme občerstvit tou nejhlubší útěchou duše.

Přijď, Pane Ježíši, do našeho srdce. Dej, ať tě hledáme a nalézáme. Ať tvá láska, milosrdenství a pokoj nás uzdravují na duši i na těle. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85