Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


28.06.2010

Myšlenka na den: hledat domov v Srdci Ježíšově

Bible

 

Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš." Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce." Ale Ježíš mu řekl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé." (Mt 8,18-22)

 

Jít za Ježíšem znamená nemít tady na světě domov. Naším domovem je Božské Srdce a jeho láska, která domov vytváří. Následovat Ježíše někdy znamená zanechat pohodlí svých zažitých zvyklostí a vstoupit do prostředí nového pohledu na svět, na druhé i sám na sebe. Je to neustálé kráčení, dozrávání až k plnosti, kterou nás Bůh obdaruje na věčnosti.

Pane Ježíši, daruj nám blízký a hluboký vztah k tobě, ať zakusíme a také rozdáváme lásku tvého srdce do našeho okolí. Amen.

P. Josef Michalčík, CSsR


Warning: require(wcom/pageFooter.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'wcom/pageFooter.php' (include_path='.:/usr/local/php5329-cgi/pear') in /var/www/vhosts/cssr.cz/httpdocs/modules/crossroad.php on line 85