Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


05.07.2010

Myšlenka na den: vytvářet podmínky k přijetí víry

Bible

 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!' " (Lk 10,1-9)

 

Vůle všemohoucího Boha je spolupráce s člověkem na díle vykoupení. Je to na první pohled velmi překvapivé - Bůh, který může všechno, si do svého díla přibírá velmi slabé lidi, kteří jsou nedokonalí a hříšní. Náš Pán je velký a "nenapravitelný" optimista. Důvěřuje člověku a pokud ho zklame, znovu a znovu mu odpouští a povolává ho do svých záležitostí.

Každý z nás máme poslání od Pána. Posílá nás: "Jděte!" Jednoho do manželství a výchovy dětí, do prostředí práce a mezilidských vztahů, které má ovlivnit svou vírou a způsobem života. Jiného volá ke kněžské službě nebo řeholnímu zasvěcení. Ale všichni jsme na jedné lodi - jsme posláni nejdříve hledat pravdu, přebývat s Bohem, nechat se uzdravit a vykoupit jeho odpuštěním a milosrdnou láskou, a pak tuto zkušenost spásy předávat dál. Díky svatému Cyrilovi a Metoději můžeme navázat na vytváření možností, aby i druzí přijímali dar víry v trojjediného Boha a žili životem, který se mu líbí.

Pane Ježíši, daruj nám milost, ať skrze nás zde na zemi zcela uskutečníš to, co máš na mysli. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85