Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


03.07.2010

Myšlenka na den: setkání se Zmrtvýchvstalým

Bible

 

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.

Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána! " On jim však odpověděl: "Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím."

Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám! " Potom vyzval Tomáše: "Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící."

Tomáš mu odpověděl: "Pán můj a Bůh můj!"

Ježíš mu řekl: "Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jn 20,24-29)

 

Apoštolové byli po umučení Krista v úkrytu ze strachu, že je budou nepřátelé pronásledovat. Ježíš přichází skrze zavřené dveře. Jeho oslavené tělo proniká hmotou, která nemůže zabránit jeho příchodu.

Naše srdce jsou někdy zabarikádovaná různými strachy. Navíc můžeme být ve stavu, který prožíval apoštol Tomáš. "Dokud neuvidím, neuvěřím." A přitom nejde ani tak o vidění tělesné jako spíše o vidění srdcem. Když začneme být vnímaví na stvořený svět, když ho budeme vnímat v postoji pokorného hledání pravdy, uvidíme skrze něj Boha Stvořitele. Když se zahledíme na své hříšné srdce a necháme v něm zaznít radostnou zvěst o Boží odpouštějící a milosrdné lásce v ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu, uvidíme Spasitele a Vykupitele. Ve svatém přijímání se ho budeme moci dotknout. Budeme mít možnost vložit prst své malé víry do jeho ran na rukou a s láskou se podívat na jeho probodené Srdce.

Pane Ježíši, daruj nám živou víru a oddanou lásku. Dej, ať se na svět, na lidi kolem nás, díváme skrze tvé slovo a podle něj se zachováme. Pak tě uvidíme ve svém srdci zmrtvýchvstalého a radostného a zakusíme pokoj, který nám přinášíš. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85