Vaše prosba k sv. Gerardu Majellovi

Visual CAPTCHA


Světci kongregace

Sv. Gerard Maiella (1726-1755)

Svatý Gerard Maiella
Ve východní části městečka Muro-Lucano, které vypadá stejně jako před 250 lety, mezi katedrálou a propastí Rescio se 6. dubna 1726 narodil ve zbožné rodině krejčího Domenica Maielly syn Gerard.

Když toto obyčejné dítě řemeslníka křtil kněz Felice Coccione, nemohl tušit, kolik milostí vyšlo z jeho rukou. Avšak šťastná matka Benedetta Gallela velmi brzy zjistila, že její dítě se od ostatních dosti liší.

Jako čtyřletý či pětiletý hošík si Gerard nejraději hrál tak, že stavěl jednoduché oltáře. Ze zbytků vosku, které mu schovával příbuzný kostelník, vyráběl svíčkové osvětlení. Mezi květiny a svíčky ukládal své obrázky a malé sošky.

Nalezení klíče ve studni - jeden ze zázraků sv. Gerarda
V sedmi letech chodil Gerard už tři roky do školy. Mimořádně rychle a snadno se naučil číst, psát a počítat a velmi snadno se vyjadřoval. Roku 1738 umírá Gerardův otec Domenico Maiella. Jediný muž v domě - Gerard - je teprve dvanáctiletý. Musel vzít jehlu, metr a nůžky, které jeho otci vypadly z rukou. Přitom Gerard toužil po zcela jiném zaměstnání, chtěl se stát řeholníkem. Ale nejprve musí vydělávat peníze.

Je srpen 1748. V Muro-Lucano je zase něco nového. Přišli dva řeholníci, P. Antonio Grazilli a bratr Onofrio Ricca. Jejich řeholní odev byl zalátaný, klobouky vybledlé, boty děravé a tváře měli pohublé. Žebravý řád? Kdepak! Mladá kongregace, kterou teprve před šestnácti lety založil Alfons Liguori. Na Gerarda velmi zapůsobila jejich chudoba, pokora a vnitřní hloubka. To byl jeho sen! A tehdy se tento mladý muž rozhodl. Bude redemptoristou, ale musí počkat do misií, které budou v Muro-Lucanu.

V neděli 13. dubna 1749 misionáři slavnostně vstoupili do města. Představeným byl P. Paolo Cafaro, dále přišli P. Francesco Margotta a P. Carmine Fiocchi. Gerard usoudil, že musí zaútočit. Oslovil představeného: "Otče, prosím vás, dovolte, abych se mohl stát bratrem ve vaší kongregaci". Odmítnutí bylo jasné a definitivní: "Nevydržel bys tam ani týden!" Gerardova matka Benedetta si ještě přisadila: "Nepřijímejte ho." P. Cafaro odpověděl: "Nepřijal jsem ho a aniho nikdy nepřijmu. - "Ale je to tvrdohlavý člověk, je schopen dokonce utéci z domova." A tak se také stalo.

Sv. Gerard Maiella
Po skončení misie, 4. května misionáři odcestovali. Už stoupali z Atella do Rionera, střídavě rozjímali, modlili se růženec a přátelsky si povídali. Najednou uslyšeli, jak na ně někdo volá: "Otcové, počkejte na mně!" Byl to Gerard. - Misionáři se zastavili a P. Cafaro se ptá Gerarda: "Co nám neseš?" - "Přijměte mě do vašeho řádu, nebo mě alespoň vyzkoušejte," odpověděl neodbytný mladík.

Píše se rok 1749. Je to rok, v němž Bůh daruje mladé Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele papežské schválení a sv. Gerarda.

Nevydrží ani šest dní - tvrdili misionáři z Muro-Lucana. Ale on vydržel, šest dní, šest týdnů a dokonce i šest měsíců. O slavnosti Narození Páně dostal Gerard z rukou P. Cafara a pod žehnajícím pohledem Panny Marie hábit a růženec. Noviciát a první léta řeholního života prožil v Delicetu a 17. července 1752 složil v kostele Panny Marie Potěšitelky věčné sliby chudoby, čistoty a poslušnosti a přísahu setrvání.

Poté Gerard zůstává v Delicetu jako kostelník, krejčí a vlastně bratr pro všechno. JakoSvatý Gerard jako ochránce matek bratr se sliby musel také začít veřejně působit.

Jeho ctnosti byly tak zjevné, že P. Fiocchi cítil, že nemá právo schovávat toto světlo pod nádobou. Gerard hladoví po Bohu a po duších. Hladoví po Bohu pro duše a po duších pro Boha. Celý svůj život Gerard zasvětil apoštolské práci mezi chudými. Vášeň obrátit hříšníka jej nikdy neopustila. Neustále hledá duše, v Apulii, v Lucanii. Každá cesta by mohla vyprávět o nějakém dramatu obrácení.

V San Georgio dostal Gerard silné chrlení krve, které se opakovalo i v Buccině. Když se to dověděl P. Caione, velmi ho to zneklidnilo a nařídil mu, aby si důkladně odpočinul v rodině svého přítele Salvadora de Oliveto. A právě tam se stal jeden z mnoha zázraků, který je klíčem k životu tohoto velikého světce. Když na návštěvě u jedné rodiny zapomněl svůj kapesník, přinesla mu ho jedna dívka k Salvadorovým. "Nech si jej," odpověděl jí, jednoho dne jej budeš potřebovat. Po několika letech tato dívka málem zemřela při svém prvním porodu. Vzpomněla si na onen kapesník a rychle po něm sáhla - a zázrak šťastného porodu byl na světě. V Neapoli se tato událost ihned roznesla. Proto je dnes bratr Gerard vzýván jako ochránce matek v nebezpečí života.Moderní kostel nad hrobem sv. Gerarda v Materdomini


Život sv. Gerarda byl spletí utrpení, nemocí a zázraků. Zemřel 16. října 1755 ve věku 29 let. Pohřben je v Materdomini v Itálii.

 

Roku 1893 jej blahořečil papež Lev XIII. a Pius X. jej kanonizoval roku 1904.